Ποια τα αποτελέσματα των ελέγχων της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και στα πετρελαιοειδή;

Ερώτηση

Προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης

Θέμα: Ποια τα αποτελέσματα των ελέγχων της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και στα πετρελαιοειδή;

Με δελτίο Τύπου, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ανακοίνωσε πως πραγματοποίησε την 5η Μάϊου 2022 αιφνίδιους επιτόπιους ελέγχους σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις αγορές χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες χαμηλής τάσης, αναφορικά με τυχόν αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές βάσει των άρθρων 1 και 2 ν. 3959/2011 και 101/102 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Το έκανε αυτό, όπως αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου, ως θεματοφύλακας της εύρυθμης λειτουργίας της ελεύθερης αγοράς.

Τον Ιούνιο του 2022 ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), Α. Δαγούμας, σε συνέντευξη Τύπου, δήλωνε ότι η ΡΑΑΕΥ έχει κοινοποιήσει το σύνολο στοιχείων για τα τιμολόγια ανά τάση, με δικαστικό επιμελητή, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για να ελέγξει εναρμονισμένες πρακτικές και κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.

Σε ερώτηση της Νέας Αριστεράς υπ’ αριθμ. 2785/24.1.2024, σχετικά με το ποια είναι τα αποτελέσματα του Μνημονίου Συνεργασίας που υπογράφηκε μεταξύ της τότε ΡΑΕ και της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 25/09/2020 με σκοπό την εποπτεία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τη διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού, η ΡΑΑΕΥ απάντησε ότι: «δεν μπορούν να προσκομιστούν συγκεκριμένα αποτελέσματα».

Περιορίστηκε επίσης στην αναφορά γενικών σκοπών του Μνημονίου, όπως είναι η διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των στελεχών και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, καθώς και διαδικασιών, που έχουν συσταθεί, για την παροχή πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των υπηρεσιών, προκειμένου για υποθέσεις που χειρίζονται οι Αρχές, στο πλαίσιο της διακριτής τους αρμοδιότητας.

Κατά την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, τον Σεπτέμβριο του 2020, σχετικό δελτίο Τύπου της Επιτροπής Ανταγωνισμού ανέφερε ότι δόθηκε ιδιαίτερη βαρύτητα στη δημιουργία κοινών ομάδων εργασίας με την ΡΑΑΕΥ για την εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών, μελετών και ερευνών σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων των δύο Αρχών, καθώς και ότι οι δύο Αρχές συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, στην ανάληψη ενημερωτικών δράσεων για την προώθηση πολιτικών και στρατηγικών για την ενημέρωση των οικονομικών φορέων / συμμετεχόντων στην ενεργειακή αγορά σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων των δύο Αρχών, προς όφελος της κοινωνίας, της οικονομίας και του δημοσίου συμφέροντος.

Επιπρόσθετα τον περασμένο Νοέμβριο (2023) ο πρόεδρος της Αρχής κ. Ιωάννης Λιανός σε ανάρτησή του/ απάντηση στον Υπουργό Οικονομίας, Κώστα Σκρέκα, αναφέρει ότι: « Έχουμε 24 (Full Time Equivalent) ειδικούς επιστήμονες νομικούς και 31 οικονομολόγους (μετρώντας και τους προϊσταμένους) που χειρίζονται όλες τις υποθέσεις μας σε όλους τους τομείς της οικονομίας, όταν προβλέπονται τουλάχιστον 67 νομικοί και 60 οικονομολόγοι στον οργανισμό μας (+ 24 προϊστάμενοι), και εν συνόλω 230 οργανικές θέσεις. Συνολικά, κάτω του 35% των οργανικών μας θέσεων (FTE). Εδώ και 3 έτη έχουμε επανειλημμένα ζητήσει από την Πολιτεία να επισπευσθούν και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες προσλήψεων οι οποίες έχουν εγκριθεί το 2021 και 2022 για επιπλέον 20 άτομα, και δυστυχώς δεν έχουν προχωρήσει».

