Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς δημοσιεύει τη μελέτη του δρ. Οικονομικής Επιστήμης, Νίκου Αστρουλάκη, με τίτλο Η δυναμική και η σύνθεση του “θεσμικού” ιδιωτικού χρέους. Η μελέτη αυτή παρουσιάζει τη σύνθεση και τη διαχρονική εξέλιξη του ιδιωτικού χρέους στη χώρα μας το οποίο ο συγγραφέας ορίζει ως θεσμικό, δηλαδή αυτό που αφορά οφειλές των φυσικών και νομικών προσώπων προς τους

Το Ινστιτούτο Νίκος Πουλαντζάς δημοσιεύει την έκθεση Η ελληνική οικονομία μέσα από την παρουσίαση εναλλακτικών δεικτών αποτίμησης της κοινωνικο-οικονομικής ευημερίας. Μια προσέγγιση πέρα από το ΑΕΠ, την οποία συνέγραψαν για λογαριασμό της οι Παναγιώτης Καλημέρης, δρ. Οικονομικών, Γιώργος Μαρούλης, δρ. Οικονομικών και Χρήστος Τσιριμώκος, δρ. Οικονομικών. Όπως σημειώνεται από τους συγγραφείς, η διαχρονική παντοκρατορία του ΑΕΠ περνάει τα τελευταία χρόνια μέσα από τις συμπληγάδες μιας

Με μέτρο που τέθηκε σε ισχύ το 2018, τμήμα των δημοσίων εσόδων από τη δημοπράτηση δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στο πλαίσιο της λειτουργίας του Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ΣΕΔΕ) διοχετεύονται σε έργα και δράσεις που θα ενισχύσουν τη Δίκαιη Μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών. Αυτοί οι εθνικοί πόροι αποτελούν απαραίτητο συμπλήρωμα των ευρωπαϊκών πόρων που

H έκθεση Taxing Wages του ΟΟΣΑ που αφορά την φορολογική επιβάρυνση των μισθωτών (tax wedge) διαπιστώνει ότι το 2022 στην Ελλάδα, ο μέσος ονομαστικός μεικτός μισθός το 2022 αυξήθηκε κατά 1,5% αλλά ο μέσος πραγματικός μισθός μειώθηκε κατά 7,4% λόγω του πληθωρισμού 9,7%. Κατεβάστε σύνοψη της έκθεσης του ΟΟΣΑ ΕΔΩ

TOP