Ερώτηση Πέτη Πέρκα: «Η λανθασμένη διαδικασία της κυβέρνησης για τη διαβούλευση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ)»

Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

«Η λανθασμένη διαδικασία της κυβέρνησης για τη διαβούλευση της Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) των Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ)»

 

Σύμφωνα με την απάντηση του αρμόδιου Υπουργού σε προηγούμενη κοινοβουλευτική ερώτησή μου, τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΕΠΣ) των Ζωνών απολιγνιτοποίησης (ΖΑΠ) των περιοχών Πτολεμαΐδας της Π.Ε. Κοζάνης, Μεγαλόπολης του Δήμου Μεγαλόπολης και των όμορων δήμων, του Αμυνταίου-Λακκιάς, Κλειδιού και Αχλάδας της Π.Ε. Φλώρινας θα ήταν έτοιμα στο δεύτερο εξάμηνο του 2023. Όπως εύστοχα είχαμε επισημάνει η κυβέρνηση απέτυχε και σε αυτό τον τομέα αναφορικά με την απολιγνιτοποίηση. Βρισκόμαστε στα μέσα του 2024 και ακόμα δεν έχουν ολοκληρωθεί τα ΕΠΣ.

Για την έκδοση των απαιτούμενων Προεδρικών Διαταγμάτων έγκρισης των ΕΠΣ απαιτείται η θεώρηση των γεωλογικών μελετών, η ολοκλήρωση της διαδικασία διαβούλευσης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των (ΕΠΣ), οι εισηγήσεις για την περιβαλλοντική έγκριση των σχεδίων, η γνωμοδότηση του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., η ενσωμάτωση των παρατηρήσεων του ΚΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. και η επεξεργασία του σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος από το ΣτΕ. Τον Φεβρουάριο του 2024 σε νέα ερώτηση μου ο Υπουργός απέφυγε να δώσει νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης των ΕΠΣ.

Η κυβέρνηση προέβη στο παράδοξο γεγονός να έχουν περάσει σχεδόν 5 χρόνια από την εξαγγελία της απολιγνιτοποίησης και ακόμα να διατηρεί το άκρως συγκεντρωτικό μοντέλο διακυβέρνησης της απολιγνιτοποίησης. Η έλλειψη συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στις λιγνιτικές περιοχές και της κοινωνίας των πολιτών είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι το μοντέλο της κυβέρνησης της ΝΔ για την υλοποίηση της πράσινης μετάβασης είναι ενάντια στις συστάσεις της εργαλειοθήκης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του οδικού χάρτη της Παγκόσμιας Τράπεζας για την μετάβαση της Δυτικής Μακεδονίας.

Η δυνατότητα διαβούλευσης με τις δημόσιες αρχές και με το ενδιαφερόμενο κοινό προβλέφθηκε μόνο στο πλαίσιο της διαβούλευσης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων των ΕΠΣ, όπως προβλέπεται και στις τεχνικές προδιαγραφές μελετών των ΕΠΣ των ΖΑΠ (4044Β/ 2021).  Δηλαδή δεν δόθηκε η δυνατότητα στους πολίτες, της κοινωνίας των πολιτών και στις δημόσιες αρχές να συνδιαμορφώσουν τα ΕΠΣ, τις νέες χρήσεις γης, όπως δεν τους δόθηκε η δυνατότητα στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), στα Ειδικά Εδαφικά Σχέδια Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ), στην προγραμματική σύμβαση για την μεταβίβαση των εδαφών που συνδέεται άμεσα με την επαναπόδοση των εδαφών στις τοπικές κοινωνίες και στον πρωτογενή τομέα.  Ο απόλυτος εμπαιγμός των λιγνιτικών περιοχών. Η κοινωνία είναι απούσα και η απολιγνιτοποίηση σχεδιάζεται στην Αθήνα και υλοποιείται προς όφελος των μεγάλων παικτών.

