Πέτη Πέρκα: «Η κυβέρνηση θεωρεί ότι τα έχει κάνει όλα τέλεια, ενώ η ευρωπαϊκή Επιτροπή παραπέμπει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τη διαχείριση των πλημμυρών»

Απάντηση της Βουλεύτριας Φλώρινας και Γραμματέα της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς, Πέτης Πέρκα, στην ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, σχετικά με το Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 Το Δελτίο Τύπου του ΥΠΕΝ  σχετικά με την παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή λόγω μη εφαρμογής του ενωσιακού περιβαλλοντικού δικαίου, είναι αποδεικτικό της έλλειψης εμπιστοσύνης, σοβαρότητας και επάρκειας της κυβέρνησης της ΝΔ. Η  Ελλάδα παραπέμπεται στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο, επειδή δεν ολοκλήρωσε την αναθεώρηση των σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, όπως απαιτείται από την Οδηγία 2007/60/ΕΚ  για τις πλημμύρες και των σχεδίων διαχείρισης λεκανών απορροής ποταμών, όπως απαιτείται βάσει της Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για τα ύδατα, [INFR(2022)2191].

Παρόλο που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι η Ελλάδα μέχρι στιγμής δεν έχει επανεξετάσει, δεν έχει εγκρίνει και δεν έχει υποβάλει εκθέσεις για τα οικεία σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύρας και τα  σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού, η κυβέρνηση επιμένει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ενημερωθεί από τις 27.12.2023. Η άρνηση παραδοχής της πραγματικότητας και η προσπάθεια εξαπάτησης των πολιτών, αποτελεί πάγια τακτική της κυβέρνησης.  Αντίστοιχες διαβεβαιώσεις έδινε το ΥΠΕΝ στις 8.09.2023, ως απάντηση στην από 07.09.2023 δήλωση της Πέτης Πέρκα, η οποία είχε αναδείξει πρώτη πολιτικά το ζήτημα της μη συμμόρφωσης της κυβέρνησης με την Οδηγία για τις πλημμύρες. Η Βουλεύτρια Φλώρινας καλούσε τότε την κυβέρνηση να λάβει τα απαιτούμενα μέτρα αναθεώρησης των σχεδίων διαχείρισης πλημμυρών, δεδομένου ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ξεκινήσει διαδικασία επί παραβάσει εις βάρος της Ελλάδας. Η κ. Πέρκα ήδη από τις 09.09.2023 αμφισβητούσε εύλογα, όπως αποδεικνύεται, ότι οι διευκρινίσεις που έδωσε το ΥΠΕΝ έγιναν δεκτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Είναι σαφές ότι  η εξέλιξη αυτή δυστυχώς, την επιβεβαιώνει σε ότι αφορά στην κριτική που είχε ασκήσει σχετικά με τις ευθύνες της κυβέρνησης για την τραγική διαχείριση των πλημμυρών στη Θεσσαλία και το μέγεθος των επιπτώσεων τους. Η κυβέρνηση όπως και τότε έτσι και τώρα αδυνατεί να απαντήσει στα αυτονόητα. Αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ενήμερη και σύμφωνη με τις πράξεις της ελληνικής κυβέρνησης, γιατί συνέχισε τη διαδικασία επί παραβάσει εις βάρος της Ελλάδας; Η κυβέρνηση λέει ψέματα ή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή; Δεν γίνεται να ισχύουν ταυτόχρονα και οι δυο ανακοινώσεις. Εάν η κυβέρνηση έλεγε αλήθεια, τότε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα προχωρούσε στην παραπομπή της χώρας στο  Δικαστήριο της Ε.Ε.

Αυτό που προκαλεί επίσης ιδιαίτερη εντύπωση στην ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, είναι ότι για την κυβέρνηση η δήθεν καθυστέρηση οφείλεται στην περίοδο 2015- 2019.  Αυτό που εσκεμμένα αποκρύπτει η κυβέρνηση, είναι ότι η Οδηγία για τις πλημμύρες εκδόθηκε το 2007 και έπρεπε να ενσωματωθεί από τα κράτη μέλη μέχρι το 2009. Στην Ελλάδα εκδόθηκε μια ΚΥΑ το 2010 και από τότε δεν προχώρησε καμία σχετική ενέργεια.  Το πρώτο σχέδιο διαχείρισης κινδύνου πλημμυρών  εκδόθηκε το 2018. Από το 2019 που ήταν κυβέρνηση η ΝΔ, θα έπρεπε να ενημερώνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μέχρι 31.12.2021 θα έπρεπε να έχει προβεί στη αναθεώρηση των σχετικών σχεδίων.  Αποκρύπτει επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αποστείλει προειδοποιητική επιστολή στις 09.02.2022. Δεδομένης της απραξίας της ελληνικής κυβέρνησης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29.9.2022 υπέβαλε αιτιολογημένη γνώμη εις βάρος της Ελλάδας. Στη συνέχεια, στις 15.02.2023 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε νέα προειδοποιητική επιστολή για τα επόμενα στάδια εφαρμογής των Οδηγιών για τις πλημμύρες και για τα ύδατα.

Επίσης η κυβέρνηση δεν κάνει καμία αναφορά στο γεγονός ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, (28.8.2023), η Ελλάδα ήταν η μόνη χώρα της ΕΕ, μαζί με την Κύπρο, που όχι μόνο δεν έχει επικαιροποιήσει ως όφειλε τα σχετικά σχέδια,  αλλά δεν έχει ξεκινήσει καν η δημόσια διαβούλευση για την επικαιροποίησή τους.  Και προφανώς η κυβέρνηση αποφεύγει ακόμα να απαντήσει  στην ερώτηση της Πέτης Πέρκα  στις 11.09.2023, σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμυρών, καθώς και την αναχαίτιση των επιπτώσεων της κλιματικής κρίσης, απόρροια της ευρωπαϊκής πράσινης συμφωνίας.

Τελικά, φτάσαμε στις 13.3.204 και από τη μια η κυβέρνηση θεώρει ότι τα έχει κάνει όλα τέλεια και από την άλλη η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα οι Ελληνικές Αρχές είναι ανεπαρκείς και για τον λόγο αυτόν παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

TOP