Π. Πέρκα: «Μειωμένο ποσοστό προς τις λιγνιτικές περιοχές από τα έσοδα δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το 2021»

«Μειωμένο είναι το ποσοστό προς τις λιγνιτικές περιοχές από τα έσοδα δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το 2021» τόνισε σε δήλωσή της, η Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Φλώρινας Π. Πέρκα.

Μεταξύ άλλων αναφέρει πως: «Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι μας για τους πόρους του Εθνικού Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης για το έτος 2021. Με Δελτίο τύπου, στις 21.10.2021 καλούσα την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ να μην θεωρήσει τις λιγνιτικές περιοχές ως τον εύκολο στόχο, που θα χρηματοδοτήσει μέρος των μέτρων για την ακρίβεια των τιμών του ρεύματος. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΑΠΕΕΠ για το 2021, προβλέπεται να εισρεύσουν στα δημόσια ταμεία έσοδα σχεδόν ενός 1 δις ευρώ, τα διπλάσια δηλαδή σε σχέση με τα 506 εκ. ευρώ του 2020 και 509 εκ. ευρώ του 2019».

«Λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή ανεργία των λιγνιτικών περιοχών», τονίζει η κ. Πέρκα «την μακροχρόνια εξάρτηση των τοπικών οικονομιών από τη λιγνιτική δραστηριότητα, την ταχύτητα με την οποία συντελείται η απολιγνιτοποίηση στην Ελλάδα, ότι οι πόροι του ΠΔΑΜ δεν αρκούν, ότι πόροι του ΠΔΑΜ θα κατανεμηθούν και στα νησιά, η αύξηση έως και ο διπλασιασμός του ποσοστού των εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων ρύπων προς τις λιγνιτικές περιοχές, από τον αρχικό που θέσπισε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2018, θα μπορούσε να συμβάλει στην άμβλυνση των κοινωνικοοικονομικών επιπτώσεων της μετάβασης στις λιγνιτικές περιοχές».

TOP