Τοποθέτηση στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής κατά την ενημέρωση από τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών για την πορεία υλοποίησης των έργων υποδομών και μεταφορών από τον Ιούλιο του 2023  Η Βουλεύτρια Φλώρινας και Γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς ξεκίνησε την τοποθέτησή της με αναφορά στο κρίσιμο ζήτημα της Οδικής Ασφάλειας, όπου

Τοποθέτηση στην κατ’ άρθρον συζήτηση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης «Ενσωμάτωση του Άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151, κατά το μέρος που αφορά τους ‘αποκλεισμένους Διευθυντές’ και άλλες επείγουσες διατάξεις»  Η Βουλεύτρια Φλώρινας και Γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς ξεκίνησε την τοποθέτησή της με

Τοποθέτηση στη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας με θέμα τον διορισμό στις θέσεις Αντιπροέδρου και πέντε (5) Μελών της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (Ρ.Α.Α.Ε.Υ) και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής. Την κάθετη αντίθεση της Νέας Αριστεράς με την κυβερνητική πολιτική στην κατεύθυνση εισόδου ιδιωτών στη διαχείριση νερού και αποβλήτων, την οποία

Τοποθέτηση στην πρώτη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης «Ενσωμάτωση του Άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1151, κατά το μέρος που αφορά τους ‘αποκλεισμένους Διευθυντές’ και άλλες επείγουσες διατάξεις»  Η Βουλεύτρια Φλώρινας και Γραμματέας της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς ξεκίνησε την τοποθέτησή της με αναφορά

TOP