Ερώτηση και ΑΚΕ της Π. Πέρκα προς τον ΥΠΕΝ: “Master plan μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών: έλλειψη συμμετοχής και συν διαμόρφωσης “

Η Βουλευτής Φλώρινας και Αναπλ. Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Π. Πέρκα κατέθεσε ερώτηση και αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (ΑΚΕ) προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την οποία συνυπογράφουν και άλλοι 18 Βουλευτές, σε ότι αφορά στην έλλειψη συμμετοχής και συν διαμόρφωσης του master plan μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών (ΣΔΑΜ). Ειδικότερα επισημαίνει ότι:

Επικρατεί ασάφεια για το ποιες προτάσεις-σχόλια της δημόσιας διαβούλευσης έγιναν αποδεκτά. Πώς αξιολογήθηκαν, σύμφωνα με τη μοριοδότηση που αναφέρεται στο ΣΔΑΜ, και σε ποια συνεδρίαση της συντονιστικής επιτροπής ενσωματώθηκαν προκειμένου να παρουσιαστούν και να εγκριθούν στη κυβερνητική επιτροπή. Χρονικά δεν βγαίνουν οι ημερομηνίες που αναγράφονται στα πρακτικά των συνεδριάσεων της συντονιστικής επιτροπής στο δελτίο τύπου της κυβερνητικής επιτροπής και στο επικαιροποιημένο ΣΔΑΜ.

Η συμμετοχή και ο διάλογος με τους τοπικούς αρμόδιους φορείς δεν επιβεβαιώνεται στην πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τις απορριπτικές αποφάσεις των Περιφερειακών Συμβουλίων Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας για το ΣΔΑΜ, που σχεδιάστηκε εν αγνοία τους και χωρίς να συμπεριληφθούν οι προτάσεις τους.

Η έλλειψη ουσιαστικής συνδιαμόρφωσης του σχεδίου της μετάβασης με την τοπική κοινωνία και τους αρμόδιους τοπικούς φορείς ενισχύει την έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών στις ενέργειες της Κυβέρνησης. Πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη το διάστημα 21-29 Οκτωβρίου 2020 από την εταιρεία Marc σε δείγμα 802 ατόμων, στις Π.Ε. Φλώρινας, Κοζάνης και Αρκαδίας, επιβεβαιώνει ακριβώς αυτό. Οι πολίτες των νομών είναι ιδιαίτερα απαισιόδοξοι για το μέλλον των περιοχών τους απόρροια των ελλείψεων, αστοχιών και επιλογών της Κυβέρνησης στο πλαίσιο της εμπροσθοβαρούς απολιγνιτοποίησης.

Επίσης έχει ασκηθεί κριτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον μηχανισμό διακυβέρνησης και την χρονική ολοκλήρωση των χωροταξικών και πολεοδομικών ρυθμίσεων.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ και ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΑΚΕ)

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «Master plan μετάβασης λιγνιτικών περιοχών: Έλλειψη συμμετοχής και συν διαμόρφωσης»

Α. Το επικαιροποιημένο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για τις λιγνιτικές περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης ( ΣΔΑΜ), που εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή στις 24.11.2020, αναφέρει στη σελ.16 « .. τα σχόλια της δημόσιας διαβούλευσης, μετά από απόφαση της Συντονιστικής Επιτροπής, αξιολογήθηκαν με διάφορα κριτήρια (τα οποία περιγράφονται)..».

Η Κυβερνητική Επιτροπή, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση τύπου, «ενέκρινε την τελική εκδοχή του ΣΔΑΜ (με ενσωματωμένα τα σχόλια – προτάσεις που προέκυψαν από την διαβούλευση), προκειμένου να παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο».