Ενώ λοιπόν η κοινωνία δεν είχε κανένα λόγο στο σχεδιασμό των νέων χρήσεων γης και στα ΕΠΣ, καλείται τώρα σε προσχηματική διαβούλευση της ΣΜΠΕ των ΕΠΣ.  Προσχηματική διότι, εφόσον έχει προχωρήσει ο σχεδιασμός των ΕΠΣ, δεν δύναται αυτός να αλλάξει από τη διαβούλευση της ΣΜΠΕ των ΕΠΣ.  Η κυβέρνηση ακολούθησε λανθασμένη διαδικασία και σε αυτό το σημείο. Η διαβούλευση θα έπρεπε να έχει πραγματοποιηθεί και στο στάδιο του σχεδιασμού των ΕΠΣ όχι μόνο στη ΣΜΠΕ των ΕΠΣ.  Η κοινωνία καλείται να σχολιάσει  περιβαλλοντικές επιπτώσεις για έναν σχεδιασμό για τον οποίο δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως επίσημη ενημέρωση και δημόσια διαβούλευση όπως προβλέπεται.

Επίσης,  η κυβέρνηση παραχώρησε το δικαίωμα στη ΔΕΗ  να κάνει χωροταξία πέρα και έξω από τις τοπικές κοινωνίες. Πριν εκδοθούν τα ΕΠΣ, δόθηκε η δυνατότητα στη ΔΕΗ να υλοποιήσει τις νέες χρήσεις γης, παραβιάζοντας τις υφιστάμενες ΑΕΠΟ. Αντί λοιπόν της συμμετοχικής και συμπεριληπτικής διαδικασίας με την κοινωνία και όλους τους αρμόδιους φορείς, έχουμε μόνο την απόφαση της ιδιωτικής πλέον ΔΕΗ και σχεδιασμούς για τις υπόλοιπες εκτάσεις σε κλειστές αίθουσες με αδιαφανείς διαδικασίες

Η ορθή διαδικασία βάσει της επιστήμης και της διεθνούς πρακτικής θα ήταν πρώτα να εκδοθεί το νέο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο, που θα έδινε τις κατευθύνσεις και στη συνέχεια για να έχουν εφαρμοστικό χαρακτήρα θα έπρεπε τα ΤΠΣ ή τα ΕΠΣ να προβλέψουν τις ζώνες και τις χρήσεις γης. Τίποτα δεν εφαρμόζεται ορθά και ό,τι κάνει η κυβέρνηση το κάνει με μεγάλη καθυστέρηση.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  • Πότε θα εκδοθούν τα ΕΠΣ των ΖΑΠ των λιγνιτικών περιοχών;
  • Γιατί φοβάστε τη συμμετοχή των πολιτών σε όλα τα στάδια της απολιγνιτοποίησης; Γιατί δεν ακολουθήσατε τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Παγκόσμιας Τράπεζας με τον οδικό χάρτη της μετάβασης της Δυτικής Μακεδονίας;
  • Γιατί δεν εφαρμόσατε την μέθοδο LURA της παγκόσμιας τράπεζας για τον καθορισμό των χρήσεων γης; Με ποια κριτήρια και μελέτη επιλέξατε τις χρήσεις γης;
  • Γιατί δεν υπήρξε καμία ενημέρωση και δημόσια διαβούλευση για τον σχεδιασμό των ΕΠΣ παρά μόνο για την ΣΜΠΕ των ΕΠΣ; Θεωρείται ορθολογικό να καλείτε την κοινωνία να σχολιάσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις για έναν σχεδιασμό για τον οποίο δεν έχει καμία απολύτως ανάμειξη;
  • Μπορεί η διαβούλευση για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις να αλλάξει τον σχεδιασμό των ΕΠΣ σύμφωνα με τις επιθυμίες των τοπικών κοινωνιών; Μπορεί να αλλάξει τις ήδη προαποφασισμένες και υλοποιημένες χρήσεις γης της ΔΕΗ;
  • Οι τοπικές κοινωνίες των λιγνιτικών περιοχών δεν θα έπρεπε να συνδιαμορφώσουν τις νέες χρήσεις γης, δεδομένου ότι αφορούν άμεσα το μέλλον των περιοχών τους;
  • Τα ΕΠΣ συνδέονται με τον υπερκείμενο σχεδιασμό; Πότε θα εκδοθεί το νέο Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο της Δυτικής Μακεδονίας;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα

 

Αθανασία (Σία) Αναγνωστοπούλου

Χουσεϊν Ζεϊμπέκ

Μερόπη Τζούφη

Θεανώ Φωτίου

 

 

 

TOP