Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (ΑΚΕ) της Π. Πέρκα: “Επείγουσες ενέργειες της Κυβέρνησης από τη δήλωση αδυναμίας της εταιρίας διαχείρισης του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς το Ελληνικό Δημόσιο λόγω της πανδημίας Covid-19”

Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων (ΑΚΕ) της Αναπληρώτριας Τομεάρχη Μεταφορών της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ, Πέτης Πέρκα, σχετικά με τις επείγουσες ενέργειες της Κυβέρνησης από τη δήλωση αδυναμίας της ΔΑΑ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς το Ελληνικό Δημόσιο λόγω της πανδημίας Covid-19

Η Βουλευτής Φλώρινας και Αναπληρώτρια Τομεάρχης Μεταφορών ΣΥΡΙΖΑ κα Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα κατέθεσε ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων (ΑΚΕ) προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών με θέμα τις επείγουσες ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί η Κυβέρνηση, έπειτα από τη δήλωση αδυναμίας της εταιρίας διαχείρισης του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς το Ελληνικό Δημόσιο, λόγω της πανδημίας Covid-19. Την ερώτηση συνυπογράφουν και άλλοι 41 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ.

Ειδικότερα, η κα Πέρκα και οι συνυπογράφοντες Βουλευτές αναφέρουν σχετικό δημοσίευμα που παρουσιάζει την από 26.03.2020 επιστολή της «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ), σύμφωνα με την οποία η εταιρία, με βάση το Άρθρο 31 της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου για Ανωτέρα Βία, γνωστοποιεί ότι «επιφυλάσσεται για την εκπλήρωση των προσεχών υποχρεώσεών της προς το Ελληνικό Δημόσιο».

Με βάση το ίδιο Άρθρο της σύμβασης, τα συναρμόδια Υπουργεία έχουν προθεσμία 28 ημερών από τη λήψη της γνωστοποίησης για να αμφισβητήσουν τους ισχυρισμούς της εταιρίας ή να τους αποδεχθούν μερικώς, αλλιώς θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί το έγκυρο του ισχυρισμού. Δεδομένου ότι η παραπάνω προθεσμία έληξε χθες, 22 Απριλίου 2020 και δεν έχει γίνει γνωστή κάποια σχετική ενέργεια από την Κυβέρνηση, οι Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ερωτούν τους αρμόδιους Υπουργούς για το αν υπήρξε απάντηση προς την εταιρία εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας και για το ποιες είναι συγκεκριμένα οι υποχρεώσεις της ΔΑΑ, τις οποίες δηλώνει αδυναμία να εκπληρώσει.

Η κα Πέρκα και οι συνυπογράφοντες Βουλευτές ζητούν επίσης αντίγραφα από το σύνολο της επικοινωνίας των Υπουργείων Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών με την εταιρία Διαχείρισης Ανάπτυξης Αεροδρομίου.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης είναι το κάτωθι:

ΕΡΩΤΗΣΗ KAI ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ (ΑΚΕ)

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

1. Οικονομικών
2. Υποδομών & Μεταφορών

Θέμα: «Επείγουσες ενέργειες της Κυβέρνησης από τη δήλωση αδυναμίας της εταιρίας διαχείρισης του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς το Ελληνικό Δημόσιο λόγω της πανδημίας Covid-19»

Σε δημοσίευμα της 21ης Απριλίου 2020 (https://www.aera.gr/dramatiki-ekklisi-tis-fraport-greece-pros-tin-kyvernisi-foto/), παρουσιάζεται η από 26.03.2020 σχετική επιστολή της εταιρίας διαχείρισης του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» προς τους Υπουργούς Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών. Με βάση την εν λόγω επιστολή, η «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ)» αναφέρει ότι η υφιστάμενη ζοφερή κατάσταση των αερομεταφορών, η οποία οφείλεται στην παγκόσμια υγειονομική κρίση του Covid-19, έχει ως συνέπεια την αδυναμία της εταιρίας να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Ειδικότερα, ο Γενικός Διευθυντής της ΔΑΑ, Γιάννης Παράσχης, αναφέρει ότι η επιβατική κίνηση του «Ελ. Βενιζέλος» έχει πλέον καταρρεύσει, όπως επίσης και τα εμπορικά έσοδα του αεροδρομίου. Παράλληλα τονίζει ότι παρά την πρωτοφανή αυτή κατάσταση, η εταιρία συνεχίζει να ανταποκρίνεται στο ρόλο της, εκτελώντας τις απαραίτητες πτήσεις για τη μεταφορά προϊόντων.

Με βάση τα παραπάνω και στη συνέχεια της επιστολής, η ΔΑΑ κάνει χρήση του Άρθρου 31 – Ανωτέρα Βία της Σύμβασης Ανάπτυξης Αεροδρομίου (ΣΑΑ) και συγκεκριμένα της Παραγράφου 2.2.α, σύμφωνα με την οποία:

«Εάν είτε το Ελληνικό Δημόσιο (για το ίδιο ή για οποιαδήποτε Ελληνική Δημόσια Υπηρεσία) είτε η Εταιρεία Αεροδρομίου ισχυρίζονται ότι εμποδίσθηκαν στην εκπλήρωση οποιασδήποτε από τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση εξαιτίας κάποιου γεγονότος Ανωτέρας Βίας, τότε θα ειδοποιήσουν εντός του ευλόγως συντομότερου χρονικού διαστήματος το άλλο μέρος εγγράφως, αναφέροντας τη βάση του εν λόγω ισχυρισμού και τις συνέπειες του».