Η διαδικασία της αξιολόγησης των προτάσεων – σχολίων της διαβούλευσης και η σχετική μοριοδότηση τους, έγινε με απόφαση της συντονιστικής επιτροπής, όπως αναφέρεται στο επικαιροποιημένο ΣΔΑΜ. Επικρατεί ωστόσο ασάφεια για το ποιες προτάσεις σχόλια της δημόσιας διαβούλευσης έγιναν αποδεκτά. Πώς αξιολογήθηκαν, σύμφωνα με τη μοριοδότηση που αναφέρεται στο ΣΔΑΜ, και σε ποια συνεδρίαση της συντονιστικής επιτροπής ενσωματώθηκαν, προκειμένου να παρουσιαστούν και να εγκριθούν στη κυβερνητική επιτροπή. Χρονικά δεν βγαίνουν οι ημερομηνίες που αναγράφονται στα πρακτικά των συνεδριάσεων της συντονιστικής επιτροπής στο δελτίο τύπου της κυβερνητικής επιτροπής και στο επικαιροποιημένο ΣΔΑΜ.

Επίσης, μας προκαλούνται εύλογα ερωτηματικά από την έλλειψη ανάρτησης των πρακτικών της όγδοης συνεδρίασης της συντονιστικής επιτροπής στην επίσημη ιστοσελίδα του ΣΔΑΜ, ενώ έχουν αναρτηθεί τα πρακτικά για όλες τις άλλες συνεδριάσεις της συντονιστικής επιτροπής.

Υποστηρίζετε επίσης ότι το ΣΔΑΜ σχεδιάστηκε με διάλογο με την τοπική κοινωνία. Η συμμετοχή και ο διάλογος με τους τοπικούς αρμόδιους φορείς δεν επιβεβαιώνεται στην πράξη, λαμβάνοντας υπόψη τις απορριπτικές αποφάσεις των Περιφερειακών Συμβουλίων Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας για το ΣΔΑΜ, που σχεδιάσατε εν αγνοία τους και χωρίς να συμπεριλάβετε τις προτάσεις τους.

Για ένα θέμα τόσο σοβαρό που αφορά το μέλλον των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης, θεωρούμε αυτονόητη τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας τόσο στο σχεδιασμό, όσο και στην υλοποίηση του σχεδίου μετάβασης. Η έλλειψη ουσιαστικής συνδιαμόρφωσης του σχεδίου της μετάβασης με την τοπική κοινωνία και τους αρμόδιους τοπικούς φορείς ενισχύει την έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών στις ενέργειες της Κυβέρνησης. Η εμπιστοσύνη των πολιτών είναι προαπαιτούμενο για την επιτυχή έκβαση όλων των δημόσιων πολιτικών, επομένως είναι καθοριστικός παράγοντας και στην περίπτωση της απολιγνιτοποίησης.

Πρόσφατη έρευνα που διεξήχθη το διάστημα 21-29 Οκτωβρίου 2020 από την εταιρεία Marc σε δείγμα 802 ατόμων στις Π.Ε. Φλώρινας, Κοζάνης και Αρκαδίας) επιβεβαιώνει ακριβώς αυτό. Οι πολίτες των νομών είναι ιδιαίτερα απαισιόδοξοι για το μέλλον των περιοχών τους απόρροια των ελλείψεων, αστοχιών και επιλογών της Κυβέρνησης στο πλαίσιο της εμπροσθοβαρούς απολιγνιτοποίησης. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι:

86,8 % θεωρούν ότι οι συνέπειες της στην οικονομική ανάπτυξη θα είναι αρνητικές

85,7% θεωρούν ότι η ανεργία θα είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα

56,4% θεωρούν ότι η οικονομική κρίση στις περιοχές είναι αναπόφευκτη

Β. Στα πρακτικά της ένατης συνεδρίασης της συντονιστικής επιτροπής του ΣΔΑΜ, στις 21.10.2020, αναφέρεται ότι «θα ληφθεί υπόψη η κριτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τον μηχανισμό διακυβέρνησης…..». Επίσης ο κ. Μουσουρούλης ενημέρωσε για την παρουσίαση του ΕΠ ΔΑΜ 2021-2027 στη Γενική Διεύθυνση REGIO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τον προβληματισμό που τέθηκε για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων χωροταξικών και πολεοδομικών ρυθμίσεων εντός των προβλεπόμενων χρονικών οροσήμων, με την ταυτόχρονη τήρηση του υφιστάμενου νομοθετικού-κανονιστικού πλαισίου».

