Ποια τα αποτελέσματα των ελέγχων της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και στα πετρελαιοειδή;

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ερώτηση Π. Πέρκα-Α.Χαρίτση: Ποια τα αποτελέσματα των ελέγχων της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και στα πετρελαιοειδή;

Ποια είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποίησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στη χονδρική και λιανική αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας πριν από δύο (2) έτη και της Κανονιστικής της Παρέμβασης στον κλάδο των πετρελαιοειδών που αναμένονταν τον περασμένο Οκτώβριο, ζητούν να μάθουν με ερώτηση που κατέθεσαν ο Πρόεδρος, Αλέξης Χαρίτσης, και η Γραμματέας, Πέτη Πέρκα, της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, η οποία συνυπογράφεται από εννέα (9) Βουλευτές.

Σημειώνουν πως, σε συνέχεια των αιφνίδιων επιτόπιων ελέγχων της 5ης Μαΐου του 2022  της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τυχόν αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές, τον Ιούνιο του 2022, ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), Α. Δαγούμας, δήλωνε ότι η ΡΑΑΕΥ έχει κοινοποιήσει το σύνολο στοιχείων για τα τιμολόγια ανά τάση, με δικαστικό επιμελητή, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για να ελέγξει εναρμονισμένες πρακτικές και κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.

Όσον αφορά τον κλάδο των πετρελαιοειδών, οι βουλευτές επισημαίνουν πως δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί τα αποτελέσματα της διαδικασίας κανονιστικής παρέμβασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού που εκκίνησε τον Νοέμβριο του 2022 με σκοπό να αξιολογήσει εάν επικρατούν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού στα τρία στάδια παραγωγής και διανομής (διύλιση, εμπορία και λιανική διάθεση) των προϊόντων (αμόλυβδης βενζίνης, πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης) στην ελληνική αγορά.

Τονίζουν ότι η κανονιστική παρέμβαση ξεκίνησε μετά το εύρημα  ύπαρξης ασυμμετρίας και για τα τρία προϊόντα (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης) και στα τρία στάδια της αλυσίδας παραγωγής και διάθεσης (διύλιση, εμπορία, λιανική διάθεση), στο πόρισμα προγενέστερης μελέτης Χαρτογράφησης των συνθηκών για το νομό Αττικής, αγορά όπου υπάρχει περισσότερη ανταγωνιστική ένταση.

Ζητούν τέλος να μάθουν: Ποια τα αποτελέσματα των αιφνιδιαστικών ελέγχων της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις αγορές χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες χαμηλής τάσης, αναφορικά με τυχόν αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές, πώς δικαιολογείται η πολυετής καθυστέρηση έκδοσης απόφασης/ή και πορίσματος εκ μέρους της Επιτροπής Ανταγωνισμού, πώς προχωρά και πότε αναμένεται να δημοσιευθούν τα αποτελέσματα της Κανονιστικής Παρέμβασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού στον κλάδο των πετρελαιοειδών, πώς εξελίσσεται το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της ΡΑΑΕΥ, καθώς και γιατί έχουν καθυστερήσει οι προσλήψεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού όπως αναφέρει ο Πρόεδρος της Αρχής.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης  ΕΔΩ

Ποια τα αποτελέσματα των ελέγχων της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και στα πετρελαιοειδή;

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ερώτηση Π. Πέρκα-Α.Χαρίτση: Ποια τα αποτελέσματα των ελέγχων της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και στα πετρελαιοειδή;

Ποια είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποίησε η Επιτροπή Ανταγωνισμού στη χονδρική και λιανική αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας πριν από δύο (2) έτη και της Κανονιστικής της Παρέμβασης στον κλάδο των πετρελαιοειδών που αναμένονταν τον περασμένο Οκτώβριο, ζητούν να μάθουν με ερώτηση που κατέθεσαν ο Πρόεδρος, Αλέξης Χαρίτσης, και η Γραμματέας, Πέτη Πέρκα, της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, η οποία συνυπογράφεται από εννέα (9) Βουλευτές.

Σημειώνουν πως, σε συνέχεια των αιφνίδιων επιτόπιων ελέγχων της 5ης Μαΐου του 2022  της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τυχόν αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές, τον Ιούνιο του 2022, ο Πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), Α. Δαγούμας, δήλωνε ότι η ΡΑΑΕΥ έχει κοινοποιήσει το σύνολο στοιχείων για τα τιμολόγια ανά τάση, με δικαστικό επιμελητή, στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για να ελέγξει εναρμονισμένες πρακτικές και κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης.

Όσον αφορά τον κλάδο των πετρελαιοειδών, οι βουλευτές επισημαίνουν πως δεν έχουν ακόμη δημοσιευτεί τα αποτελέσματα της διαδικασίας κανονιστικής παρέμβασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού που εκκίνησε τον Νοέμβριο του 2022 με σκοπό να αξιολογήσει εάν επικρατούν συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού στα τρία στάδια παραγωγής και διανομής (διύλιση, εμπορία και λιανική διάθεση) των προϊόντων (αμόλυβδης βενζίνης, πετρελαίου κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης) στην ελληνική αγορά.

Τονίζουν ότι η κανονιστική παρέμβαση ξεκίνησε μετά το εύρημα  ύπαρξης ασυμμετρίας και για τα τρία προϊόντα (αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης) και στα τρία στάδια της αλυσίδας παραγωγής και διάθεσης (διύλιση, εμπορία, λιανική διάθεση), στο πόρισμα προγενέστερης μελέτης Χαρτογράφησης των συνθηκών για το νομό Αττικής, αγορά όπου υπάρχει περισσότερη ανταγωνιστική ένταση.

Ζητούν τέλος να μάθουν: Ποια τα αποτελέσματα των αιφνιδιαστικών ελέγχων της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στις αγορές χονδρικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε πελάτες χαμηλής τάσης, αναφορικά με τυχόν αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές, πώς δικαιολογείται η πολυετής καθυστέρηση έκδοσης απόφασης/ή και πορίσματος εκ μέρους της Επιτροπής Ανταγωνισμού, πώς προχωρά και πότε αναμένεται να δημοσιευθούν τα αποτελέσματα της Κανονιστικής Παρέμβασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού στον κλάδο των πετρελαιοειδών, πώς εξελίσσεται το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Επιτροπής Ανταγωνισμού και της ΡΑΑΕΥ, καθώς και γιατί έχουν καθυστερήσει οι προσλήψεις στην Επιτροπή Ανταγωνισμού όπως αναφέρει ο Πρόεδρος της Αρχής.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης  ΕΔΩ

TOP