Ερώτηση Π. Πέρκα “Παγώνουν οι διαδικασίες για δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου»

Θέμα: Ερώτηση της Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Φλώρινας κας Πέτης Πέρκα σχετικά με το πάγωμα των διαδικασιών για δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου

Η Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Φλώρινας και Αναπληρώτρια Τομεάρχης Μεταφορών κα Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα κατέθεσε ερώτηση στον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών όσον αφορά στο πάγωμα των διαδικασιών για τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη. Την ερώτηση συνυπογράφουν άλλοι 21 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδικότερα, με αφορμή τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για δημιουργία «Ελεύθερης Οικονομικής Ζώνης» στο πρώην στρατόπεδο, ενώ η διαγωνιστική διαδικασία για τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου είναι σε εξέλιξη, η κα Πέρκα και οι συνυπογράφοντες βουλευτές ερωτούν τον αρμόδιο Υπουργό για το σχέδιο της Κυβέρνησης ως προς το εν λόγω ζήτημα.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης είναι το κάτωθι:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών

Θέμα: «Παγώνουν οι διαδικασίες για δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου».

Αναγνωρίζοντας το ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα logistics στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, η προηγούμενη Κυβέρνηση προχώρησε στην εκπόνηση Εθνικής Στρατηγικής για την Εφοδιαστική, η οποία αποτελεί ένα όραμα με μεσο -μακροπρόθεσμους στόχους και υποστηρίζεται από ένα σχέδιο δράσης, όπου καταγράφονται οι απαιτούμενοι πόροι για την επίτευξη του οράματος αυτού και των στόχων του. Το Σχέδιο Δράσης για την Εφοδιαστική είναι ένα πρόγραμμα εργασιών, με σαφώς καθορισμένα καθήκοντα και αρμοδιότητες μεταξύ όλων των εμπλεκομένων από τον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα και με συγκεκριμένα μέτρα και ορόσημα για τη διάρκεια υλοποίησής του.

Μια από τις πιο ουσιώδεις δράσεις της Εθνικής Στρατηγικής για την Εφοδιαστική είναι αυτή που αφορά στη δημιουργία Εμπορευματικών Κέντρων (πάρκων logistics) τοπικής και εθνικής εμβέλειας. Η ανάπτυξη Εμπορευματικών Κέντρων και η συγκέντρωση της παραγωγικής και εμπορικής δύναμης της χώρας σε γεωγραφικές θέσεις «κλειδιά» για την αποτελεσματική διεξαγωγή των δραστηριοτήτων εφοδιαστικής κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική για την προώθηση των συνδυασμένων μεταφορών και την ανάπτυξη υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας. Στα κέντρα αυτά θα συγκεντρώνεται το σύνολο των εγκαταστάσεων που είναι απαραίτητες για τη διεκπεραίωση των εμπορευμάτων και θα δίνεται η δυνατότητα υπηρεσιών μεταποίησης χαμηλής και μεσαίας όχλησης, ενώ παράλληλα θα υπάρχουν και εκθεσιακοί χώροι. Ιδιαίτερα η ανάπτυξη Εμπορευματικών Κέντρων εθνικής εμβέλειας είναι κρίσιμης σημασίας για τη μελλοντική ανάπτυξη των logistics, αφού σε αυτά υπάρχει ο απαραίτητος χώρος για την ανάπτυξη αποθηκών υψηλού
όγκου, θέτοντας τις κατάλληλες συνθήκες για την προσέλκυση μεγάλων ιδιωτικών εταιρειών και την ενδυνάμωση της θέσης της Ελλάδας ως διεθνούς κόμβου logistics.

Ήδη από το 2014, το Θριάσιο Πεδίο και το πρώην Στρατόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη έχουν οριστεί από το Νόμο 4302 ως Εμπορευματικά Κέντρα εθνικής προτεραιότητας. Το τελευταίο, σε συνδυασμό με τα όσα ορίζει η Εθνική Στρατηγική για την Εφοδιαστική, φανερώνει τη βαρύτητα που είχε δοθεί μέχρι σήμερα στη δημιουργία των δύο αυτών Εμπορευματικών Κέντρων. Επιπλέον, ήδη από το 2017 εκπονείται το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών, όπου και πάλι γίνεται ιδιαίτερη μνεία στη σημασία ανάπτυξης Εμπορευματικών Κέντρων, και συγκεκριμένα στο Θριάσιο και το Στρατόπεδο Γκόνου. Παράλληλα, η Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη και Δίκαιη Ανάπτυξη 2030, η οποία επικαιροποιήθηκε το Μάιο του 2019 είναι στην ίδια κατεύθυνση, αναγνωρίζοντας τα Εμπορευματικά Κέντρα ως κρίσιμες υποδομές και εργαλεία αναπτυξιακού χαρακτήρα.

