Ερώτηση Π. Πέρκα: «Άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων του πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Μεταφραστών του ΥΠΕΞ» 

Ερώτηση

Προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης

«Άμεση ικανοποίηση των αιτημάτων του πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Μεταφραστών του ΥΠΕΞ» 

Η Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών καταργήθηκε το 2021 και από τότε οι μεταφραστές εργάζονται ως ιδιώτες υπό την αιγίδα του ΥΠΕΞ.  Από την βεβιασμένη κατάργηση της και μετά, ο πανελλήνιος σύλλογος Πιστοποιημένων Μεταφραστών του ΥΠΕΞ έρχεται αντιμέτωπος με την αδιάφορη και απαξιωτική συμπεριφορά της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τόσο επί υπουργίας κ.Τσιάρα όσο και επί κ. Φλωρίδη,  παρά το γεγονός ότι αποτελούν έναν ιδιαίτερα σημαντικό κρίκο στην απονομή δικαιοσύνης.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Πιστοποιημένων Μεταφραστών του ΥΠΕΞ  αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα σε σχέση με την παροχή μεταφραστικών υπηρεσιών προς τα δικαστήρια και την Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, η οποία έχει οδηγήσει την πλειοψηφία των πιστοποιημένων μεταφραστών να αρνείται πλέον να συνεργαστεί με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου.

 

Είναι χαρακτηριστικό ότι είναι η τρίτη φορά που αναγκάζεται να προσφύγει σε αποχή παρά τις διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης ότι θα ικανοποιούνταν τα αιτήματα τους.  Η αποχή πραγματοποιείται, επειδή δεν ικανοποιούνται τα αιτήματά τους.

 

Το πρώτο διαχρονικό πρόβλημα είναι η καθυστέρηση στην καταβολή δεδουλευμένων έως και δύο έτη. Για κάθε μετάφραση καταβάλλουν ΦΠΑ (24%) και φόρο εισοδήματος, στην ουσία δηλαδή πληρώνουν  για την εργασία τους αντί να πληρώνονται. Ο αριθμός των εκκρεμών ανεξόφλητων φακέλων υπερβαίνει τους 300. Σε πολλούς συνεργαζόμενους μεταφραστές οι οφειλές 2023 και παλαιοτέρων ετών υπερβαίνουν τις 10.000 ευρώ, και εξακολουθούν να λαμβάνουν καθημερινά αιτήματα για προσφορές.

Το δεύτερο θέμα είναι η πρόσφατη αποστολή μίας ασαφέστατης, μονομερούς  σύμβασης εργασίας που δεν διευκρινίζει από ποιο ποσό και πάνω θα ισχύει, παρά το γεγονός ότι προ δύο μηνών παρενέβη ο Συνήγορος του Πολίτη και τους υπέδειξε τον σωστό τρόπο σύνταξης των συμβάσεων.

Το τρίτο θέμα είναι ότι εκκρεμεί η κατάρτιση του μητρώου – πίνακα στον οποίο θα περιλαμβάνονταν οι μεταφραστές που θα συνεργάζονταν με το Υπουργείο Δικαιοσύνης παρά την υπόσχεση ότι θα είχε καταρτιστεί αρχές Ιανουαρίου.

Αρχές Απριλίου 2024 και καμία από τις δεσμεύσεις του Υπουργείου δεν έχουν τηρηθεί. Δυστυχώς αυτό πλέον μετατρέπεται σε παγία τακτική του ΥΠΔΙΚ.  Ωστόσο, χωρίς καμία προηγούμενη διαβούλευση και σχετική ενημέρωση υλοποιήθηκαν άλλες δράσεις:

 

  1. Ανατέθηκε στο Τμήμα Εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Εκκαθάρισης Δαπανών του ΥΠΔΙΚ να εγκρίνει εκ των προτέρων τις προσφορές παροχής μεταφραστικού έργου. Με την πρόσθετη αυτή διαδικασία οι αναθέσεις θα καθυστερούν 20 ημέρες κατά μέσο όρο από το αίτημα προσφοράς.

 

Δηλαδή εκεί που το εν λόγω Τμήμα αδυνατούσε να φέρει εις πέρας τα ήδη ανατεθειμένα, λόγω φόρτου εργασίας και  υποστελέχωσης, του ανατέθηκαν και πρόσθετα καθήκοντα. Εκεί που καθυστερούσαν δραματικά οι πληρωμές, όπως προκύπτει από την 29-12-2023 απόφαση ανατροπής ανάληψης υποχρεώσεων  που δεν έχουν εκτελεσθεί εν όλω ή εν μέρει κατά την λήξη του οικονομικού έτους 2023, ανερχόμενες σε (1.165.999,54€) ΑΔΑ ΨΣΕ2Ω- ΛΑΞ, τώρα προφανώς θα καθυστερούν περισσότερο. Και οι ανεκτέλεστες υποχρεώσεις θα μεταφέρονται από έτος σε έτος, επιφέροντας τρομερή ταλαιπωρία στα δικαστήρια και καθυστερήσεις στις πληρωμές.

