Πέτη Πέρκα: «Οι επιτυχίες του τμήματος Γεωπονίας της Φλώρινας αποτελούν τιμή για τον τόπο μας»

Δήλωση της Βουλευτή Φλώρινας με αφορμή το 3ο ενημερωτικό σημείωμα του Τμήματος Γεωπονίας της σχολής γεωπονικών σπουδών

Οι επιτυχίες της Σχολής Γεωπονικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) στη Φλώρινα συνεχίζονται και για αυτό το λόγο, το Τμήμα, η Διοίκηση, τα μέλη ΔΕΠ, τα μέλη ΕΔΙΠ, το Διοικητικό Προσωπικό αλλά και οι φοιτητές αξίζουν τα θερμά συγχαρητήρια όλων μας.

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) πιστοποίησε με άριστα το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας για το εαρινό εξάμηνο του 2023, αφού έκρινε ότι συμμορφώνεται πλήρως με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της Ε.Θ.Α.Α.Ε. και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG). Μετά από αυτήν την επιτυχία, πραγματοποιήθηκε και η επίσημη αποστολή για την υπαγωγή του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών του Τμήματος Γεωπονίας στο άρθρο 78 του νόμου 4957/2022, για την απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (Integrated Master) του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων.

Ολοκληρώθηκε επίσης επιτυχώς, η αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (άρθρο 131 του Νόμου 5039/2023, που τροποποίησε το άρθρο 1 του Π.Δ. 344/2000). Ένα θέμα που ανέδειξα στις 21.3.2023 στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και στη συνέχεια ακολούθησε κατάθεση τροπολογίας που συνυπέγραψαν  18 Βουλευτές της  Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ στις 31.3.2023. Πλέον οι απόφοιτοι του τμήματος Γεωπονίας απολαμβάνουν πλήρη δικαιώματα άσκησης του επαγγέλματος του Γεωπόνου και εγγράφονται στο ΓΕΩΤ.Ε.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1474/84 (ΦΕΚ 128 Α’) και το άρθρο 21 του Ν.2040/1992 (ΦΕΚ 70 Α’)

Στο πλαίσιο του τριετούς προγράμματος διεθνούς κινητικότητας Erasmus+ International Mobility-Key Action 1, το τμήμα Γεωπονίας συνεργάστηκε με το αντίστοιχο τμήμα του Πανεπιστημίου Hebron της Παλαιστίνης (Hebron University of Palestine-Department of Agriculture). Σε συνέχεια αυτής της συνεργασίας,  υπογράφηκε το εαρινό εξάμηνο του 2023 Διεθνές Συμφωνητικό Συνεργασίας (Memorandum of Understanding-MOU), με το Τμήμα Γεωπονίας του Hebron University της Παλαιστίνης.

Η συνεργασία αυτή συμβάλει στην έτι περαιτέρω διεθνοποίηση του Τμήματος Γεωπονίας του ΠΔΜ, το οποίο συμμετείχε σε πληθώρα επιστημονικών συνεδρίων και ημερίδων του εξωτερικού και του εσωτερικού, μέλη ΔΕΠ του τμήματος συμμετείχαν ως quest editors σε ειδικά τεύχη διεθνών επιστημονικών περιοδικών, και υπήρξαν και πάρα πολλές δημοσιεύσεις μελών ΔΕΠ και υποψήφιων διδακτόρων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.

Για όλα τα παραπάνω οφείλουμε τις θερμές μας ευχαριστίες και αναμένουμε και για την τρέχουσα ακαδημαϊκή περίοδο 2023-2024 αντίστοιχες και ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες, που αποτελούν τιμή για τον τόπο μας, τη Φλώρινα μας.

TOP