Ερώτηση Π. Πέρκα προς τον ΥΠΟΙΚ σχετικά με τη νομοθετική κάλυψη των λογιστών – φοροτεχνικών στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας (COVID19, άλλες ασθένειες, εγκυμοσύνης, κλπ) με παράταση προθεσμιών

Η Βουλευτής Φλώρινας και Αναπλ. Τομεάρχη Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Οικονομικών, την οποία συνυπογράφουν και άλλοι 38 βουλευτές, με θέμα: τη νομοθετική κάλυψη των λογιστών – φοροτεχνικών στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας (COVID19, άλλες ασθένειες, εγκυμοσύνης, κλπ) με παράταση προθεσμιών. Ειδικότερα, επισημαίνει ότι :

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) ζητάει την κάλυψη των λογιστών – φοροτεχνικών σε λόγους ανωτέρας βίας, ήτοι την παράταση σχετικών προθεσμιών των πελατών τους.

Αντίστοιχο αίτημα έχει καταθέσει και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΟΕ), υποβάλλοντας το αίτημα τροπολογίας «Πρόταση νομοθετικής διάταξης, για παράταση προθεσμιών σε περίπτωση ασθενείας του λογιστή – φοροτεχνικού»

Το αίτημά τους είναι: σε περίπτωση, που λογιστής φοροτεχνικός βεβαιωμένα πάσχει από COVID 19  να μετατίθενται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός οι προθεσμίες υποβολής των πάσης φύσεως δηλώσεών του και των εντολέων – πελατών του, για τις οποίες έχει εξουσιοδοτηθεί μέσω των αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου, καθώς και η εκπλήρωση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του γραφείου του και των πελατών του.

Ειδικά για την περίπτωση θανάτου λογιστή – φοροτεχνικού, η παραπάνω παράταση να ισχύει μέχρι την εξουσιοδότηση του πελάτη του σε άλλο λογιστή – φοροτεχνικό.

Το θέμα βέβαια της κάλυψης των λογιστών – φοροτεχνικών για λόγους ανωτέρας βίας δεν αφορά μόνο την πανδημία covid19, αλλά αποτελεί πάγιο αίτημα της Πανελληνίας Ομοσπονδίας φοροτεχνικών ελεύθερων επαγγελματιών. Το αίτημα τους  είναι  να κατατεθεί νομοθετική διάταξη που να προβλέπει ως «ανωτέρα βία» γεγονότα ασθένειαςή εγκυμοσύνης αλλά και απευκταίες περιπτώσεις θανάτου Λογιστών – Φοροτεχνικών, με παράταση του χρόνου υποβολής όλων των δηλωτικών υποχρεώσεων των πελατών που εξυπηρετούν.

Η εν λόγω ρύθμιση να ισχύει για το πελατολόγιο του κάθε Λογιστή – Φοροτεχνικού που είναι δηλωμένο μέσω Taxis, για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ασθένειας του Λογιστή – Φοροτεχνικού ή μέχρι νέας εξουσιοδότησης σε περίπτωση θανάτου.»

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

Ερώτηση

προς τον Υπουργό Οικονομικών

«Νομοθετική κάλυψη των λογιστών – φοροτεχνικών στις περιπτώσεις ανωτέρας βίας (COVID19, άλλες ασθένειες, εγκυμοσύνης, κλπ) με παράταση προθεσμιών»

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) με Δ.Τ., ανακοινώσεις, υπομνήματα, επιστολές προς τους αρμόδιους Υπουργούς και τον Πρωθυπουργό ζητούν την κάλυψη των λογιστών – φοροτεχνικών σε λόγους ανωτέρας βίας, ήτοι την παράταση σχετικών προθεσμιών των πελατών τους. (Δείτε εδώ σχετικά: Επιστολή 23.11.2020, Δ.Τ. 19.6.2020, Υπόμνημα 2.7.2020, Υπόμνημα 22.7.2020)

Αντίστοιχο αίτημα έχει καταθέσει και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΟΕ) με επιστολή του Προέδρου του προς τους συναρμόδιους Υπουργούς, υποβάλλοντας (δείτε εδώ το αίτημα τροπολογίας αρ. πρωτ. Φ/1/6621) «Πρόταση νομοθετικής διάταξης, για παράταση προθεσμιών σε περίπτωση ασθενείας του λογιστή – φοροτεχνικού»

Σε περίπτωση, που λογιστής φοροτεχνικός βεβαιωμένα πάσχει από COVID 19 – αυτό δεν είναι θεωρητικό σενάριο έχουν καταγραφεί αρκετές περιπτώσεις κρουσμάτων ανά την επικράτεια- οι πελάτες του, οι φορολογούμενοι απειλούνται με πρόστιμα.

