Πέτη Πέρκα: «Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει την χαμηλότερη απορρόφηση των πόρων της ΕΕ και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος απώλειας πόρων μέχρι τα τέλη του 2023»

Δήλωση της Βουλευτή Φλώρινας του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, Πέτης Πέρκα

 H Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας παρουσιάζει την χαμηλότερη απορρόφηση πόρων από τα Περιφερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 και υπάρχει σοβαρός κίνδυνος απώλειας πόρων. Το θέμα αυτό το είχαμε θίξει εντόνως κατά την προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο και βάσει αυτού μας είχε προκληθεί εύλογα η ανησυχία για την διοικητική ικανότητα της Κυβέρνησης και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας απορρόφησης των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης.  Στο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης  (ΠΔΑΜ) προβλέπονται 1,6 δις. Θα μπορέσει όμως το επιτελικό κράτος της ΝΔ να απορροφήσει το σύνολο των πόρων; Ακόμα περιμένουμε να μας απαντήσουν για τα αίτια της χαμηλής απορροφητικότητας του Εθνικού Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και να μας παρέχουν στοιχεία για την απορρόφηση του ΠΔΑΜ για τα έτη 2022 και 2023.

Τα Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 εγκρίθηκαν από την Ε.Ε. τον Δεκέμβρη του 2014 και η επιλέξιμη περίοδος λήγει στις 31.12.2023, με βάση τον κανόνα ν+3. Σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου Εναλλακτικών Πολιτικών (ΕΝΑ) Μέχρι και 18.09.2023 το ποσοστό απορρόφησης συνολικά για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ (τομεακά και περιφερειακά) ανέρχεται στο 88%. Ο Μέσος όρων απορρόφησης των περιφερειακών προγραμμάτων του ΕΣΠΑ ανέρχεται στο 95,12 ενώ το ποσοστό απορρόφησης του Περιφερειακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας ανέρχεται μόλις στο 79,33%, με πολύ μεγάλη διαφορά από τα υπόλοιπα περιφερειακά προγράμματα, τα οποία έχουν όλα απορρόφηση άνω του 90%, με εξαίρεση την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας που η απορρόφηση των πόρων ανέρχεται στο 88,70%.

Κάθε Πρόγραμμα πρέπει στο τέλος του 2023 να παρουσιάσει απορρόφηση μεγαλύτερη ή ίση του 100% προκειμένου να μην υπάρχει απώλεια πόρων. Επομένως απαιτείται μέχρι το τέλος του 2023, απορρόφηση ενός σημαντικού ποσοστού της τάξης του 20,67% για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Δυστυχώς η πιθανότητα απώλειας πόρων κρίνεται ιδιαίτερα υψηλή  για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και προκαλούνται εύλογα ερωτηματικά για την ικανότητα απορρόφησης των πόρων τόσο του Εθνικού όσο και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) της Περιόδου 2021-2027, πάνω στο οποίο έχει στηριχθεί όλο το αφήγημα της ΝΔ για την δήθεν επάρκεια των πόρων της βίαιης και κοινωνικά άδικης απολιγνιτοποίησης, που εξαγγέλθηκε χωρίς κανένα σχεδιασμό.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

(σε εκατ. €)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ
Αττική 840,20 96,72%
Ανατολική Μακεδονία Θράκη 365,70 95,99%
Βόρειο Αιγαίο 215,47 93,05%
Δυτική Ελλάδα 359,47 95,40%
Δυτική Μακεδονία 235,56 79,33%
Ήπειρος 236,40 93,73%
Θεσσαλία 301,36 93,13%
Ιόνια Νησιά 161,36 92,57%
Κεντρική Μακεδονία 715,87 99,42%
Κρήτη 315,36 97,90%
Νότιο Αιγαίο 77,42 99,92%
Πελοπόννησος 203,92 95,23%
Στερεά Ελλάδα 96,61 88,70%
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 4.124,72 95,12%

Πηγή:ENA

 

 

 

 

TOP