Ερώτηση Π. Πέρκα: “Με 1 εκ ευρώ πρόστιμο της ΡΑAΕΥ επιβεβαιώθηκαν οι καταγγελίες για τη διαβλητότητα των διαγωνισμών του ΔΕΔΔΗΕ για ΦΒ στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη”

Δημοσιεύτηκε η  υπ’ αριθμ. Ε-132/2023 απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ),  σχετικά με καταγγελίες και αναφορές για τη διεξαγωγή από τη ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. των από 21.10.2022 και 25.10.2022 διαδικασιών Ηλεκτρονικής  Υποβολής Αιτήσεων, για τη χορήγηση προσφοράς σύνδεσης σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς στα Κορεσμένα Δίκτυα της Πελοποννήσου και  της Κρήτης αντιστοίχως, επιβάλλοντας πρόστιμο 1 εκ. ευρώ  στον ΔΕΔΔΗΕ.

Στην απόφασή της η ΡΑΑΕΥ επιβεβαιώνει παραβάσεις του ΔΕΔΔΗΕ, που αφορούν στη διασφάλιση της πρόσβασης στο Δίκτυο με όρους ισοτιμίας, διαφάνειας και υψηλών προτύπων ποιότητας υπό την ιδιότητά του, ως Διαχειριστής Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Ο βαθμός ευθύνης του Διαχειριστή αξιολογείται ως επαυξημένος, καθότι δεν κατέβαλε την απαιτούμενη επιμέλεια στην εκτέλεση των διαχειριστικών του καθηκόντων και εν προκειμένω την επιμέλεια που απαιτείτο, για τη διασφάλιση ενός πλήρως αποτελεσματικού και κατάλληλου πληροφοριακού συστήματος για την υποδοχή των αιτήσεων χορήγησης οριστικών προσφορών σύνδεσης σε κορεσμένα δίκτυα, ώστε να αποσοβηθεί κάθε κίνδυνος ευαλωτότητας του συστήματος, ενώ περαιτέρω δεν μερίμνησε εγκαίρως για τη διατήρηση των στοιχείων που αποδεικνύουν ή καταρρίπτουν τους ισχυρισμούς, αναφορικά με τη χρήση κακόβουλων αυτοματοποιημένων μηχανισμών εισόδου στο σύστημα.

Η ΡΑΑΕΥ καταλήγει ότι το πρόστιμο του 1 εκ. ευρώ προς τον ΔΕΔΔΗΕ, δεν είναι δυσανάλογο προς τη βαρύτητα της παράβασης και το επιδιωκόμενο όφελος που συνίσταται στην τήρηση της ευρυθμίας στην αγορά ενέργειας, υπό κανόνες διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης των χρηστών του δικτύου διανομής, στην τήρηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την πρόσβαση στο Δίκτυο και την εκπλήρωση των θεμελιωδών καθηκόντων και υποχρεώσεων του ΔΕΔΔΗΕ.

Η απόφαση αυτή δικαιώνει πλήρως τον ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ, που στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού  ελέγχου της κυβέρνησης είχε φέρει το θέμα στο βουλή, ασκώντας έντονη πολιτική πίεση, καταθέτοντας δυο ερωτήσεις και μια αναφορά. Το κρίσιμο επίδικο όμως παραμένει: Τι θα γίνει τελικά με τους διαγωνισμούς και τη χορήγηση όρων σύνδεσης, ύστερα από το μείζον θέμα που προέκυψε λόγω της ανεπάρκειας του ΔΕΔΔΗΕ;

Ως προς το διαγωνισμό του ΔΕΔΔΗΕ στο κορεσμένο δίκτυο Πελοποννήσου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποδοχή αιτημάτων σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών, έως 400KW  άνοιξε με καθυστέρηση και με πληθώρα τεχνικών προβλημάτων. Αποτέλεσμα ήταν να μην επιτραπεί σε υποψήφιους επενδυτές η έγκαιρη υποβολή των αιτήσεων τους. Σύμφωνα με την καταγγελία του προέδρου του Συνδέσμου Παραγωγών Ενέργειας με Φωτοβολταϊκά –ΣΠΕΦ, οι δυσλειτουργίες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τη μη δίκαιη κατανομή του ηλεκτρικού χώρου, καθώς δεν διασφαλίστηκε η ίση μεταχείριση και πρόσβαση των υποψήφιων επενδυτών στην πλατφόρμα.

