Π. Πέρκα για το διαγωνισμό του ΣΥΡΙΖΑ για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Π. Πέρκα: Δεν έχει καν προκηρυχθεί ο νέος διαγωνισμός που εξαγγέλλεται εδώ και μήνες
Απάντηση βουλευτή Φλώρινας και αν. τομεάρχη Μεταφορών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ στις δηλώσεις του Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών σχετικά με το διαγωνισμό του ΣΥΡΙΖΑ για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Θα ήθελα κατ’ αρχάς να εκφράσω τη μεγάλη μου έκπληξη για το ότι ο κ. Καραμανλής «αιφνιδιάστηκε», όπως δήλωσε για την ερώτηση που κατατέθηκε από Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ σχετικά με το διαγωνισμό της προηγούμενης Κυβέρνησης για την προμήθεια νέων λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, στον οποίο συμπεριλαμβάνονταν και ηλεκτρικά λεωφορεία. Κι αυτό, γιατί είναι η δεύτερη σχετική ερώτηση που καταθέτουμε, δεν έχει ενημερωθεί για την πρώτη; Ή απλά, όπως συμβαίνει με πολλές ερωτήσεις μας, δεν μπήκε καν στον κόπο να απαντήσει;

Όσον αφορά επίσης στις δηλώσεις του Υπουργού για το ότι η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) ακύρωσε το διαγωνισμό και όχι η ΝΔ, τον ενημερώνουμε ότι δε διαφωνούμε, το αναφέρουμε άλλωστε και στο κείμενο της ερώτησής μας. Αν όμως είχε διαβάσει ολόκληρη την απόφαση της ΑΕΠΠ, θα ήξερε ότι παρακάτω αναφέρεται ξεκάθαρα ότι «η αναθέτουσα αρχή δύναται να τροποποιήσει τους επίμαχους όρους, κατά τρόπο με τον οποίο να καθίστανται νόμιμοι και, με την επιφύλαξη πλήρωσης των διατάξεων δημοσιότητας, ο διαγωνισμός να διεξαχθεί ως προβλέπει το λοιπό κανονιστικό πλαίσιο αυτού».

Προκύπτει επομένως ότι ήταν η ΝΔ που επέλεξε να μη συνεχίσει το διαγωνισμό, κάνοντας σημειακές αλλαγές σε συγκεκριμένους όρους, με αποτέλεσμα σήμερα «το απόλυτο μηδέν» να ισχύει για την Κυβέρνηση, αφού ακόμα δεν έχει καν προκηρυχθεί ο νέος διαγωνισμός που εξαγγέλλεται εδώ και μήνες.

TOP