“Ερώτηση Π. Πέρκα προς τον ΥΠΕΝ με θέμα: Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις στην περιοχή της Αχλάδας Φλώρινας  από την εταιρία ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.”

H Βουλευτής Φλώρινας και Αναπληρώτρια Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Πέτη Πέρκα κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την οποία συνυπογράφουν και άλλοι 10 Βουλευτές, σε ότι αφορά στις αναγκαστικές απαλλοτριώσεις στην περιοχή της Αχλάδας Φλώρινας από την εταιρία ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε. Ειδικότερα επισημαίνει ότι:

Προϋπόθεση των εγκρίσεων των περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση του λιγνιτωρυχείου Αχλάδας σε έκταση 14.602.995 τ.μ., σε περιοχή των Τ.Κ Αχλάδας και Μελίτης, Δήμου Φλώρινας, από την εταιρεία «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.» ήταν η αναγκαστική απαλλοτρίωση και η μετεγκατάσταση των οικισμών, για αυτό το λόγο κηρύχθηκαν αναγκαστικές απαλλοτριώσεις.

Ενώ οι κάτοικοι υπομένουν την εξόρυξη του λιγνίτη σε πολύ κοντινή απόσταση από τις οικίες τους, στερούμενοι επιπλέον πολλοί από αυτούς τις αγροτικές τους εκτάσεις, καμία απαλλοτρίωση μέχρι σήμερα δεν έχει συντελεσθεί και κανένας δικαιούχος δεν έχει αποζημιωθεί. Περαιτέρω, είναι δέσμιοι στο να κατοικούν σε ένα περιβάλλον επιβλαβές.

Η Πέτη Πέρκα και οι συνυπογράφοντες βουλευτές ζητούν την άμεση αποζημίωση των κατοίκων της Αχλάδας και των υπολοίπων δικαιούχων δυνάμει των κηρυχθεισών απαλλοτριώσεων βάσει των δικαστικών αποφάσεων που έχουν δημοσιευτεί,καθώς και τη μετεγκατάσταση της τοπικής κοινότητας Αχλάδας στο πρότυπο των Αναργύρων, όπως έκανε η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για λόγους ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος και προστασίας της υγείας και της ζωής των κατοίκων.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

ΘΕΜΑ: «Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις στην περιοχή της Αχλάδας Φλώρινας από την εταιρία ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.»

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/57200/3381/17-06-2020 απόφασής σας εγκρίνατε τους περιβαλλοντικούς όρους, για την εκμετάλλευση του λιγνιτωρυχείου Αχλάδας σε έκταση 14.602.995 τ.μ., σε περιοχή των Τ.Κ Αχλάδας και Μελίτης, Δήμου Φλώρινας, από την εταιρεία «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ Α.Ε.». Η ως άνω απόφαση τροποποιεί ουσιαστικά τους περιβαλλοντικούς όρους που είχαν εγκριθεί για την εκμετάλλευση του λιγνιτωρυχείου αχλάδας σε έκταση 11.239.916,88 τ.μ., με την υπ’ αριθμ. 176392/19-11-14 (ΑΔΑ 7ΛΖΨ0-5ΙΔ) Απόφαση ΥΠΕΝ «Έγκριση περιβαλλοντικών όρων για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων λιγνίτη και των συνοδών αυτής έργων, εντός του Δημοσίου Λιγνιτωρυχείου Αχλάδας, περιοχής Τοπικών Κοινοτήτων Αχλάδας και Μελίτης, Δήμου Φλώρινας, Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, από την εταιρία «ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ ΑΕ».

Προϋπόθεση των άνω εγκρίσεων ήταν η αναγκαστική απαλλοτρίωση και η μετεγκατάσταση των οικισμών, για αυτό το λόγο κηρύχθηκαν οι εξής αναγκαστικές απαλλοτριώσεις :

Η υπ’ αριθμ. ΔΜΕΒΟ/Γ/Φ20.2.ΠΕΡΙΟΧΗ Α/174056/902/27-09-2016 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (Α.Α.Π 187)
Η υπ’ αριθμ. ΔΜΕΒΟ/Γ/Φ20.2.ΠΕΡΙΟΧΗ Β/185214/3892 /19-12-2016 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (Α.Α.Π 280)
Η υπ’ αριθμ. ΔΜΕΒΟ/Γ/Φ20.2.ΠΕΡΙΟΧΗ Γ/174270/930/19-12-2016 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, (Α.Α.Π 280)

Επιπλέον, έχουν κηρυχθεί και οι εξής απαλλοτριώσεις αγροτεμαχίων δαπάνες της εταιρίας ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ Α.Ε. υπέρ του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ (στις οποίες έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες εξόρυξης λιγνίτη) :

Η υπ’ αριθμ. Δ9/Δ/Φ8/1755/353/2009 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, (Α.Α.Π 49)
Η υπ’ αριθμ. Δ9/Δ/Φ8/28872/4927/23.12.2011 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης, (Α.Α.Π3 69)
Η υπ’ αριθμ. Δ9/Δ/Φ 8/9240/1730/17-05-2013 Υπουργική Απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης Φυσικού Πλούτου, Διεύθυνση Ενεργειακών Ορυκτών (Α.Α.Π 182)

Παρόλα αυτά, ενώ οι κάτοικοι υπομένουν την εξόρυξη του λιγνίτη σε πολύ κοντινή απόσταση από τις οικίες τους, στερούμενοι επιπλέον πολλοί από αυτούς τις αγροτικές τους εκτάσεις καμία απαλλοτρίωση, μέχρι σήμερον δεν έχει συντελεσθεί και κανένας δικαιούχος δεν έχει αποζημιωθεί. Περαιτέρω, είναι δέσμιοι στο να κατοικούν σε ένα περιβάλλον επιβλαβές.