Για να αποκατασταθεί η ορθή κατανομή του ηλεκτρικού χώρου στην Πελοπόννησο, ο οποίος είναι ένα δημόσιο αγαθό που το διαχειρίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ, απαιτείται η ακύρωση του διαγωνισμού και η διενέργεια νέου, αφού διασφαλιστεί η χωρίς προβλήματα λειτουργία της πλατφόρμας και φυσικά η διαφάνεια και η ισοτιμία.

Σχετικά με το διαγωνισμό για το κορεσμένο δίκτυο της Κρήτης, το μοναδικό κριτήριο ως προς την επιτυχή υποβολή της αίτησης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ήταν το κριτήριο της χρονικής προτεραιότητας – ταχύτητας, έως την εξάντληση του περιθωρίου της διαθέσιμης ισχύος.

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγιναν πολλές καταγγελίες για παράνομη χρήση λογισμικών “ρομπότ”, με αποτέλεσμα να κατοχυρωθούν άδειες με αθέμιτο τρόπο έναντι των υπολοίπων συμμετεχόντων. Μάλιστα επιδόθηκε εξώδικη διαμαρτυρία από 10 ενεργειακές εταιρείες προς τον ΔΕΔΔΗΕ,  που κοινοποιήθηκε στη ΡΑΑΕΥ και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στην οποία αναφέρεται ότι δεν διασφαλίστηκε το αδιάβλητο της διαδικασίας και ζητείται η διεξοδική διερεύνηση των καταγγελλομένων παράνομων πρακτικών και η παύση οποιασδήποτε ενέργειας για την αξιολόγηση της πληρότητας των αιτήσεων που κατέστησαν ‘’παρανόμως’’ επιτυχείς/επιλέξιμες επί τη βάση του ανωτέρω κριτηρίου της χρονικής προτεραιότητας .

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Τι θα γίνει τελικά με τους διαγωνισμούς της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για τη χορήγηση προσφοράς σύνδεσης σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς στα Κορεσμένα Δίκτυα της Πελοποννήσου και της Κρήτης; Θα ακυρωθούν οι διαγωνισμοί; Θα διενεργηθεί νέος αφού διασφαλιστεί η χωρίς προβλήματα λειτουργία της πλατφόρμας και φυσικά η διαφάνεια και η ισοτιμία;
  2. Για ποιο λόγο ο ΔΕΔΔΗΕ επέλεξε να ολοκληρωθεί η διαδικασία του διαγωνισμού, ενώ υπήρχαν τόσα τεχνικά προβλήματα που καθιστούσαν δυσχερή έως αδύνατη την πρόσβαση στην πλατφόρμα; Ποιοι ευνοήθηκαν από την δημιουργηθείσα κατάσταση; Σε ποιες ενέργειες θα προβεί μετά το πρόστιμο της ΡΑΑΕΥ;
  3. Μετά και την απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής, προτίθεται το ΥΠΕΝ να καταλογίσει «επιτελικές» ευθύνες και στα υψηλόβαθμα στελέχη του ΔΕΔΔΗΕ για το φιάσκο των διαγωνισμών; Πώς σκοπεύει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να διασφαλίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και της αγοράς, στις θεσμικές διαδικασίες διαμοιρασμού του πεπερασμένου ηλεκτρικού χώρου;

 

Οι ερωτώντες βουλευτές

            Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα

 

Ακρίτα Έλενα

Αναγνωστοπούλου Σία

Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος

Βέττα Καλλιόπη

Γαβρήλος Γεώργιος

Ζαμπάρας Μιλτιάδης

Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος)

Κοντοτόλη Μαρίνα

Μάλαμα Κυριακή

            Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Παναγιωτόπουλος Ανδρέας

Παπαηλιού Γεώργιος

Πολάκης Παύλος

Πούλου Παναγιού

Σαρακιώτης Ιωάννης

Τζούφη Μερόπη

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος

TOP