Στρατηγική της ΕΕ για την ηλιακή ενέργεια

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ – Στρατηγική της ΕΕ για την ηλιακή ενέργεια {SWD(2022) 148 final}

Η μαζική, ταχεία ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας βρίσκεται στον πυρήνα του σχεδίου REPowerEU — της πρωτοβουλίας της ΕΕ για τερματισμό της εξάρτησής της από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Η ηλιακή ενέργεια θα αποτελέσει τον βασικό άξονα αυτής της προσπάθειας. Με κάθε νέο συλλέκτη, η αστείρευτη ενέργεια του ήλιου θα συμβάλει στη μείωση της εξάρτησής μας από τα ορυκτά καύσιμα σε όλους τους τομείς της οικονομίας μας,
από την οικιακή θέρμανση έως τις βιομηχανικές διαδικασίες.

Στο πλαίσιο του σχεδίου REPowerEU, η παρούσα στρατηγική στοχεύει να φέρει επί γραμμής πάνω από 320 GW ηλιακών φωτοβολταϊκών έως το 2025 (υπερδιπλασιασμός σε σύγκριση μετο 2020) και σχεδόν 600 GW έως το 2030. Αυτή η επίσπευση πρόσθετων δυναμικοτήτων υποκαθιστά την κατανάλωση 9 bcm φυσικού αερίου ετησίως έως το 2027.

Η ηλιακή ενέργεια προσφέρει διάφορα πλεονεκτήματα που την καθιστούν ιδιαίτερα κατάλληλη για την αντιμετώπιση των σημερινών ενεργειακών προκλήσεων.

Τα ηλιακά φωτοβολταϊκά (ΦΒ) και οι ηλιακές θερμικές τεχνολογίες μπορούν να αναπτυχθούν γρήγορα και να ανταμείψουν τους πολίτες και τις επιχειρήσεις με οφέλη για το κλίμα και το πορτοφόλι τους.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι το κόστος της ηλιακής ενέργειας έχει μειωθεί θεαματικά με την πάροδο του χρόνου. Οι πολιτικές της ΕΕ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνέβαλαν στη μείωση του κόστους των φωτοβολταϊκών κατά 82 % την τελευταία δεκαετία2, μετατρέποντάς τα σε μία από τις πιο ανταγωνιστικές πηγές ηλεκτρικής ενέργειας στην ΕΕ. Η ηλιακή ενέργεια, σε συνδυασμό με την ενεργειακή απόδοση, προστατεύει τους Ευρωπαίους
πολίτες από την αστάθεια των τιμών των ορυκτών καυσίμων.

Οι πολίτες της ΕΕ εκτιμούν τη συγκεκριμένη αυτονομία για την παραγωγή δικής τους ενέργειας, είτε ατομικά είτε συλλογικά. Είναι μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για ολόκληρες πόλεις και περιφέρειες, ειδικά όσες μεταβαίνουν σε ένα νέο ενεργειακό και οικονομικό μοντέλο. Ο τομέας ηλιακής ενέργειας όχι μόνο δημιουργεί ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα από ανανεώσιμες πηγές, αλλά και θέσεις εργασίας, νέα επιχειρηματικά μοντέλα και νεοφυείς
επιχειρήσεις.

Η μαζική ανάπτυξη ηλιακής ενέργειας είναι επίσης μια ευκαιρία να ενισχυθεί η βιομηχανική υπεροχή της ΕΕ. Με τη δημιουργία του κατάλληλου πλαισίου προϋποθέσεων, η ΕΕ μπορεί να επεκτείνει την κατασκευαστική της βάση, αξιοποιώντας το δυναμικό, ανταγωνιστικό της περιβάλλον που ενεργεί με γνώμονα την καινοτομία και διασφαλίζοντας παράλληλα ότι τα προϊόντα ηλιακής ενέργειας ανταποκρίνονται στα υψηλά πρότυπα των καταναλωτών της ΕΕ.

Στη στρατηγική της ΕΕ για την ηλιακή ενέργεια περιγράφεται ένα ολοκληρωμένο όραμα για την ταχεία αξιοποίηση των οφελών της ηλιακής ενέργειας και παρουσιάζονται τέσσερις πρωτοβουλίες για τη βραχυπρόθεσμη αντιμετώπιση των προκλήσεων που απομένουν.

Κατεβάστε τη Στρατηγική της ΕΕ για την ηλιακή ενέργεια ΕΔΩ

Κατεβάστε το παράρτημα της στρατηγικής ΕΔΩ

TOP