Ομιλία της Πέτης Πέρκας επί του νομοσχεδίου «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (video)

Η κα Πέρκα ξεκίνησε την ομιλία της αναφέροντας ότι για δεκαετίες, η ελληνική οικονομία κινούταν χωρίς «πυξίδα». Αυτό το αποτυχημένο παραγωγικό μοντέλο αναβιώνει μέσα από φωτογραφικές και μη διατάξεις αυτού του Ν/σχεδιου.Σε γενικές γραμμές στο νομοσχέδιο με τις σημειακές παρεμβάσεις στους νόμους του ΣΥΡΙΖΑ περιγράφεται η ιδεοληπτική σας άποψη για την ανάπτυξη.

Ανάπτυξη που στηρίζεται στη φτηνή εργασία, στην καταστρατήγηση περιβαλλοντικών και χωροταξικών αρχών και κανόνων, στην τεχνογνωσία των αρίστων των κολλεγίων, στην απόσυρση του κράτους από στρατηγικούς τομείς της οικονομίας όπως οι έλεγχοι παντός είδους και τελικά στην εξυπηρέτηση ομάδας συμφερόντων έναντι της υγιούς επιχειρηματικότητας. Στην πραγματικότητα ενισχύετε, έναν ιδιωτικό τομέα ο οποίος καλείται να επικεντρωθεί πολύ περισσότερο στην εκμετάλλευση πελατειακών σχέσεων με το κράτος, παρά στην αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων της ελληνικής οικονομίας, στην αναδιοργάνωση της παραγωγής και την επένδυση στην έρευνα και καινοτομία.

«Ξεκινάμε με την στρέβλωση της έννοιας της στρατηγικότητας. Έτσι, ακόμη και ένα μικρό έργο ΣΔΙΤ χαρακτηρίζεται «Στρατηγική Επένδυση». Εμείς προβλέπαμε ως αυτοδίκαιες εντασσόμενες στρατηγικές επενδύσεις, όσες έχουν εγκριθεί από τη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ και ταυτόχρονα έχουν υπαχθεί στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, Το οποίο προβλέπει κάποια ελάχιστα κριτήρια, σε σχέση με την περιβαλλοντική βιωσιμότητα των επενδύσεων.

Στη συνέχεια διαπιστώνουμε ότι παρέχεται η δυνατότητα να ενταχθούν στον αναπτυξιακό νόμο πρόσθετοι κλάδοι που δεν έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην ελληνική οικονομία αλλά ενδεχομένως εξυπηρετούν «φωτογραφικά» συγκεκριμένες ομάδες πίεσης όπως: υπηρεσίες ταχυδρομικών πρακτορείων, ταχυδρομικές υπηρεσίες που αφορούν εφημερίδες και περιοδικά, κατ’ οίκον παράδοσης τροφίμων (delivery) και υπηρεσίες ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων.

Στην ίδια λογική, προβλέπεται η δυνατότητα ενίσχυσης δραστηριοτήτων εξόρυξης μεταλλευμάτων και πολύτιμων μετάλλων (χρυσός κ.λπ.), καθώς επίσης ορυχείων και λατομείων. Στις δραστηριότητες αυτές η χώρα μας διαθέτει φυσικό πλεονέκτημα και δεν υπάρχει λόγος να κινητροδοτηθούν οι σχετικές επιχειρήσεις».

Σημαντική επισήμανση στο σημείο αυτό είναι ότι oι χρηματικοί πόροι που διατίθενται για την ενίσχυση των επιχειρήσεων είναι πεπερασμένοι, επομένως πρέπει να αξιοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και με σαφείς κατευθύνσεις για τον προσανατολισμό της ελληνικής οικονομίας.

Η κα Πέρκα τόνισε οτι «Βεβαίως σας διέφυγε ότι για να περάσουμε στη μεταλιγνιτική εποχή απαιτείται η στήριξη και ενίσχυση των περιοχών που στήριξαν το μεγαλύτερο βιομηχανικό εγχείρημα της χώρας τη ΔΕΗ χωρίς να αποκομίσουν αντίστοιχα οφέλη. Αναφέρομαι στις Π.Ε. Φλώρινας και Κοζάνης. Καταθέσαμε σχετική τροπολογία» με“Θέμα: «Ένταξη των περιοχών της χώρας των οποίων η οικονομική δραστηριότητα πρόκειται να πληγεί άμεσα από την απολιγνιτοποίηση σε νέο ειδικό καθεστώς του Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016».