Σε έκθεση του ΤΕΕ / Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας ήδη από το 2011 αναφέρεται ότι: «Για την εκμετάλλευση του κοιτάσματος Αχλάδας είναι απαραίτητη η άμεση μετεγκατάσταση του ομώνυμου χωριού, που είναι αναπτυγμένο σε τρεις επιμέρους Οικισμούς (κατά σειρά Γιουρούκι, Αχλάδα, Άνω Αχλάδα) και ήδη έχει αρχίσει να γίνεται περίκλειστο από την εκμετάλλευση. Στο Λιγνιτωρυχείο Αχλάδας πρέπει να κινηθεί άμεσα και εξαιρετικά κατεπειγόντως η διαδικασία μετεγκατάστασης του Δημ. Διαμερίσματος Αχλάδας, προκειμένου να γίνει το ταχύτερο η εκμετάλλευση του κοιτάσματος κάτω από τους Οικισμούς. Οι σχετικές διαδικασίες να γίνουν σε απόλυτη προτεραιότητα.» 2020 και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση, τώρα οι τρεις οικισμοί της κοινότητας Αχλάδας έχουν πλήρως περικυκλωθεί. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της κοινότητας οι εκσκαφές έχουν φτάσει τα 150 με 100μ. μέτρα από τα σπίτια των κατοίκων.

Σε άλλες απαλλοτριούμενες περιοχές που γειτνιάζουν με ορυχεία και με εδάφη που διαθέτουν λιγνιτοφόρα κοιτάσματα, αναγνωρίζεται η ανάγκη μετεγκατάστασης των κατοίκων για λόγους διακινδύνευσης των ιδιοκτησιών, της ζωής και της υγείας των κατοίκων του οικισμού (βλ. πχ άρθρο 28 του ν. 3937/2011). Συνεπώς προκύπτει η αναγκαιότητα προστασίας κάθε οικισμού που διακινδυνεύεται η ζωή, η υγεία και η ιδιοκτησία των πολιτών που διαμένουν σε περιβάλλον όπου γειτνιάζει με ορυχείο εξόρυξης λιγνιτικού κοιτάσματος και δη στην περίπτωσή της Αχλάδας όπου σύμφωνα με τον Πρόεδρο της κοινότητας δεν τηρούνται καν οι αποστάσεις ασφαλείας.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός :

  1. Γνωρίζετε ότι, ενώ έχουν εκδοθεί αποφάσεις καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος του Μονομελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας αλλά και απόφαση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, οι δικαιούχοι δεν έχουν ακόμα αποζημιωθεί; Πως θα εξασφαλίσει το ελληνικό δημόσιο την αποζημίωση των κατοίκων της Αχλάδας και των υπολοίπων δικαιούχων δυνάμει των κηρυχθεισών απαλλοτριώσεων βάσει των δικαστικών αποφάσεων που έχουν δημοσιευτεί;
  2. Γνωρίζετε ότι από τη μη συντέλεση των ανωτέρω αναγκαστικών απαλλοτριώσεων το ελληνικό δημόσιο στερείται των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, ήτοι την κυριότητα των ακινήτων, που επέρχεται εις αυτό με τη συντέλεση των ανωτέρω αναγκαστικών απαλλοτριώσεων και δη μιας περιοχής πρόσφορης για εκμετάλλευση στο μέλλον με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας ;
  3. Στο ΣΔΑΜ έχετε λάβει υπόψη σας τις οικονομικές εκκρεμότητες της εταιρίας ΛΙΓΝΙΤΩΡΥΧΕΙΑ ΑΧΛΑΔΑΣ ΑΕ ως προς τις αποζημιώσεις των κατοίκων – συντέλεσης των απαλλοτριώσεων και ως προς το ιδιοκτησιακό θέμα των – κυριότητας των εκτάσεων; Έχετε λάβει υπόψη τις επιστολές του Προέδρου της τοπικής κοινότητας Αχλάδας και τις προτάσεις που διατυπώνονται σε αυτές;
  4. Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας για τις εκτάσεις του ορυχείου της Αχλάδας ενόψει της εμπροσθοβαρούς απολιγνιτοποίησης; Θα κλείσετε τα ορυχεία ή θα συνεχίσετε την λειτουργία τους;
  5. H μετεγκατάσταση της τοπικής κοινότητας Αχλάδας θα υλοποιηθεί στο πρότυπο των Αναργύρων, όπως έκανε η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για λόγους ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος και της προστασίας της υγείας και της ζωής των κατοίκων;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Αβραμάκης Ελευθέριος

Βέττα Καλλιόπη

Μάλαμα Κυριακή

Μάρκου Κωνσταντίνος

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Ραγκούσης Ιωάννης

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος

Φάμελλος Σωκράτης

TOP