Το αίτημά τους είναι: σε περίπτωση, που λογιστής φοροτεχνικός βεβαιωμένα πάσχει από COVID 19  να μετατίθενται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός οι προθεσμίες υποβολής των πάσης φύσεως δηλώσεών του και των εντολέων – πελατών του, για τις οποίες έχει εξουσιοδοτηθεί μέσω των αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου, καθώς και η εκπλήρωση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του γραφείου του και των πελατών του. Ειδικά για την περίπτωση θανάτου λογιστή – φοροτεχνικού, η παραπάνω παράταση να ισχύει μέχρι την εξουσιοδότηση του πελάτη του σε άλλο λογιστή – φοροτεχνικό.

Το θέμα βέβαια της κάλυψης των λογιστών – φοροτεχνικών για λόγους ανωτέρας βίας δεν αφορά μόνο την πανδημία covid19, όπου έχει γίνει πολύ πιο εμφανές στη δύσκολη περίοδο που διανύουμε, αλλά αποτελεί ένα πάγιο αίτημα της Πανελληνίας Ομοσπονδίας φοροτεχνικών ελεύθερων επαγγελματιών. Το αίτημα τους λοιπόν είναι  να κατατεθεί νομοθετική διάταξη που να προβλέπει ως «ανωτέρα βία» γεγονότα ασθένειας ή εγκυμοσύνης αλλά και απευκταίες περιπτώσεις θανάτου Λογιστών – Φοροτεχνικών, με παράταση του χρόνου υποβολής όλων των δηλωτικών υποχρεώσεων των πελατών που εξυπηρετούν. Η εν λόγω ρύθμιση να ισχύει για το πελατολόγιο του κάθε Λογιστή – Φοροτεχνικού που είναι δηλωμένο μέσω Taxis, για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ασθένειας του Λογιστή – Φοροτεχνικού ή μέχρι νέας εξουσιοδότησης σε περίπτωση θανάτου.»

Η Κυβέρνηση θα πρέπει να ικανοποιήσει τα αιτήματα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ), δεδομένου ότι οι λογιστές – φοροτεχνικοί αποτελούν τους θεματοφύλακες και καθ΄ ύλην αρμόδιους για την ορθή εφαρμογή των εκάστοτε φορολογικών διατάξεων. Σε περίπτωση που οι λογιστές ή οι εργαζόμενοι τους νοσήσουν από Covid-19, αυτό σημαίνει την αδυναμία λειτουργίας του λογιστικού γραφείου.

Για το ίδιο θέμα έχουν κατατεθεί ερωτήσεις στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου της Κυβέρνησης, τόσο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης όσο και από βουλευτές της συμπολίτευσης. Αλλά η Κυβέρνηση δυστυχώς δεν έχει ανταποκριθεί ακόμα.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Θα ικανοποιήσετε το αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών (Π.Ο.Φ.Ε.Ε.) και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΟΕΕ) για νομοθετική πρωτοβουλία παράτασης προθεσμιών; Σε περίπτωση, που λογιστής – φοροτεχνικός βεβαιωμένα πάσχει από COVID- 19, θα μετατίθενται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον ενός μηνός οι προθεσμίες υποβολής των πάσης φύσεως δηλώσεών του και των εντολέων – πελατών του, για τις οποίες έχει εξουσιοδοτηθεί μέσω των αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων του δημοσίου, καθώς και η εκπλήρωση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων του γραφείου του και των πελατών του;
  2. Θα ικανοποιήσετε το πάγιο αίτημα της Π.Ο.Φ.Ε.Ε. για νομοθετική διάταξη που να προβλέπει  για «λόγους ανωτέρας βίας», ήτοι γεγονότα ασθένειας ή εγκυμοσύνης αλλά και απευκταίες περιπτώσεις θανάτου Λογιστών – Φοροτεχνικών, να δίνεται  παράταση του χρόνου υποβολής όλων των δηλωτικών υποχρεώσεων των πελατών που εξυπηρετούν; Η εν λόγω ρύθμιση  θα ισχύει για το πελατολόγιο του κάθε Λογιστή – Φοροτεχνικού που είναι δηλωμένο μέσω Taxis για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα ασθένειας του Λογιστή – Φοροτεχνικού ή μέχρι νέας εξουσιοδότησης σε περίπτωση θανάτου;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

 Αβραμάκης Ελευθέριος

Αλεξιάδης Τρύφωνας

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αραχωβίτης Σταύρος

Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Βίτσας Δημήτριος

Γκιόλας Ιωάννης

Δραγασάκης Ιωάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καλαματιανός Διονύσιος

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Καφαντάρη Χαρούλα (Χαρά)

Λάππας Σπυρίδων

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μπουρνούς Ιωάννης

Μωραΐτης Αθανάσιος (Θάνος)

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Παπαηλιού Γεώργιος

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Ραγκούσης Ιωάννης

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)

Φάμελλος Σωκράτης

Φωτίου Θεανώ

Χαρίτου Δημήτριος (Τάκης)

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης (Μίλτος)

Ψυχογιός Γεώργιος

TOP