Πέτη Πέρκα: «Με 1 εκ ευρώ πρόστιμο της ΡΑAΕΥ επιβεβαιώθηκαν οι καταγγελίες για τη διαβλητότητα των διαγωνισμών του ΔΕΔΔΗΕ για ΦΒ στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη»

Ερώτηση προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχετικά με το 1 εκ ευρώ πρόστιμο που επέβαλε η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) στον ΔΕΔΔΗΕ, που επιβεβαίωσε έτσι τις  καταγγελίες για τη διαβλητότητα των διαγωνισμών του ΔΕΔΔΗΕ για ΦΒ στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη κατέθεσαν 20 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, με πρωτοβουλία της Βουλευτή Φλώρινας του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, Πέτης Πέρκα.

Οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ επισημαίνουν ότι στην απόφασή της η ΡΑΑΕΥ επιβεβαιώνει παραβάσεις του ΔΕΔΔΗΕ, που αφορούν στη διασφάλιση της πρόσβασης στο Δίκτυο με όρους ισοτιμίας, διαφάνειας και υψηλών προτύπων ποιότητας. Ο βαθμός ευθύνης του Διαχειριστή αξιολογείται ως επαυξημένος, διότι δεν κατέβαλε την απαιτούμενη επιμέλεια που απαιτείτο, για τη διασφάλιση ενός πλήρως αποτελεσματικού και κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος για την υποδοχή των αιτήσεων χορήγησης οριστικών προσφορών σύνδεσης σε κορεσμένα δίκτυα, ώστε να αποσοβηθεί κάθε κίνδυνος ευαλωτότητας του συστήματος, ενώ περαιτέρω δεν μερίμνησε εγκαίρως για τη διατήρηση των στοιχείων που αποδεικνύουν ή καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς, αναφορικά με τη χρήση κακόβουλων αυτοματοποιημένων μηχανισμών εισόδου στο σύστημα.

Η ΡΑΑΕΥ καταλήγει ότι το πρόστιμο του 1 εκ. ευρώ προς τον ΔΕΔΔΗΕ, δεν είναι δυσανάλογο προς τη βαρύτητα της παράβασης και το επιδιωκόμενο όφελος που συνίσταται στην τήρηση της ευρυθμίας στην αγορά ενέργειας, υπό κανόνες διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης των χρηστών του δικτύου διανομής, στην τήρηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την πρόσβαση στο Δίκτυο και την εκπλήρωση των θεμελιωδών καθηκόντων και υποχρεώσεων του ΔΕΔΔΗΕ.

Ως προς το διαγωνισμό του ΔΕΔΔΗΕ στο κορεσμένο δίκτυο Πελοποννήσου η ηλεκτρονική πλατφόρμα άνοιξε με πληθώρα τεχνικών προβλημάτων. Οι δυσλειτουργίες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τη μη δίκαιη κατανομή του ηλεκτρικού χώρου, καθώς δεν διασφαλίστηκε η ίση μεταχείριση και πρόσβαση των υποψήφιων επενδυτών στην πλατφόρμα.

Σχετικά με το διαγωνισμό για το κορεσμένο δίκτυο της Κρήτης, έγιναν πολλές καταγγελίες για παράνομη χρήση λογισμικών “ρομπότ”, με αποτέλεσμα να κατοχυρωθούν άδειες με αθέμιτο τρόπο έναντι των υπολοίπων συμμετεχόντων. Μάλιστα επιδόθηκε εξώδικη διαμαρτυρία από 10 ενεργειακές εταιρείες προς τον ΔΕΔΔΗΕ,  που κοινοποιήθηκε στη ΡΑΑΕΥ και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η απόφαση αυτή δικαιώνει πλήρως τον ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, που στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού  ελέγχου της κυβέρνησης είχε φέρει το θέμα στο βουλή, ασκώντας έντονη πολιτική πίεση, καταθέτοντας δυο ερωτήσεις και μια αναφορά. Το κρίσιμο επίδικο όμως παραμένει: Τι θα γίνει τελικά με τους διαγωνισμούς και τη χορήγηση όρων σύνδεσης, ύστερα από το μείζον θέμα που προέκυψε λόγω της ανεπάρκειας του ΔΕΔΔΗΕ;

Οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ καταλήγουν σε τρεις (3) κρίσιμες ερωτήσεις προς τον αρμόδιο Υπουργό.

Διαβάστε ολόκληρη την ερώτηση ΕΔΩ

TOP