Ερώτηση Π.Πέρκα, σχετικά με την απραξία της Κυβέρνησης στην προμήθεια νέων λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Ερώτηση Π.Πέρκα, σχετικά με την απραξία της Κυβέρνησης στην προμήθεια νέων λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη

Η βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Φλώρινας και αναπληρώτρια τομεάρχης Μεταφορών, Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα, κατέθεσε ερώτηση στον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών όσον αφορά στην απραξία της Κυβέρνησης για την προμήθεια νέων λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Την ερώτηση συνυπογράφουν άλλοι 25 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδικότερα, με αφορμή ότι σήμερα, 7 μήνες έπειτα από την ανάληψη της εξουσίας από τη ΝΔ, η κατάσταση στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, αλλά κυρίως της Θεσσαλονίκης είναι η χειρότερη των τελευταίων χρόνων, με τον στόλο να παρουσιάζει εικόνα διάλυσης, η κα Πέρκα και οι συνυπογράφοντες βουλευτές ερωτούν τον αρμόδιο Υπουργό τους λόγους για τους οποίους το Υπουργείο δεν συνέχισε το διαγωνισμό της Κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ για την προμήθεια λεωφορείων, τροποποιώντας τους επίμαχους όρους της διακήρυξης και αντ’ αυτού σχεδιάζει την προκήρυξη νέου διαγωνισμού, επιλέγοντας να χαθεί κι άλλος πολύτιμος χρόνος, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία νέων λεωφορείων να καθίσταται αδύνατη και για το 2021.

Επιπλέον, ζητούνται από την κ. Πέρκα και τους συνυπογράφοντες Βουλευτές, λεπτομέρειες για τον επικείμενο διαγωνισμό προμήθειας νέων λεωφορείων και για τη συντήρηση αυτών.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης είναι το κάτωθι:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών

Θέμα: «Απραξία της Κυβέρνησης στην προμήθεια νέων λεωφορείων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη»

Το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, με την με αριθμό 5/2019 διακήρυξη, προκήρυξε διαγωνισμό προϋπολογισμού €461.094.000 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την προμήθεια, επισκευή και συντήρηση 750 λεωφορείων, διαφορετικών τεχνολογιών, για τις μείζονες περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, των παρελκομένων τους, καθώς και τη συντήρηση – επισκευή αυτών.

Το ζητούμενο ήταν η ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, αντικαθιστώντας οχήματα παλαιάς τεχνολογίας, γηρασμένα ηλικιακά και τεχνολογικά, με νέα σύγχρονα οχήματα, φιλικά τόσο προς το περιβάλλον όσο και προς το χρήστη-επιβάτη. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχύαμε το μεταφορικό έργο, θα αναβαθμίζαμε την εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία των δημόσιων λεωφορείων, θα εκσυγχρονίζαμε το πλαίσιο λειτουργίας, θα διευκολύναμε τις μετακινήσεις και θα μειώναμε σημαντικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, τόσο μέσω της χρήσης «καθαρού» καυσίμου όσο και μέσω της μείωσης της χρήσης του ΙΧ.

Ο εν λόγω διαγωνισμός βασίστηκε σε δύο Ειδικά Επιχειρησιακά Σχέδια για τις Λεωφορειακές Αστικές Συγκοινωνίες της Αττικής και της Θεσσαλονίκης αντίστοιχα, τα οποία είχαν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στα σχέδια αυτά, δεδομένου ότι με βάση τα διεθνή και ευρωπαϊκά πρότυπα, ο χρόνος ζωής των λεωφορείων που χρησιμοποιούνται για τις αστικές μετακινήσεις εκτιμάται στα 15 έτη, οι προβλέψεις για μελλοντική ζήτηση και για το μεταφορικό έργο έγιναν θέτοντας ως έτος στόχο το 2033.
Σημειώνεται ότι για την ανανέωση του στόλου των λεωφορείων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είχε συμφωνήσει να χρηματοδοτήσει έως και το 75% του συνόλου του διαγωνισμού (πλην ΦΠΑ και συντήρησης), ενώ παράλληλα είχαν εξασφαλιστεί και €62 εκατομμύρια από το ΕΣΠΑ.

Με την υπ’ αρ. 858-859/2019 απόφαση, η Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) ακύρωσε την παραπάνω διακήρυξη στο σύνολό της. Στην ίδια απόφαση όμως αναφέρεται ότι «η αναθέτουσα αρχή δύναται να τροποποιήσει τους επίμαχους όρους, κατά τρόπο με τον οποίο να καθίστανται νόμιμοι και, με την επιφύλαξη πλήρωσης των διατάξεων δημοσιότητας, ο διαγωνισμός να διεξαχθεί, ως προβλέπει το λοιπό κανονιστικό πλαίσιο αυτού».

