Π. Πέρκα: «Η εφοδιαστική αλυσίδα κρίσιμος παράγοντας για τον εφοδιασμό τροφίμων και φαρμάκων στην περίοδο της πανδημίας COVID 19»

Π. Πέρκα: «Η εφοδιαστική αλυσίδα κρίσιμος παράγοντας για τον εφοδιασμό τροφίμων και φαρμάκων στην περίοδο της πανδημίας COVID 19»
Δήλωση Π. Πέρκα, αναπλ. τομεάρχη Μεταφορών ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτή Φλώρινας

H διαχείριση της πανδημίας COVID-19 εκτός από την λήψη έκτακτων μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας των πολιτών, την άμεση ενίσχυση των συστημάτων δημόσιας υγείας, την ενίσχυση της οικονομίας ώστε να αποφευχθεί η επικείμενη ύφεση, απαιτεί και την υποστήριξη του τομέα των μεταφορών. Ο τομέας των μεταφορών διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην προμήθεια φαρμάκων, προστατευτικού εξοπλισμού, τροφίμων και άλλων βασικών προϊόντων που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Με δεδομένη την πολυπλοκότητα της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας που στηρίζεται σε ένα εκτενές δίκτυο χερσαίων, θαλάσσιων και εναέριων υπηρεσιών εμπορευματικών μεταφορών και τον βαθμό αλληλεξάρτησης του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος, η ενίσχυση των συστημάτων της εφοδιαστικής αλυσίδας καθίσταται καθοριστικός παράγοντος προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η πανδημία δε θα λάβει καταστροφικές διαστάσεις. Η ανεμπόδιστη μεταφορά και συνεχής διάθεση απαραίτητων αγαθών (τρόφιμα) και του απαιτούμενου ιατροφαρμακευτικού και προστατευτικού εξοπλισμού θα είναι κρίσιμη την προσεχή περίοδο για την αντιμετώπιση της κρίσης του COVID-19.

Η πανδημία του κορωνοϊού έχει σημαντικές επιπτώσεις στις εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρώπη, με αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει πρωτοβουλίες ώστε να διασφαλίσει ότι η ευρωπαϊκή εφοδιαστική αλυσίδα διατηρείται. Στηρίζει τη δημιουργία λωρίδων ταχείας διέλευσης για αγαθά ειδικά όσον αφορά ιατροφαρμακευτικό και προστατευτικό εξοπλισμό, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και την διασφάλιση της διαθεσιμότητας αγαθών. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε νέες πρακτικές οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση των συνόρων, προκειμένου να συνεχιστεί η μεταφορά εμπορευμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Τα κράτη μέλη καλούνται να χαρακτηρίσουν όλα τα σχετικά σημεία διέλευσης των εσωτερικών συνόρων κατά μήκος του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών (TEN-T) «πράσινες λωρίδες» διέλευσης των συνόρων, οι οποίες θα πρέπει να είναι ανοιχτές για όλα τα οχήματα μεταφοράς εμπορευμάτων, και ο χρόνος διέλευσης των συνόρων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ελέγχων, δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 15 λεπτά. Στόχος των οδηγιών αυτών είναι να διασφαλιστεί η λειτουργία των αλυσίδων εφοδιασμού σε ολόκληρη την ΕΕ, καθώς η χωρίς διακοπή παροχή χερσαίων, πλωτών και εναέριων εμπορευματικών υπηρεσιών. Επίσης, απαιτούνται ενισχυμένα μέτρα υγιεινής και επιχειρησιακά μέτρα στους αερολιμένες, τους λιμένες, τους σιδηροδρομικούς σταθμούς και άλλους κόμβους χερσαίων μεταφορών για την ασφάλεια των εργαζομένων στον τομέα των μεταφορών.

Ως κοινωνία οφείλουμε να αναγνωρίσουμε και να ευχαριστήσουμε και τους εργαζόμενους στον τομέα των μεταφορών και στην εφοδιαστική αλυσίδα που εξασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ, στα φαρμακεία και στο σύστημα υγείας. Η εφοδιαστική αλυσίδα εξακολουθεί να λειτουργεί και ο κύριος όγκος των προϊόντων μεταφέρεται με φορτηγά αυτοκίνητα από τους επαγγελματίες οδηγούς, οι οποίοι βρίσκονται και αυτοί στην πρώτη γραμμή.

Σύμφωνα με αρμόδιους φορείς των μεταφορών, οι επαγγελματίες οδηγοί αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα στα ταξίδια τους λόγω του κορωνοϊού. Συναντούν κλειστά σύνορα και αντιμετωπίζουν μεγάλες καθυστερήσεις λόγω των υγειονομικών ελέγχων και των ελέγχων ασφαλείας. Επίσης σύμφωνα με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας «οι αρμόδιες αρχές (τελωνεία, λιμάνια, κ.λπ.) δεν έχουν την απαιτούμενη πληροφόρηση σχετικά με την υφιστάμενη κατάσταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο λόγω των συχνών αλλαγών των αποφάσεων των κρατών – μελών της Ε.Ε., με αποτέλεσμα να δημιουργείται αίσθημα αβεβαιότητας στους οδηγούς φορτηγών. Αυτό έχει ως συνέπεια να δημιουργούνται δυσκολίες στην εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων, με ορατό τον κίνδυνο ακόμα και ελλείψεων στην αγορά».

Προκειμένου να αποφευχθεί ο ανωτέρω κίνδυνος η Κυβέρνηση οφείλει να προβεί αφενός στη εφαρμογή του συνόλου των κατευθυντήριων γραμμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αφετέρου στην άμεση και επίσημη ενημέρωση προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η τροφοδοσία της αγοράς.

TOP