Σε συνέχεια των ανωτέρω, στην επιστολή αναφέρεται ότι η εταιρία «επιφυλάσσεται για την εκπλήρωση των προσεχών υποχρεώσεών της προς το Ελληνικό Δημόσιο». Όσον αφορά στις απαιτούμενες ενέργειες του Ελληνικού Δημοσίου έπειτα από τα παραπάνω και με βάση την Παράγραφο 2.2.β του άρθρου 31, όπου αναφέρεται ότι:

«Αν ο αποδέκτης επιθυμεί να αμφισβητήσει την εγκυρότητα του ισχυρισμού που έχει γνωστοποιηθεί σύμφωνα με το παρόν Άρθρο 31 (Ανωτέρα Βία), θα δώσει έγγραφη ειδοποίηση περί της αμφισβήτησης στον άλλον εντός 28 ημερών από της λήψεως της γνωστοποίησης του ισχυρισμού, αναφέροντας τους λόγους αμφισβήτησης του ως άνω ισχυρισμού».

Γίνεται κατανοητό ότι τα συναρμόδια Υπουργεία έχουν προθεσμία 28 ημερών από τη λήψη της γνωστοποίησης για να αμφισβητήσουν τους ισχυρισμούς της εταιρίας ή να τους αποδεχθούν μερικώς, προκειμένου η συγκεκριμένη διαφορά να επιλυθεί με βάση το Άρθρο 44 και να οδηγηθεί σε διαιτησία. Σε περίπτωση όμως που τα Υπουργεία Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών δεν απαντήσουν, θα ισχύσει η Παράγραφος δ του ίδιου άρθρου, σύμφωνα με την οποία:

«Αν η γνωστοποίηση του ισχυρισμού δεν αμφισβητηθεί, ή αν η ειδοποίηση περί της αμφισβήτησης ανακληθεί εντός 28 ημερών, τόσο το Ελληνικό Δημόσιο όσο και η Εταιρεία Αεροδρομίου θα θεωρείται ότι έχουν αποδεχθεί το έγκυρο του ισχυρισμού».

Δεδομένου ότι η προθεσμία των 28 ημερών από τη λήψη της γνωστοποίησης αν ισχύουν τα δημοσιεύματα έληγε χθες, Τετάρτη 22 Απριλίου 2020 και δε μας έχει γίνει γνωστή κάποια σχετική ενέργεια από πλευράς της Κυβέρνησης,

Eρωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

  1. Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί η Κυβέρνηση έπειτα από τη γνωστοποίηση της εταιρίας Διαχείρισης του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» σχετικά με την αδυναμία της να εκπληρώσει της υποχρεώσεις της προς το Ελληνικό Δημόσιο;
  2. Υπήρξε απάντηση από τα συναρμόδια Υπουργεία προς το άλλο συμβαλλόμενο μέρος εντός της προθεσμίας των 28 ημερών από τη λήψη της γνωστοποίησης;
    Ποιες είναι συγκεκριμένα οι υποχρεώσεις της ΔΑΑ τις οποίες δηλώνει αδυναμία να εκπληρώσει;

Ζητούνται επίσης αντίγραφα από το σύνολο της επικοινωνίας των Υπουργείων Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών με την εταιρία Διαχείρισης Ανάπτυξης Αεροδρομίου.

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Αθανασίου Αθανάσιος (Νάσος)

Αλεξιάδης Τρύφωνας

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος

Βαρδάκης Σωκράτης

Βαρεμένος Γεώργιος

Βέττα Καλλιόπη

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος

Ηγουμενίδης Νικόλαος

Θραψανιώτης Εμμανουήλ

Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)

Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)

Κατρούγκαλος Γεώργιος

Καφαντάρη Χαρά

Λάππας Σπυρίδωνας (Σπύρος)

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος (Χάρης)

Μάρκου Κωνσταντίνος

Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος

Μουζάλας Ιωάννης

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Μπουρνούς Ιωάννης

Μωραΐτης Θάνος

Ξενογιαννακοπούλου Μαρία-Ελίζα (Μαριλίζα)

Παπαηλιού Γεώργιος

Παπανάτσιου Αικατερίνη

Πούλου Παναγιού (Γιώτα)

Ραγκούσης Ιωάννης

Σαντορινιός Νεκτάριος

Σαρακιώτης Ιωάννης

Σκουρλέτης Παναγιώτης (Πάνος)

Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)

Σκούφα Ελλισάβετ (Μπέττυ)

Συρμαλένιος Νικόλαος

Τζάκρη Θεοδώρα

Τζούφη Μερόπη

Τσίπρας Γεώργιος

Φάμελλος Σωκράτης

Φίλης Νικόλαος

Χρηστίδου Ραλλία

TOP