Ερώτηση Π. Πέρκα: Αποκλεισμός μεγάλου αριθμού κτηρίων σε Φλώρινα και Καστοριά από τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών από το σεισμό του Γενάρη 2022

Ερώτηση

προς τους Υπουργούς:

  • Υποδομών & Μεταφορών
  • Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας

Σε ό,τι αφορά το σεισμό της 9ης Ιανουαρίου 2022, ο οποίος έπληξε τη Δυτική Μακεδονία και κατά κύριο λόγο την ΠΕ Φλώρινας και την ΠΕ Καστοριάς, με βάση την υπ’αρ. 52548/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325 Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Υποδομών & Μεταφορών, καθορίστηκε η οριοθέτηση των περιοχών που δικαιούνται Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών στα πληγέντα κτήρια.

Με βάση την εν λόγω Απόφαση, δικαιούχοι Στεγαστικής Συνδρομής (Σ.Σ.) για ανακατασκευή κτηρίων είναι, μεταξύ άλλων, και οι ιδιοκτήτες/ιδιοκτήτριες των κτηρίων:

‘’…γ) που είναι δομημένα από Ευτελή Υλικά (Ε.Υ.) (ωμοπλίνθους ή μη διαμορφωμένους λίθους μικρής διατομής με συνδετικό υλικό αργιλώδες), τα οποία δεν έχουν χαρακτηρισθεί Eπικινδύνως Ετοιμόρροπα, αλλά οι ζημιές που προκλήθηκαν από το συμβάν δεν επιδέχονται, σύμφωνα με την κρίση της αρμόδιας Υπηρεσίας, ουσιαστικής αποκατάστασης, δηλαδή επισκευής που να εξασφαλίζει την αναγκαία αντισεισμική αντοχή τους’’. 

Παρ’ όλα αυτά, και παρά τις προβλέψεις της παραπάνω Κοινής Υπουργικής Απόφασης, πληροφορηθήκαμε ότι δεν εγκρίθηκε η χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής σε κτήρια που σε παλαιότερους σεισμούς – όπως ο σεισμός σε Κοζάνη – Γρεβενά το Μάιο του 1995 – είχαν κριθεί, ως «ασύμφορα επισκευής» από τις τότε αρμόδιες υπηρεσίες του ΤΑΣ, επειδή ήταν δομημένα από Ευτελή Υλικά – αν και ήταν επισκευάσιμα. Οι ιδιοκτήτες τους τότε είχαν λάβει σχετική Βεβαίωση Ευτελών Υλικών, επέλεξαν όμως να μην τα κατεδαφίσουν και άρα να μην λάβουν τη Στεγαστική Συνδρομή, επειδή οι ζημιές που είχαν υποστεί ήταν ήσσονος σημασίας.

Στον πρόσφατο σεισμό όμως, πλήθος κτηρίων που ανήκουν στη συγκεκριμένη κατηγορία υπέστησαν εκτεταμένες ζημιές, αλλά όχι σε βαθμό για να χαρακτηριστούν Επικινδύνως Ετοιμόρροπα. Είναι λοιπόν απορίας άξιο, για ποιο λόγο τα κτήρια αυτά αποκλείονται από τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας και ενώ αυτό προβλέπεται από την προαναφερθείσα ΚΥΑ. Μάλιστα, η απόφαση αυτή της αρμόδιας υπηρεσίας έχει προκύψει έπειτα από προφορικές εντολές ή άτυπες μέσω κάποιου e-mail  προς τους αρμόδιους υπαλλήλους της Δ.Α.Ε.Φ.Κ.–Κ.Ε.,  εντολές που  δεν στηρίζονται σε κάποια σχετική διάταξη ή εγκύκλιο, γεγονός που καθιστά ακόμα μεγαλύτερη την απορία μας σε σχέση με τους λόγους αποκλεισμού των εν λόγω κτηρίων από τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής.

Επειδή η Δυτική Μακεδονία και συγκεκριμένα η ΠΕ Φλώρινας ως λιγνιτική περιοχή είναι ένας τόπος που λόγω της απολιγνιτοποίησης αλλάζει βίαια και άδικα το παραγωγικό της προφίλ, μαστίζεται από φυγή νέων, διαρκή απώλεια θέσεων εργασίας και ανεργία,

Επειδή οι επιπτώσεις του σεισμού της 9ης Γενάρη 2022 ήταν παραπάνω από εμφανείς και η περιοχή κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης με την υπ’αρ.197/11-1-2022 Απόφαση του Γ.Γ. Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ 627Ξ46ΝΠΘ-6Μ5),

Επειδή υπάρχει ανάγκη παροχής Στεγαστικής Συνδρομής και επανακαθορισμού των δικαιούχων που έχουν αποκλειστεί αρχικά, διότι τα συγκεκριμένα κτήρια αποτελούν περιουσίες που πρέπει να προστατευτούν,

Επειδή η χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για τις εν λόγω ιδιοκτησίες προβλέπεται από σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση,

Με βάση τα παραπάνω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

  1. Με βάση ποια Απόφαση το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας αποκλείει από το πρόγραμμα αποκατάστασης σεισμόπληκτων κτηρίων λόγω του σεισμού του Ιανουαρίου 2022 και άρα από τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής, κτήρια δομημένα από Ευτελή Υλικά, τα οποία σε παλαιότερους σεισμούς οι ιδιοκτήτες τους είχαν επιλέξει να μην λάβουν Στεγαστική Συνδρομή, επειδή οι ζημιές τους ήταν ήσσονος σημασίας, τώρα όμως έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές; 
  1. Σε ποιες ενέργειες σκοπεύουν να προβούν τα συναρμόδια Υπουργεία, ώστε να εφαρμοστεί η ΚΥΑ Υποδομών & Μεταφορών, Ανάπτυξης & Επενδύσεων και Οικονομικών, με βάση την οποία προβλέπεται η χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής στα κτήρια της εν λόγω κατηγορίας;

 

 Η ερωτώσα Βουλεύτρια,

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

         
TOP