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ προκύπτει επομένως ότι το Υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών οφείλει να προσαρμοστεί στις σχετικές παρατηρήσεις, να τροποποιήσει συγκεκριμένους όρους της διακήρυξης και έπειτα μπορεί να προχωρήσει ξανά τη διαγωνιστική διαδικασία που τόσο πολύ θα ανακουφίσει τους πολίτες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.

Εντούτοις, η Κυβέρνηση, κατά την προσφιλή της τακτική όσον αφορά στα έργα του ΣΥΡΙΖΑ, επέλεξε να μη συνεχίσει τον διαγωνισμό, αλλά σχεδιάζει την προκήρυξη νέου, ο οποίος σύμφωνα με δημοσιεύματα αναμένεται να προκηρυχθεί έως το Σεπτέμβριο, ενώ επί της παρούσης εξετάζονται οι σχετικές προδιαγραφές και έχουν ξεκινήσει εκ νέου συζητήσεις με την ΕΤΕπ για το διορισμό τεχνικού συμβούλου.

Η παραπάνω απραξία έχει ως συνέπεια σήμερα, 7 μήνες έπειτα από την ανάληψη της εξουσίας από τη ΝΔ, η κατάσταση στις αστικές συγκοινωνίες της Αθήνας, αλλά κυρίως της Θεσσαλονίκης να είναι η χειρότερη των τελευταίων χρόνων, με τον στόλο να παρουσιάζει εικόνα διάλυσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι από το σύνολο των 2000 λεωφορείων της Αττικής, καθημερινά βγαίνουν σε κυκλοφορία λιγότερα από τα μισά, ενώ στη Θεσσαλονίκη η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη, αφού κάποιες μέρες τα διαθέσιμα λεωφορεία είναι λιγότερα από 200.

Το χειρότερο όμως είναι ότι με βάση τα νέα δεδομένα, η προμήθεια νέων λεωφορείων καθίσταται αδύνατη και για το 2021. Ενώ δηλαδή, η Κυβέρνηση θα μπορούσε να κάνει τις απαιτούμενες τροποιήσεις στον προηγούμενο διαγωνισμό και να κυκλοφορήσουν το 2021 νέα λεωφορεία, επιλέγει να χαθεί κι άλλος πολύτιμος χρόνος, χωρίς να κατανοούμε το τι περαιτέρω θα μελετηθεί, τη στιγμή που υπάρχουν εγκεκριμένα Επιχειρησιακά Σχέδια, τα οποία μελετούν τις δημόσιες αστικές συγκοινωνίες έως και το 2033.

Με βάση τα παραπάνω, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Για ποιους λόγους δεν προσαρμόστηκε η Διοίκηση στην υπ’ αρ. 858-859/2019 απόφαση της ΑΕΠΠ και αντ’ αυτού προχωρά στη διενέργεια νέου διαγωνισμού για την προμήθεια λεωφορείων σε Αττική και Θεσσαλονίκη;
2. Για ποιο λόγο το Υπουργείο έχει προχωρήσει στην πρόσληψη συμβούλων για προδιαγραφές και επιχειρησιακά σχέδια ενώ αυτά υπάρχουν;

3. Δεδομένου ότι από το 2020 θα ξεκινήσει και η διαδικασία της απόσυρσης λεωφορείων, πώς προγραμματίζει η Κυβέρνηση να αντιμετωπίσει τη συνεχή μείωση του στόλου;
4. Πότε θα επαναπροκηρυχθεί ο διαγωνισμός για τα λεωφορεία, πόσα λεωφορεία θα αφορά και ποιος θα έχει την ευθύνη και το κόστος της συντήρησής τους;
5. Ο διαγωνισμός θα περιλαμβάνει ηλεκτροκίνητα οχήματα ή γι’ αυτά προγραμματίζεται ξεχωριστός διαγωνισμός, όπως αναφέρεται σε δημοσιεύματα; Με δεδομένο ότι τα τελευταία χρειάζονται αλλαγή μπαταρίας ανά 5ετία το αργότερο, πώς θα συντηρούνται και με ποιους πόρους εάν δεν προβλέπεται συντήρηση στο διαγωνισμό;
6. Είναι στις προθέσεις της Κυβέρνησης να παραχωρήσει μεταφορικό έργο των Δημόσιων Αστικών Συγκοινωνιών της Αθήνας ή έργο συντήρησης οχημάτων, που ασκείται από το όμιλο ΟΑΣΑ, σε ιδιώτες, και εάν ναι με ποιες διαδικασίες;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Αλεξιάδης Τρύφων
Αμανατίδης Ιωάννης
Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)
Βαρεμένος Γεώργιος
Βερναρδάκης Χριστόφορος
Γιαννούλης Χρήστος
Δραγασάκης Ιωάννης
Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)
Μάρκου Κωνσταντίνος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μωραϊτης Αθανάσιος (Θάνος)
Νοτοπούλου Αικατερίνη
Ξενογιαννακοπούλου Μαριλίζα
Παππάς Νικόλαος
Ραγκούσης Ιωάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Χρηστίδου Ραλλία

TOP