Μείωση της κατανάλωσης ορυκτού αερίου στην Ελλάδα: Σενάρια και προτάσεις

Στις 20 Ιουλίου 2022 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη μείωση της κατανάλωσης ορυκτού αερίου το οκτάμηνο Αυγούστου 2022-Μαρτίου 2023 κατά 15% σε σχέση με τον μέσο όρο των αντίστοιχων οκταμήνων της πενταετίας 2017-2021 για όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ-271. Κεντρική στόχευση του προτεινόμενου σχεδίου είναι η ταχύτερη δυνατή πλήρωση των αποθηκών ορυκτού αερίου σε ποσοστό 80% και η εν γένει προετοιμασία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ενόψει του πιο αβέβαιου χειμώνα των τελευταίων χρόνων λόγω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Καταρχήν, η πρόταση αυτή είναι συνεπής με το σχέδιο REPowerEU που είχε καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 18 Μαΐου 20222 και με το οποίο συμφώνησαν επί της αρχής τα κράτη μέλη. Εκτός από την πλήρωση των αποθηκών αερίου της ΕΕ κατά 80% ως την 1η Νοεμβρίου 2022, κεντρικός και πιο μακροπρόθεσμος στόχος του REPowerEU για το 2030 είναι η μείωση της συνολικής κατανάλωσης αερίου, και μάλιστα ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης,
κατά 64% σε σχέση με τα επίπεδα του 2020. Πρόκειται για υπερδιπλασιασμό του προηγούμενου στόχου (-30%) και αποδεικνύει την de facto εγκατάλειψη της θεωρίας του αερίου ως καυσίμου «μετάβασης». Συνεπώς, η πρόταση για άμεση περικοπή της κατανάλωσης κατά 15% κινείται στο ίδιο πνεύμα. Επιπλέον η ταχύτερη πλήρωση των αποθηκών αερίου,θα συμβάλλει στη μείωση των τιμών προμήθειάς του, συνθήκη που με τη σειρά της θα αποκλιμακώσει και τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, η εκτόξευση των οποίων τον τελευταίο χρόνο οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην κλιμάκωση των τιμών προμήθειας αερίου. Επομένως η πρόταση για το -15% θα έχει θετικές συνέπειες τόσο στους λογαριασμούς αερίου όσο και σε αυτούς της ηλεκτρικής ενέργειας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Οι ευεργετικές αυτές συνέπειες θα είναι ακόμα μεγαλύτερες αν το ορυκτό αέριο, το οποίο θα περικοπεί κατά 15%, υποκατασταθεί με πολύ φθηνότερη καθαρή ενέργεια προερχόμενη από ανανεώσιμες πηγές (ΑΠΕ). Τέλος, η όσο το δυνατόν πιο εμπροσθοβαρής απεξάρτηση από το ορυκτό αέριο γενικά, και το ρωσικό αέριο ειδικότερα, θα ενισχύσει την ενεργειακή ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβάλλοντας παράλληλα στην επίτευξη της ειρήνης στην Ουκρανία.

Ωστόσο, αμέσως μετά την ανακοίνωση της Επιτροπής ξέσπασε θύελλα αντιδράσεων από 12 κράτη μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, με αιχμή την πιθανή υποχρεωτικότητα και τον οριζόντιο χαρακτήρα του μέτρου3. Το αποτέλεσμα ήταν στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας που πραγματοποιήθηκε μια εβδομάδα μετά την ανακοίνωση της πρότασης της Επιτροπής, στις 26 Ιουλίου 20224, να επιτευχθεί συμφωνία για τον στόχο του -15% μεν, αλλά με πλήθος εξαιρέσεων δε.

Κατεβάστε τη μελέτη ΕΔΩ

TOP