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Πόσα και ποια από τα 85 σχόλια – προτάσεις της δημόσιας διαβούλευσης κάνατε αποδεκτά;
    Δεδομένου ότι ΣΔΑΜ,όπως υποστηρίζετε, έγινε με την συμμετοχή και με διάλογο με τις τοπικές κοινωνίες,γιατί τα Περιφερειακά Συμβούλια Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας απέρριψαν το ΣΔΑΜ, που «συνδιαμορφώσατε»; Σε ποιες διορθωτικές ενέργειες θα προβείτε μετά την απόρριψη του ΣΔΑΜ με αποφάσεις των Περιφερειακών Συμβουλίων; Ποιες προτάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου κάνατε αποδεκτές;
  2. Σε ποια συνεδρίαση της συντονιστικής επιτροπής πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων σχολίων της δημόσιας διαβούλευσης και η ενσωμάτωση τους στο τελικό κείμενο του ΣΔΑΜ που παρουσιάστηκαν και εγκρίθηκαν στις 24.11.2020 στην Κυβερνητική Επιτροπή;
  3. Ποια ήταν η κριτική που ασκήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον μηχανισμό διακυβέρνησης; Θα συμμετέχει στη συν διαμόρφωση του μηχανισμού διακυβέρνησης το σύνολο των προβλεπόμενων οικείων εταίρων του άρθρου [6] του κανονισμού (ΕΕ) [νέος ΚΚΔ] ή θα επιλέξουν οι Περιφερειάρχες ποιοι κοινωνικοί εταίροι θα συμμετέχουν; Ο μηχανισμός διακυβέρνησης θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και πότε;
  4. Κατά την παρουσίαση του ΕΠ ΔΑΜ 2021-2027 στη Γενική Διεύθυνση REGIO της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ποιος ήταν ο προβληματισμός που τέθηκε για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων χωροταξικών και πολεοδομικών ρυθμίσεων εντός των προβλεπόμενων χρονικών οροσήμων, με την ταυτόχρονη τήρηση του υφιστάμενου νομοθετικού-κανονιστικού πλαισίου;
  5. Βάσει του σχεδιασμού σας πότε προβλέπεται να ολοκληρωθούν τα Ειδικά Πολεοδομικά Σχέδια των ΖΑΠ; Πότε θα ξεκινήσει η δημόσια διαβούλευση επ’ αυτών; Πότε θα καταθέσετε στη βουλή την προγραμματική σύμβαση ΥΠΕΝ και ΔΕΗ Α.Ε.; Θα συμπεριλάβετέ ως συμβαλλόμενα μέρη στη προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΥΠΕΝ και ΔΕΗ Α.Ε. την περιφέρεια και το δήμο που ανήκουν τα εδάφη ώστε να έχουν λόγο και οι τοπικές κοινωνίες;

 

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, παρακαλείται ο κ. Υπουργός να καταθέσει στο Σώμα:

Τα πρακτικά της όγδοης συνεδρίασης της συντονιστικής επιτροπής του ΣΔΑΜ καθώς και την αξιολόγηση της επιτροπής επί των προτάσεων των Περιφερειών Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Αβραμάκης Ελευθέριος

Βέττα Καλλιόπη

Δραγασάκης Ιωάννης

Δρίτσας Θεόδωρος

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Μάλαμα Κυριακή

Μουζάλας Ιωάννης

Μωραΐτης Θάνος

Νοτοπούλου Αικατερίνη

Παπαδόπουλος Αθανάσιος (Σάκης)

Παπαηλιού Γεώργιος

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Ραγκούσης Ιωάννης

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Τζούφη Μερόπη

Φάμελλος Σωκράτης

Χαρίτσης Αλέξης

Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης (Μίλτος)

 

 

 

TOP