Σχέδιο REPowerEU

AΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ – Σχέδιο REPowerEU

Η απρόκλητη και αδικαιολόγητη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας έχει προκαλέσει τεράστια διαταραχή στο παγκόσμιο ενεργειακό σύστημα. Έχει προκαλέσει σοβαρές δυσχέρειες λόγω των υψηλών τιμών της ενέργειας και έχει εντείνει τις ανησυχίες για την ενεργειακή ασφάλεια, φέρνοντας στο προσκήνιο την υπερβολική εξάρτηση της ΕΕ από τις εισαγωγές αερίου, πετρελαίου και γαιάνθρακα από τη Ρωσία. Τα υπέρογκα ποσά που καταβάλλονται για ρωσικά ορυκτά καύσιμα βοηθούν τη Ρωσία να συνεχίσει τον πόλεμο που διεξάγει κατά της Ουκρανίας.

Τον Μάρτιο του 2022, οι ηγέτες της ΕΕ συμφώνησαν στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο1 τη σταδιακή απεξάρτηση της Ευρώπης από τις ρωσικές εισαγωγές ενέργειας το συντομότερο δυνατόν. Με βάση την ανακοίνωση της Επιτροπής2, κάλεσαν την Επιτροπή να υποβάλει σύντομα το λεπτομερές σχέδιο REPowerEU. Οι εισαγωγές γαιάνθρακα και πετρελαίου πρόκειται πλέον να διέπονται από το καθεστώς κυρώσεων. Οι πρόσφατες διαταραχές του εφοδιασμού με αέριο στη Βουλγαρία και την Πολωνία αποδεικνύουν ότι είναι επείγουσα ανάγκη να ληφθούν μέτρα
για την έλλειψη αξιοπιστίας του ενεργειακού εφοδιασμού από τη Ρωσία.

Το σχέδιο REPowerEU αφορά την ταχεία μείωση της εξάρτησής μας από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα με την ταχύρρυθμη προώθηση της πράσινης μετάβασης και τη συνένωση δυνάμεων προς επίτευξη ενός πιο ανθεκτικού ενεργειακού συστήματος και μιας πραγματικής Ενεργειακής Ένωσης.

Ήδη φέτος, μπορούμε να μειώσουμε σημαντικά την εξάρτησή μας από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα και να επιταχύνουμε την ενεργειακή μετάβαση. Με βάση τη δέσμη προτάσεων για την «προσαρμογή στον στόχο του 55 %» (στο εξής: Fit for 55) και την ολοκλήρωση των δράσεων που αφορούν την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και την αποθήκευση ενέργειας, το παρόν σχέδιο REPowerEU προτείνει μια πρόσθετη δέσμη δράσεων με στόχο:
1.την εξοικονόμηση ενέργειας·
2.τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού·
3.την ταχεία υποκατάσταση των ορυκτών καυσίμων με την επιτάχυνση της μετάβασης της Ευρώπης σε καθαρές μορφές ενέργειας·
4.τον έξυπνο συνδυασμό επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων.

Κατεβάστε το σχέδιο RepowerEU ΕΔΩ

Κατεβάστε το παράρτημα του RepowerEU ΕΔΩ

TOP