Την απουσία κανόνων και σχεδίου στην ανάπτυξη των ΑΠΕ και των Δικτύων πληρώνουν οι καταναλωτές ρεύματος Το άρθρο 89, και συγκεκριμένα η παρ. 1, του νόμου 4951 του 2022 κατέστησε δυνατό να καθορίζεται το πλαίσιο προτεραιότητας στη χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης (ΟΠΣ) για σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.), Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) και

Συζήτηση της επίκαιρης ερώτησης της  Πέτης Πέρκα, με θέμα οι ενισχύσεις της επιχειρηματικότητας στις λιγνιτικές περιοχές, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών  Η  Βουλεύτρια Φλώρινας και Γραμματέας της Κ.Ο.  της Νέας Αριστεράς ξεκίνησε την επίκαιρη ερώτηση λέγοντας,  ότι η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥΔΑΜ)  στις 8.01.2024 προέβη στην έκδοση (8.2.2024 τροποποίηση)

Η Βουλεύτρια Φλώρινας και Γραμματέας της Κ.Ο. ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, Πέτη Πέρκα, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα τις ενισχύσεις της επιχειρηματικότητας στις λιγνιτικές περιοχές, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Ακολουθεί ολόκληρη η επίκαιρη ερώτηση:  Επίκαιρη Ερώτηση: προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών “ Οι

Αναφορά Πέτης Πέρκα για ελεύθερες παραλίες της κίνησης πολιτών Πάρου» Πέντε Βουλευτές/τριες της Κ.Ο. ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ κατέθεσαν ως αναφορά στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας το Δελτίο Τύπου της κίνησης πολιτών Πάρου για ελεύθερες παραλίες, με πρωτοβουλία της Βουλεύτριας Φλώρινας και Γραμματέα της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς, Πέτης Πέρκα. Η κίνηση πολιτών Πάρου και ο Πολιτιστικός

TOP