Κοινό αίτημα του Σ. Φάμελλου και της Π. Πέρκα προς τον Πρόεδρο της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για προγραμματισμό ειδικής συνεδρίασης επί των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης

Ο Τομεάρχης και η Αναπληρώτρια Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος και Πέτη Πέρκα κατέθεσαν κοινό αίτημα προς τον Πρόεδρο την Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, κ. Βλάχο Γεώργιο με κοινοποίηση στον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Τασούλα Κωνσταντίνο για τον προγραμματισμό ειδικής συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου με θέμα τα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης και με πρόσκληση αρμόδιων φορέων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο του αιτήματος:

Πρoς:

Τον Πρόεδρο Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου, κ. Βλάχο Γεώργιο

Κοιν: Τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κ. Τασούλα Κωνσταντίνο

«Αίτημα προγραμματισμού ειδικής συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου για ενημέρωση επί των τριών Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης»

Αξιότιμε κ. Πρόεδρε,

Σε συνέχεια του επικαιροποιημένου Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών (ΣΔΑΜ), το οποίο παρουσιάστηκε στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου κρίνουμε επιβεβλημένο να παρουσιαστούν εκτενώς τα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και για την Μεγαλόπολη, τα οποία έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της ΣΔΑΜ και να ενημερωθούμε για το τρίτο ΕΣΔΙΜ για τις Περιφέρειες της Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Τα τρία προαναφερόμενα ΕΣΔΙΜ θα αποτελέσουν τα υποσύνολα του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) 2021-2027, που θα ενεργοποιήσει την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση μετά την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Με έκπληξη διαπιστώνουμε, και παρόλο που έχουμε υποβάλει σχετικές ερωτήσεις στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού ελέγχου της Κυβέρνησης,  ότι στο σχεδιασμό της Κυβέρνησης δεν προβλέπεται διαβούλευση επί των εδαφικών σχεδίων δίκαιης μετάβασης. Φαίνεται ότι ως διαβούλευση η κυβέρνηση θεωρεί την αποστολή ερωτηματολογίου στους φορείς της εταιρικής σχέσης, που προτάθηκαν από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας και τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου. Για το δε τρίτο εδαφικό σχέδιο δεν υπάρχει απολύτως καμία ενημέρωση. Ο κοινωνικός διάλογος και η συμμετοχή των πολιτών, της τοπικής κοινωνίας και όλων των αρμόδιων φορέων της κοινωνίας των πολιτών που προβλέπονται από τον Κανονισμό του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης  είναι απαραίτητη προϋπόθεση της μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών καθώς και των νησιών σε μια νέα, πράσινη πραγματικότητα, με μακροπρόθεσμο  ορίζοντα την κλιματική ουδετερότητα.

Λαμβάνοντας υπόψη: α) τις απαιτήσεις του κανονισμού για το ταμείο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης, β) ότι παρατηρείται έντονα συγκεντρωτικός  τρόπος κατάρτισης των  ΕΣΔΙΜ, γ) ότι από την λίστα των φορέων της εταιρικής σχέσης παρατηρούνται σημαντικές ελλείψεις, δ) ότι δεν έχει προγραμματιστεί δημόσια ευρεία διαβούλευση επί των ΕΣΔΙΜ και ε) την σπουδαιότητα των ΕΣΔΙΜ για το μέλλον των λιγνιτικών περιοχών, η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ζητάει τον προγραμματισμό ειδικής συνεδρίασης της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου με θέμα τα Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Μετάβασης και με πρόσκληση  αρμόδιων φορέων.

Η ενημέρωση των Κοινοβουλευτικών Ομάδων επί των σχεδίων των ΕΣΔΙΜ θα αποτελέσει τη βάση της διαμόρφωσης της απαιτούμενης πολιτικής συναίνεσης για την πράσινη μετάβαση. Άλλωστε η επιτυχής μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών και των νησιών αποτελεί τον πρόδρομο της πράσινης μετάβασης για το σύνολο της χώρας. Με δεδομένο τα ανωτέρω θεωρούμε επιβεβλημένο η συνεδρίαση να πραγματοποιηθεί πριν από την κατάρτιση του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027.

 

TOP