Ερώτηση και ΑΚΕ Π. Πέρκα προς ΥΠΕΝ: “Μείωση των πόρων του εθνικού ταμείου δίκαιης μετάβασης για τις λιγνιτικές περιοχές, με απόφαση της Κυβέρνησης της ΝΔ”

H Βουλευτής Φλώρινας και Αναπληρώτρια Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, Πέτη Πέρκα κατέθεσε ερώτηση και Αίτημα Κατάθεσης Εγγράφων (ΑΚΕ) προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την οποία συνυπογράφουν ο Τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος και οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ των λιγνιτικών περιοχών, Καλλιόπη Βέττα και Παπαηλιού Γεώργιος, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Ειδικότερα επισημαίνουν ότι:

Με Υπουργική απόφαση των κ.κ. Χατζηδάκη και Ταγαρά μειώνεται το ποσοστό διάθεσης εσόδων από τον εκπλειστηριασμό δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2020 από 6% σε 1% με αποτέλεσμα στο Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, που έγινε από την Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, θα αποδοθούν 5 εκατ. ευρώ, όταν το 2018 και το 2019 είχαν αποδοθεί 30 εκατ. ευρώ ετησίως.

Λαμβάνοντας υπόψη, αφενός τους εμπροσθοβαρείς στόχους της απολιγνιτοποίησης που έθεσε η Κυβέρνηση και αφετέρου την καθυστέρηση ενεργοποίησης των κονδυλίων της ΕΕ, τότε η απόφαση μείωσης των πόρων του εθνικού ταμείου δίκαιης μετάβασης που διατίθενται στις λιγνιτικές περιοχές κατά 83,4% από την ΝΔ είναι πραγματικά ακατανόητη αλλά με ξεκάθαρο συμβολισμό.

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης:

ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΙΤΗΜΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΑΚΕ)

Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «Μείωση των πόρων του εθνικού ταμείου δίκαιης μετάβασης για τις λιγνιτικές περιοχές, με απόφαση της Κυβέρνησης της ΝΔ»

Η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/126440/2480/2020/31.12.2020 (5901/Β/31.12.2020) Υπουργική απόφαση των κ.κ. Χατζηδάκη και Ταγαρά για την κατανομή εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το 2020 επιβεβαιώνει ότι η κυβέρνηση αδιαφορεί πλήρως για το μέλλον των λιγνιτικών περιοχών. Η τελευταία πράξη του κ. Χατζηδάκη στο ΥΠΕΝ στον τομέα της απολιγνιτοποίησης ήταν να στερήσει από τις λιγνιτικές περιοχές πόρους του Εθνικού Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης.

Με την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση μειώνεται το ποσοστό διάθεσης εσόδων από τον εκπλειστηριασμό δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για το 2020 από 6% σε 1% με αποτέλεσμα στο Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης θα αποδοθούν 5 εκατ. ευρώ, όταν το 2018 και το 2019 είχαν αποδοθεί 30 εκατ. ευρώ ετησίως.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε την εθνική χρηματοδότηση για τη Δίκαιη Μετάβαση εξασφαλίζοντας 30 εκ. ευρώ ετησίως, ενώ η ΝΔ αντίθετα μείωσε τη συνεισφορά του 2020 κατά περίπου 25 εκ. ευρώ. Το Εθνικό Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης αποτελεί το εθνικό εργαλείο για τη στήριξη της μετάβασης και σηματοδοτεί την εθνική δέσμευση σε αυτή. Η επί της ουσίας εκμηδένισή του, τη στιγμή που η ίδια η κυβέρνηση έθεσε το 2023 ως το έτος της παύσης λειτουργίας των λιγνιτικών μονάδων, αναδεικνύει ότι η δίκαιη μετάβαση δεν αποτελεί εθνική προτεραιότητα. Λαμβάνοντας υπόψη, αφενός τους εμπροσθοβαρείς στόχους της απολιγνιτοποίησης που έθεσε η Κυβέρνηση και αφετέρου την καθυστέρηση ενεργοποίησης των κονδυλίων της ΕΕ, τότε η απόφαση μείωσης των πόρων του εθνικού ταμείου δίκαιης μετάβασης που διατίθενται στις λιγνιτικές περιοχές κατά 83,4% από την ΝΔ είναι πραγματικά ακατανόητη αλλά με ξεκάθαρο συμβολισμό. Ενώ οι λιγνιτικές περιοχές βιώνουν ήδη τις συνέπειες της βίαιης απολιγνιτοποίησης με πάνω από 2000 ανέργους και ενώ το 2023 φαίνεται τόσο κοντά χωρίς να έχει υλοποιηθεί κανένα από τα προαπαιτούμενα της μετάβασης των λιγνιτικών περιοχών, η Κυβέρνηση αντί να αυξήσει τα έσοδα του εθνικού ταμείου δίκαιης μετάβασης, το οποίο ήταν και το αναμενόμενο, τα μειώνει.

Φαίνεται ξεκάθαρα πλέον, ότι η ΝΔ επιλέγει συνειδητά, προκειμένου να ικανοποιήσει την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων στο τομέα της ενέργειας, να αφήσει τις λιγνιτικές περιοχές να καταστραφούν και να ερημοποιηθούν. Σε αυτό το σχεδιασμό θα είμαστε απέναντι με γνώμονα την προάσπιση των συμφερόντων των λιγνιτικών περιοχών.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Γιατί πραγματοποιήθηκε αυτή η μείωση δεδομένων των επειγουσών αναγκών των λιγνιτικών περιοχών λόγω της εμπροσθοβαρούς απιλιγνιτοποίησης;

Θα τροποποιηθεί η υπ’ αριθ. ΥΠΕΝ/ΔΚΑΠΑ/126440/2480/2020/31.12.2020 (5901/Β/31.12.2020) Υπουργική απόφαση των κ.κ. Χατζηδάκη και Ταγαρά για την κατανομή εσόδων από πλειστηριασμούς δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το 2020, επαναφέροντας τουλάχιστον το 6% για τις λιγνιτικές περιοχές και διασφαλίζοντας παράλληλα και τη χρηματοδότηση του Ειδικού Λογαριασμού των ΑΠΕ που έχει καταστεί πλέον ελλειμματικός λόγω των πολιτικών του κ. Χατζηδάκη;

Δεδομένου ότι η ενεργοποίηση των νέων ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων δεν αναμένεται άμεσα και δεδομένης της μείωσης των πόρων του εθνικού ταμείου δίκαιης μετάβασης πως θα χρηματοδοτηθούν οι άμεσες, αυξημένες ανάγκες των περιοχών που είναι υπό μετάβαση;

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Στο πλαίσιο των ανωτέρω, παρακαλείται ο κ. Υπουργός να καταθέσει στο Σώμα:

Την υπ’ αρ. 12/2020 γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) σχετικά με την κατανομή των εσόδων από πλειστηριασμούς αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, για το ημερολογιακό έτος 2020.

Οι ερωτώντες βουλευτές

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Φάμελλος Σωκράτης

Βέττα Καλλιόπη

Παπαηλιού Γεώργιος

TOP