Ειδικότερα για την κατασκευή και εκμετάλλευση του Εμπορευματικού Κέντρου στο στρατόπεδο Γκόνου, το ενδιαφέρον είναι έντονο, με τη συμμετοχή στο σχετικό διαγωνισμό τριών σχημάτων μεγάλου μεγέθους (ΤΕΚΑΛ-Intrakat, METKA, Άκτωρ). Επίσης, έχουν ήδη γίνει εργασίες για την προετοιμασία του χώρου, συγκεκριμένα εκκαθάριση από νάρκες και βλήματα από το Β’ Παγκόσμιο πόλεμο, προκειμένου το έργο να υλοποιηθεί χωρίς καθυστερήσεις. Έπειτα από τα παραπάνω κι ενώ η διαγωνιστική διαδικασία είναι σε εξέλιξη, φαίνεται ότι τα σχέδια της Κυβέρνησης είναι διαφορετικά, αφού όπως ανακοινώθηκε από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, στην περιοχή προγραμματίζεται η δημιουργία «Ελεύθερης Οικονομικής Ζώνης».

Επειδή η δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου στο Στρατόπεδο Γκόνου είναι αποτέλεσμα ολοκληρωμένης στρατηγικής και λεπτομερούς σχεδιασμού, ενώ παράλληλα υποστηρίζεται από όλα τα σχετικά Στρατηγικά Σχέδια.
Επειδή τα κυριότερα προβλήματα που εντοπίζονται στον τομέα των μεταφορών είναι αποτέλεσμα αποσπασματικών πολιτικών και ελλιπούς σχεδιασμού που με τη σειρά τους οδηγούν σε κατασπατάληση πόρων.
Επειδή η ευρωπαϊκή κατεύθυνση για τις μεταφορές σχετίζεται με τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ενιαίου μεταφορικού δικτύου, όπου οι συνδέσεις μεταξύ σιδηροδρομικής και οδικής υποδομής με τις υποδομές εφοδιαστικής είναι ζωτικής σημασίας.
Επειδή η δημιουργία δικτύου Εμπορευματικών Κέντρων είναι κρίσιμη για την ανάδειξη της Ελλάδας σε διαμετακομιστικό κόμβο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης που θα οδηγήσει σε αύξηση του ποσοστού του διερχόμενου φορτίου.
Επειδή οφείλουμε να υποστηρίξουμε τον αναπτυξιακό χαρακτήρα των Μεταφορών και ειδικότερα των logistics προς όφελος της εθνικής οικονομίας.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Προτίθεται η Κυβέρνηση να συνεχίσει τη διαγωνιστική διαδικασία για τη δημιουργία Εμπορευματικού Κέντρου στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου;
2. Με βάση ποιο Στρατηγικό Σχέδιο προκύπτει η δημιουργία «Ελεύθερης Οικονομικής Ζώνης» στην εν λόγω έκταση;
3. Σε περίπτωση εγκατάλειψης του σχεδίου για Εμπορευματικό Κέντρο στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου, η Κυβέρνηση εγκαταλείπει πλήρως το σχέδιο για την υλοποίηση Εμπορευματικού Κέντρου στη Θεσσαλονίκη ή προγραμματίζει την ανάπτυξη του σε κάποια άλλη περιοχή της πόλης;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Αμανατίδης Ιωάννης
Αυγέρη Θεοδώρα
Αυλωνίτης Αλέξανδρος
Βαρεμένος Γεώργιος
Βέττα Καλλιόπη
Γιαννούλης Χρήστος
Δραγασάκης Ιωάννης
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Καρασαρλίδου (Ευφροσύνη) Φρόσω
Μάλαμα Κυριακή
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Νοτοπούλου Κατερίνα
Παπανάτσιου Κατερίνα
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκούφα (Ελισσάβετ) Μπέττυ
Σπίρτζης Χρήστος
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Φάμελλος Σωκράτης
Χαρίτου Δημήτρης
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης (Μίλτος)
Χρηστίδου Ραλλία

TOP