 

  1. Εστάλη από το Τμήμα Προμηθειών του ΥΠΔΙΚ η υπ’ αριθμ. Εγκύκλιος 415/11.01.2024 προς τις δικαστικές αρχές και εισαγγελίες της χώρας, με θέμα: «Συμβάσεις παροχής μεταφραστικών υπηρεσιών στις δικαστικές αρχές και στις εισαγγελίες της χώρας – μορφολογία και συμβατικοί όροι», στην οποία περιέχεται υπόδειγμα σύμβασης μεταφραστικών υπηρεσιών.

 

Το εν λόγω υπόδειγμα σύμβασης ουδέποτε τέθηκε σε γνώση του Συλλόγου Πιστοποιημένων Μεταφραστών, παρόλο που ρητά αναφέρει ότι αποτελεί «ακριβές και ολοκληρωμένο υπόδειγμα της σύμβασης μεταφραστικών υπηρεσιών που παρέχονται από τους πιστοποιημένους μεταφραστές στις δικαστικές αρχές και εισαγγελίες.» Περαιτέρω αναφέρει ότι ενσωματώνει «άπαντες τους όρους που διέπουν την σύμβαση», ενώ οι πιστοποιημένοι μεταφραστές δεν μετείχαν ούτε εξέφρασαν άποψη επί των όρων αυτών.

 

Όπως ορίζεται στο άρθρο 146 του ν. 4781/2021, οι πιστοποιημένοι μεταφραστές παρέχουν  τις υπηρεσίες τους ως ελεύθεροι επαγγελματίες αυτοαπασχολούμενοι. Κατά συνέπεια κάθε αντισυμβαλλόμενος μεταφραστής έχει αναφαίρετο δικαίωμα να συνδιαμορφώσει και να συνομολογήσει τους όρους κάθε σύμβασης την οποία θα κληθεί να υπογράψει κατά την παροχή του μεταφραστικού έργου, και σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να βρεθεί ενώπιον όρων τους οποίους δεν έχει συνομολογήσει. Επομένως, κατ’ ελάχιστον, θα πρέπει να καλείται ο μεταφραστής κατά την υποβολή της προσφοράς να περιλαμβάνει σε αυτήν τους δικούς του όρους, ως προς την εκτέλεση του έργου και την πληρωμή των υπηρεσιών του, καθώς και τις συνέπειες της μη έγκαιρης και προσήκουσας πληρωμής από την αναθέτουσα αρχή, και η εν λόγω προσφορά του μεταφραστή να αποτελεί  αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης.

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

 

  • Γιατί δεν έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματα του Πανελλήνιου Συλλόγου Πιστοποιημένων Μεταφραστών του ΥΠΕΞ παρά τις δεσμεύσεις για άμεση υλοποίηση το αργότερο ως τον Ιανουάριο του 2024; Θα ικανοποιηθούν; Αν ναι, πότε;
  • Πότε θα εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση που θα καθορίζει το πλαίσιο συνεργασίας; -Πότε θα προκηρυχθεί ο προβλεπόμενος πίνακας- μητρώο μεταφραστών που θα συνεργάζονται με το Υπουργείο Δικαιοσύνης; Πότε θα τεθεί σε λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τους δευτερεύοντες διατάκτες;
  • Θα επιταχυνθούν οι αναπληρώσεις των παγίων προκαταβολών; Πότε θα εξοφληθούν τα εκκρεμή τιμολόγια των ετών 2023 και παλαιότερων;
  • Θα αποσυρθεί άμεσα η υπ΄ αριθμ. 415/11.01.2024 εγκύκλιος, η οποία περιέχει μόνον επαχθείς όρους για τους πιστοποιημένους μεταφραστές; Γιατί δεν λάβατε υπόψη το υπόμνημα του Συνηγόρου του Πολίτη, που σας υπέδειξε τον σωστό τρόπο σύνταξης των συμβάσεων;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

 

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Τζανακόπουλος Δημήτρης

Τζούφη Μερόπη

Φερχάτ Οζγκιούρ

Φωτίου Θεανώ

 

TOP