Στα ζητήματα των περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων. Επειδή φαίνεται ότι προσπαθείτε να εξυπηρετήσετε διαφορετικούς πελάτες σε κάθε ενότητα του νομοσχεδίου τροποποιείτε τη διαδικασία της περιβαλλοντικής αδειοδότησης και τελικά ούτε εσείς οι ίδιοι δεν έχετε έλεγχο του τι ακριβώς θα ισχύει μετά την ψήφιση του νόμου.

Προβλέπεται έκδοση ΑΕΠΟ για στρατηγικές επενδύσεις με προθεσμία 30 ημερών και τελικά μεταφορά της τελικής Απόφασης στον Υπουργό, παραλείποντας υποθέτω σημαντικές πλευρές μιας περιβαλλοντικής διερεύνησης. Οι Αποφάσεις με τέτοια διαδικασία είναι ευάλωτες σε προσφυγές ιδιαίτερα στα ευρωπαϊκά όργανα.

Εξίσου απαράδεκτη η μετακύλιση της ευθύνης στους δημοσίους υπαλλήλους. Δεν ξέρετε ότι υπάρχουν και άλλοι προσδιοριστικοί παράγοντες της διοικητικής ικανότητας των δημόσιων υπηρεσίων, όπως πολυνομία, πολυπλοκότητα και ασάφεια νομοθεσίας, επικάλυψη αρμοδιότητων, υποστελέχωση. Οι υπάλληλοι δεν μπορούν να κάνουν ευσυνείδητα την δουλειά τους υπό την απειλή πειθαρχικών διώξεων και αυταρχισμού.

Στα θέματα υποδομών – δημοσίων συμβάσεων επανέρχεται η δυνατότητα σύναψης σύμβασης με την μέθοδο «Μελέτη & Κατασκευή» και των κτιριακών έργων και των έργων ανάπλασης. Σημειώνουμε ιδιαίτερα την μη υποχρέωση ύπαρξης εγκεκριμένης προμελέτης, και η μη υποχρέωση οι διαθέσιμες μελέτες της αναθέτουσας αρχής να συνοδεύονται από υποστηρικτικές μελέτες όπως γεωλογικές, γεωτεχνικές. Η παράλειψη του σταδίου της προμελέτης όπου αποκαλύπτονται νέα δεδομένα για το έργο και προκύπτουν πολλές φορές σχεδιαστικές αλλαγές και η παράλειψη προπαρασκευαστικών μελετών ή σταδίων (πχ γεωλογικά, γεωτεχνικά, μεταφορά δικτύων κοινής ωφέλειας, αρχαιολογικών ερευνών, απαλλοτριώσεων κλπ), οδηγούν με μαθηματική ακρίβεια σε καθυστερήσεις και υπερβάσεις του κόστους των έργων.

Το θέμα της επίσπευσης προσπαθεί να αντιμετωπίσει και το άρθρο 82 σε ότι αφορά τις συμβάσεις παραχώρησης. Δυστυχώς δεν μπορώ να αποφύγω μια ιστορική αναδρομή σε έργα παραχώρησης που δεν τελεσφόρησαν ενώ συγχρόνως στοίχησαν πολλά δις. ευρώ στο ελληνικό δημόσιο. Αναφέρομαι στους δρόμους της ανάπτυξης η οποία βεβαίως ποτέ δεν ήρθε αφού τα έργα καρκινοβατούσαν. Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τα ολοκλήρωσε και.. η ανάπτυξη ήρθε!

Αυτές οι Σ.Π. ήταν σκανδαλώδεις με απαράδεκτες συμβατικές προθεσμίες ενδεικτικά: παράδοση των χώρων σε 12 μήνες, ολοκλήρωση των αρχαιολογικών ερευνών σε 4 μήνες, ολοκλήρωση απαλλοτριώσεων σε 3 μήνες!! Την σίγουρη μη εκπλήρωση αυτών των προθεσμιών και άλλων απαράδεκτων συμβατικών προβλέψεων πλήρωσε αδρότατα ο χειμαζόμενος ελληνικός λαός.

Γενικά η παράλειψη σταδίων και διαδικασιών ωρίμανσης της επένδυσης ή του έργου αποτελούσε μόνιμη επιδίωξη των κυβερνήσεων ώστε να «ξεκινάνε» έργα στην δική τους θητεία και να δοξάζονται. Αποτέλεσμα ήταν πάντα η μεγαλύτερη τελική καθυστέρηση, οι ενστάσεις, οι επαναδιαπραγματεύσεις και προφανώς το μεγαλύτερο κόστος.