Όσον αφορά τον κλάδο των πετρελαιοειδών η Επιτροπή Ανταγωνισμού ολοκλήρωσε τη μελέτη Χαρτογράφησης των συνθηκών ανταγωνισμού που είχε εκκινήσει με απόφασή της στις 22 Μαρτίου 2022. Το τελικό πόρισμα της ανάλυσης για το νομό Αττικής, αγορά όπου υπάρχει περισσότερη ανταγωνιστική ένταση, κάνει λόγο για ύπαρξη ασυμμετρίας και για τα τρία προϊόντα (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης) και στα τρία στάδια της αλυσίδας παραγωγής και διάθεσης (διύλιση, εμπορία, λιανική διάθεση).

Στη συνέχεια, στις 28 Νοεμβρίου 2022, έλαβε απόφαση εκκίνησης της διαδικασίας κανονιστικής παρέμβασης προκειμένου να εξετάσει τον κλάδο των πετρελαιοειδών, και ειδικότερα να αξιολογήσει εάν επικρατούν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού στα τρία στάδια παραγωγής και διανομής (διύλιση, εμπορία και λιανική διάθεση) των προϊόντων (αμόλυβδης βενζίνης, πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης) στην ελληνική αγορά.

Επειδή, σχεδόν δύο (2) έτη μετά τους ελέγχους που είχε διενεργήσει η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις αγορές χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες χαμηλής τάσης, το πόρισμα ακόμη αναμένεται

Επειδή, σύμφωνα με πλείστα δημοσιεύματα, τα αποτελέσματα της Κανονιστικής παρέμβασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού στον κλάδο των πετρελαιοειδών αναμένονταν τον Οκτώβριο του 2023

Επειδή στα πρώιμα ευρήματα επιβεβαιώνεται η ύπαρξη ασυμμετρίας στη μετακύλιση των τιμών των καυσίμων στην Ελλάδα, η οποία οδηγεί σε απώλεια μέρους του πλεονάσματος του καταναλωτή, καθώς ο καταναλωτής πληρώνει παραπάνω από το ποσό που πραγματικά θα πλήρωνε απουσία του εν λόγω φαινομένου

Επειδή ανησυχία για την εξέλιξη και για περαιτέρω καθυστερήσεις της εν λόγω έρευνας γεννά και αλλαγή σκυτάλης στην Επιτροπή Ανταγωνισμού

Επειδή η Αρχή θέτει ζήτημα υποστελέχωσής της και σημαντικών καθυστερήσεων στην ολοκλήρωση προσλήψεων που έχουν εγκριθεί ήδη από το 2021 και 2022

Ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Ανάπτυξης:

  1. Ποια τα αποτελέσματα των αιφνιδιαστικών ελέγχων της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις αγορές χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες χαμηλής τάσης, αναφορικά με τυχόν αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές;
  2. Πώς δικαιολογείται η πολυετής καθυστέρηση έκδοσης απόφασης/ή και πορίσματος εκ μέρους της Επιτροπής Ανταγωνισμού;
  3. Πώς προχωρά και πότε αναμένεται να δημοσιευθούν τα αποτελέσματα της Κανονιστικής Παρέμβασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού στον κλάδο των πετρελαιοειδών;
  4. Ποια τα αποτελέσματα/ποια η εξέλιξη του Μνημονίου Συνεργασίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού με την ΡΑΑΕΥ;
  5. Γιατί έχουν καθυστερήσει οι προσλήψεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού όπως αναφέρει ο Πρόεδρος της Αρχής;
  6. Ποιες κοινές ομάδες εργασίας δημιουργήθηκαν από την ΡΑΑΕΥ και την Επιτροπή Ανταγωνισμού και ποιο το περιεχόμενο των εργασιών τους;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Χαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης)

 Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

 Αχτσιόγλου Ευτυχία (Έφη)

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος)

Οζγκιούρ Φερχάτ

Τζανακόπουλος Δημήτριος

Τσακαλώτος Ευκλείδης

TOP