Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη) Υποψήφια Βουλευτής Π.Ε. Φλώρινας Ξανά μαζί με παρουσία δυνατή Το όραμα  Η Π.Ε. Φλώρινας μια σύγχρονη, ευρωπαϊκή, ελκυστική περιοχή που κρατάει τον πληθυσμό της. Αναπροσαρμογή του παραγωγικού μοντέλου και αύξηση του κατά κεφαλήν ΑΕΠ στο μέσο όρο της Ε.Ε. Αύξηση όλων των αναπτυξιακών δεικτών. Προστασία και ανάδειξη της φυσικής και πολιτιστικής ταυτότητας.

Προεκλογική εξόρμηση της Πέτης Πέρκα και συζήτηση με τους πολίτες 16.05.2023    

Προεκλογική εξόρμηση της Πέτης Πέρκα και συζήτηση με τους πολίτες 15.05.2023

Πολιτική εξόρμηση της Πέτης Πέρκα και συζήτηση με πολίτες 14.05.2023

TOP