Π. Πέρκα: «Πράσινη μετάβαση στο Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»

Η Βουλευτής Φλώρινας και Αναπλ. Τομεάρχης Περιβάλλοντος & Ενέργειας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα, κατέθεσε Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών με θέμα: «Πράσινη μετάβαση στο Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».

H επίκαιρη ερώτηση αφορά στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που πρόσφατα παρουσίασε η Ελληνική κυβέρνηση, στο οποίο διαπιστώνονται ελλείψεις στην τεκμηρίωση σε σχέση με τις προϋποθέσεις του Κανονισμού της ΕΕ, παρατηρούνται ανακρίβειες και κενά στην κατανομή των πόρων, αλλά και οι αναφορές για τα κριτήρια βάσει των οποίων θα διανεμηθούν τα δάνεια που προβλέπει το Σχέδιο.

Η επίκαιρη ερώτηση της κ. Πέρκα θα συζητηθεί σήμερα, Δευτέρα 05 Ιουλίου 2021 και ώρα 17:00, κατά τη διαδικασία συζήτησης των επίκαιρων ερωτήσεων, στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου της κυβέρνησης από την Βουλή των Ελλήνων.

Το πλήρες κείμενο της επίκαιρης ερώτησης:

Επίκαιρη Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Οικονομικών

«Πράσινη μετάβαση στο Ελληνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας»

Με βάση το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που πρόσφατα παρουσίασε η κυβέρνηση στη Βουλή, οι πόροι για τον πρώτο πυλώνα «πράσινη μετάβαση» είναι 38%, υπερβαίνει δηλαδή την προϋπόθεση του 37% για την έγκριση του προγράμματος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ποσοστό αυτό όμως δεν επιβεβαιώνεται από το σχέδιο καθώς απουσιάζει η προβλεπόμενη από τον Κανονισμό 2021/241 τεκμηρίωση. Οι πόροι για την πράσινη μετάβαση είναι €6.026 εκ. που με την μόχλευση φτάνουν τα €10.395 εκ., δηλαδή 18% του συνολικού προϋπολογισμού των €57.567 εκ. Η ανακρίβεια αυτή ενισχύεται και από το κενό που υπάρχει σχετικά με τα 12.728 εκ. σε δάνεια τα οποία με την μόχλευση φτάνουν τα 31.819 εκ., για τα οποία δεν υπάρχει καμία αναφορά για τους πυλώνες/άξονες/δράσεις που κατανέμονται και βεβαίως για τα κριτήρια βάσει των οποίων θα δοθούν.

Η πράσινη μετάβαση εκτός από τον πυλώνα 1 θα πρέπει να ενσωματωθεί οριζόντια ώστε να οδηγήσει στον μετασχηματισμό όλων των κλάδων της οικονομίας και τελικά στην επίτευξη του στόχου της κλιματικής ουδετερότητας της Ευρώπης  το 2050.  Πρέπει επομένως, το Σχέδιο να παρουσιάζει, συμφώνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναλυτικά ποιοι άξονες και επιμέρους παρεμβάσεις συνεισφέρουν στην επίτευξη των περιβαλλοντικών κλιματικών στόχων αλλά και ότι δεν προκαλούν σημαντική βλάβη.

Για τις περιοχές υπό μετάβαση (λιγνιτικές και τα νησιά) το Σχέδιο προβλέπει μόνο: 1) €242 εκ. για την αποκατάσταση 60.000 στρεμ. λιγνιτικών εδαφών μόνο της Δυτ. Μακεδονίας  και 2) μέρος των δράσεων για τη μεταρρύθμιση των ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί ότι στη δράση «Δημιουργία συστημάτων αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας καθοριστικών για τη  ανάπτυξη των ΑΠΕ», με €450 εκ. δεν προβλέπεται η μετατροπή υφιστάμενων λιγνιτικών ΑΗΣ στη Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη σε μονάδες θερμικής αποθήκευσης ενέργειας από ΑΠΕ. Επίσης απουσιάζουν δράσεις χρηματοδότησης ενεργειακών κοινοτήτων.

Με βάση τα παραπάνω ερωτάται ο υπουργός:

  1. Θα παρατεθεί στο ελληνικό σχέδιο για την ανάκαμψη και ανθεκτικότητα η επεξήγηση και η αναλυτική παρουσίαση σχετικά, πρώτον, με τη διασφάλιση τήρησης της αρχής της μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης και δεύτερον, του τρόπου συνεισφοράς όλων των μέτρων στην επίτευξη των περιβαλλοντικών και κλιματικών στόχων, ώστε να τεκμηριωθεί ότι το Σχέδιο πληροί πράγματι τον στόχο του 37% για την πράσινη μετάβαση; Πότε θα δημοσιοποιηθεί αυτή η τεκμηρίωση; Σε ποιους πυλώνες/άξονες/δράσεις και με ποια τα κριτήρια θα γίνει η κατανομή των δανείων €12.728 εκ. που με την μόχλευση φτάνουν τα 31.819 εκ.;
  2. Πόσοι πόροι του σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα κατανεμηθούν στις υπό μετάβαση περιοχές (Κοζάνη, Φλώρινα, Μεγαλόπολη, Κρήτη, νησιά Βόρειου και Νότιου Αιγαίου) ανά πυλώνα, άξονα, δράση; Ποιες δράσεις του σχεδίου συνδέονται με την απολιγνιτοποίηση; Ποιος είναι ο σχεδιασμός σας για την αποθήκευση ενέργειας και τις ενεργειακές κοινότητες και ποια ποσά αφορούν την ΠΔΜ και Μεγαλόπολη;

       Η ερωτώσα Βουλευτής

       Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

TOP