Επανερχόμαστε λοιπόν σε μια μέθοδο που δοκίμασαν πολλές προηγούμενες κυβερνήσεις με παταγώδη αποτυχία. Αυτό – δηλ η πολιτεία να δεσμεύεται σε ρυθμούς που δεν μπορεί να επιτύχει και στην συνέχεια να αποζημιώνει – σίγουρα δεν περιλαμβάνεται σε μια ισορροπημένη κατανομή επενδυτικού ρίσκου. Επειδή συνήθως από την υπογραφή μέχρι την θέση σε ισχύ της σύμβασης μεσολαβεί διάστημα αρκετών μηνών, στο οποίο και τα δύο αντισυμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να εκπληρώσουν κάποιες υποχρεώσεις, προτείνουμε μια τροπολογία που θεωρούμε ότι μπορεί να θεραπεύσει αυτό το πρόβλημα:Η ορθότερη ρύθμιση θα ήταν να αποτελεί το 50% ποσοστού ολοκλήρωσης των απαλλοτριώσεων και των αρχαιολογικών διερευνήσεων προϋπόθεση υπογραφής της Σύμβασης και η ολοκλήρωση του υπόλοιπου 50% να τεθεί ως αναβλητική αίρεση για την θέσει σε ισχύ.

Στα θέματα πολεοδομίας – χωροταξίας με έναν τίτλο θα μπορούσαμε να πούμε ότι χωρίς διαβούλευση καταστρατηγούνται βασικές αρχές σχεδιασμού είτε αυτό αφορά στην προέγκριση οποιουδήποτε Ειδικού Χωρικού Σχεδίου έρχεται να τρυπήσει υφιστάμενο σχεδιασμό της εκάστοτε περιοχής και να αλλάξει χρήσεις γης και συντελεστή δόμησης είτε στα τοπικά χωρικά σχέδιασε επίπεδο δημοτικής ενότητας, δηλαδή, όχι σε επίπεδο του Δήμου και των διοικητικών ορίων του, τα οποία είναι και αυτά που καθορίζουν το χώρο, στον οποίον μπορεί να αναπτυχθεί ένας προγραμματικός λόγος και προγραμματική ανάπτυξη γενικότερα.

Στο ίδιο πλαίσιο και η ρύθμιση για τις οχλήσεις ουσιαστικά δρομολογείται έκπτωση χωροταξικών και περιβαλλοντικών περιορισμών, καθώς η όχληση, ως κριτήριο χωροθέτησης σχετίζεται και με τη συνολική περιβαλλοντική φόρτιση μιας περιοχής.

Έχουμε και λέμε τα γεωχωρικά δεδομένα σε ιδιώτες (δημιουργείται παράθυρο για να μην μπορεί να υπάρξει άρνηση αδειοδότησης στις περιοχές που είναι εκτός κυρωμένου δασικού χάρτη) , outsourcing σε ελεγκτικές εταιρείες και ορκωτούς ελεγκτές τον έλεγχο της ολοκλήρωσης της επένδυσης, Αξιολόγηση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων από ιδιώτες και από εταιρείες,ιδιωτικοποίηση της επίβλεψης δημοσίων έργων!! εκχώρηση υπηρεσιών καθαριότητας, ηλεκτροφώτισης και πράσινου στους εργολάβους αλλά και φωτογραφική διάταξη για απενοχοποίηση του αγαπημένου σας Δημάρχου.

Επομένως για να τελειώνουμε με το αφήγημα της ΝΔ ότι ο Σύριζα είναι κατά τον επενδύσεων. Είμαστε υπέρ των επενδύσεων με κανόνες και νόμους και όχι των ανεξέλεγκτων και των κρατικοδίαιτων. Το αναχρονιστικό αναπτυξιακό πολυνομοσχέδιο βαδίζει σε διαμετρικά αντίθετη κατεύθυνση

Εμείς πρώτα σχεδιάζουμε στρατηγικά και στη συνέχεια υλοποιούμε με προτεραιοποίηση, ασφάλεια δικαίου, λαμβάνοντας υπόψη την κλιματική αλλαγή και με σεβασμό στην φυσική και πολιτιστική κληρονομία της χώρας.

TOP