Κείμενο πολιτικής: Για το δικαίωμα στην οικονομικά προσιτή ενοικιαζόμενη κατοικία

Το παρόν κείμενο πολιτικής εστιάζει στην επισφάλεια στον ενοικιαζόμενο στεγαστικό τομέα στην Ελλάδα, επισφάλεια που εντείνεται από επιχειρηματικές δραστηριότητες στο οικιστικό απόθεμα και την απουσία κοινωνικής στεγαστικής πολιτικής. Καταγράφει τα κύρια προβλήματα που έχουν προκύψει στην ενοικιαζόμενη στέγη και τις βασικές αιτίες στις οποίες αποδίδεται η έλλειψη οικονομικά προσιτής και ποιοτικής κατοικίας προς ενοικίαση. Αναπτύσσει αρχικά μία σύντομη ιστορική επισκόπηση της εξέλιξης του ενοικιαζόμενου τομέα στην Ελλάδα και των δημόσιων πολιτικών ρύθμισής του. Αναφέρεται σε πτυχές του δημόσιου διαλόγου που πρόσφατα άνοιξε στην Ελλάδα για το ζήτημα των ενοικίων. Παρουσιάζει τη σχετική συζήτηση στην Ευρώπη και αναφέρεται σε καλές πρακτικές και πρόσφατες προσπάθειες αντιμετώπισης της μειωμένης προσφοράς και της αύξησης του κόστους της ενοικιαζόμενης κατοικίας. Τέλος, διατυπώνει προτάσεις και αιτήματα πολιτικής για την αντιμετώπιση της στεγαστικής επισφάλειας, αναδεικνύοντας ευκαιρίες άμεσης παρέμβασης στο τομέα των ενοικίων αλλά και την αναγκαιότητα μακροπρόθεσμων μέτρων και σχεδίου πολιτικής για τη στέγαση, συζητώντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαφορετικών επιλογών παρέμβασης. Το κείμενο πολιτικής επιδιώκει να αναδείξει βασικές αιχμές του ζητήματος στο ελληνικό πλαίσιο και να αποτελέσει πηγή γνώσης και πλαισίωσης αιτημάτων για το δικαίωμα στην κατοικία και τη διεκδίκηση πολιτικών για τον ενοικιαζόμενο τομέα.

Κατεβάστε τη μελέτη ΕΔΩ

Κατεβάστε τη σύνοψη της μελέτης ΕΔΩ

TOP