Ερώτηση Π. Πέρκα : “Θετικό με εύλογα ερωτήματα που χρήζουν απάντησης το έργο Green HiPo (υδρογόνο)”

Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

 Θέμα: “Θετικό με εύλογα ερωτήματα που χρήζουν απάντησης το έργο Green HiPo (υδρογόνο)”

 Στην 6η Γραπτή Διαδικασία της Επιτροπής παρακολούθησης  του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ) 2021- 27 παρουσιάστηκε το έργο Green HiPo, το οποίο αποτελεί τμήμα Έργου Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος στον τομέα του υδρογόνου, το οποίο κατ’ αρχάς είναι θετικό. Όμως, υπάρχουν ζητήματα προς συζήτηση και διευκρινήσεις όπως επισημαίνει και το green tank[1].

Το υδρογόνο που θα παράγεται θα πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (πράσινο υδρογόνο) και θα αποκλειστεί η χρήση ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή του. Η διατύπωση στο τεύχος εξειδίκευσης που παρουσιάστηκε δεν αποκλείει τη χρήση ορυκτών καυσίμων για τον ίδιο σκοπό.

Απαιτείται να διευκρινιστεί αφενός ποια θα είναι κατάληξη της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τις κυψέλες υδρογόνου και αφετέρου η συμβατότητα του σχεδιασμού με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).  Για παράδειγμα αν εννοεί ότι η παραγομένη, από τις κυψέλες υδρογόνου, ηλεκτρική ενέργεια θα χρησιμοποιηθεί σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, τότε τίθεται ζήτημα πολύ χαμηλού βαθμού απόδοσης στη χρήση του πράσινου υδρογόνου για ηλεκτροκίνηση, η οποία δεν συνιστάται.

Δεν υπάρχει καμία ενημέρωση για τη χωροθέτηση του έργου και φυσικά δεν έχουν εγκριθεί τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια (ΕΠΣ) των Ζωνών Απολιγνιτοποίησης (ΖΑΠ). Σε κάθε περίπτωση η τάση συγκέντρωσης των ενδεχόμενων επενδύσεων στην πρωτεύουσα της Περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας δεν συμβαδίζει με την ισόρροπη ανάπτυξη των λιγνιτικών περιοχών Κοζάνης και Φλώρινας.

Η πορεία υλοποίησης του ΠΔΑΜ, μέχρι τη παρούσα φάση δεν συνάδει με την εθνική στρατηγική ανάπτυξης υποδομών αποθήκευσης ενέργειας όπως έχει αποτυπωθεί στο ΕΣΕΚ, σύμφωνα με την οποία  υπάρχει μια ισορροπία ανάμεσα σε τρεις τεχνολογίες αποθήκευσης  ενέργειας (μπαταρίες, αντλησιοταμίευση και υδρογόνο).  Μέχρι τώρα έχουν παρουσιαστεί δυο προγράμματα που αφορούν το υδρογόνο και κανένα τις άλλες τεχνολογίες αποθήκευσης.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  • Το υδρογόνο που θα παράγεται θα προέρχεται αποκλειστικά από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (πράσινο υδρογόνο) ή θα παράγεται και από την χρήση ορυκτών καυσίμων;
  • Ποια θα είναι κατάληξη της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τις κυψέλες υδρογόνου; Θα χρησιμοποιηθεί για παράδειγμα σε ηλεκτρικά αυτοκίνητα;
  • Που θα γίνει η χωροθέτηση του έργου; Εξασφαλίζεται η ισόρροπη ανάπτυξη των λιγνιτικών περιοχών με δίκαιο τρόπο;
  • Η πορεία υλοποίησης τον ΠΔΑΜ, μέχρι τη παρούσα φάση συνάδει με την εθνική στρατηγική ανάπτυξης υποδομών αποθήκευσης ενέργειας όπως έχει αποτυπωθεί στο ΕΣΕΚ;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα

[1]https://thegreentank.gr/wp-content/uploads/2024/02/20240206_Comments_Green_Tank_6h_grapth_diadikasia.pdf

 

TOP