Ερώτηση 43 βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία: «Οικονομική στήριξη των Αγροτικών Συνεταιρισμών στην εποχή της πανδημίας του COVID-19»

Ερώτηση προς τους Υπουργούς Οικονομικών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης κατέθεσαν 43 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ- Προοδευτική Συμμαχία με θέμα: «Οικονομική στήριξη των Αγροτικών Συνεταιρισμών στην εποχή της πανδημίας του COVID-19».

Οι βουλευτές της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης επισημαίνουν:

– Με νόμο του 2020 διευκρινίσθηκε ότι οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και έχουν εμπορική ιδιότητα. Ραχοκοκαλιά του νόμου που εισηγηθήκατε ως υπουργοί και ψήφισε το Σώμα της Βουλής είναι, η κατά πάγια ιδεολογική σας εμμονή, ενίσχυση της ταυτότητας κάθε δρώντος της οικονομίας, των ΑΣ μη εξαιρουμένων, ως οικονομικών μονάδων, κατ’ όνομα ισοτίμων προς τους λοιπούς οικονομικούς παράγοντες.

– Σε αυτό το πλαίσιο, ισχυρισθήκατε ενώπιον του σώματος των Βουλευτών, ότι ο άνω νόμος ανοίγει το δρόμο στα μέλη των αγροτικών συνεταιρισμών, μέσω των διατάξεων του καταστατικού που εκείνα θα ορίσουν, να διαμορφώσουν το κατάλληλο γι’ εκείνα πλαίσιο λειτουργίας του ΑΣ ως ιδιωτικής και αυτόνομης επιχειρήσεως, η οποία θα (υποτίθεται ότι) έχει πρόσβαση σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

– Το πράττετε «κατ’ όνομα» και «κατ’ επίφαση», καθώς «Συνεταιρισμός» σύμφωνα με τη Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία [International Cooperative Alliance (ICA) που ιδρύθηκε το 1895 στο Λονδίνο] είναι μια «αυτόνομη ένωση προσώπων που συγκροτείται εθελοντικά για την αντιμετώπιση των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και επιδιώξεων τους, διαμέσου μιας συνιδιοκτήτης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης», δηλαδή οτιδήποτε άλλο εκτός από άλλη μία αυτοτελή, συνήθη οικονομική μονάδα του ιδιωτικού τομέα.

– Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα που παρέχει πλέον ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας (ν. 4673/2020) της μείωσης του ποσοστού παράδοσης από τον αγρότη της αγροτικής παραγωγής του στον ΑΣ από 80% σε 75% και τη δυνατότητα εισόδου στους ΑΣ «επενδυτών», που ουσιαστικά είναι είτε οι ανταγωνιστές των ΑΣ, είτε οι άλλοτε προμηθευτές ή αγοραστές των προϊόντων τους, πετύχατε αφενός τη χαλάρωση της έννοιας της «ένωσης κοινού σκοπού», αφετέρου αποδυναμώσατε πλήρως τη διαπραγματευτική τους δύναμη, καθίζοντας στο ΔΣ των ΑΣ αυτούς με τους οποίους οι ΑΣ έχουν εξ αρχής (a priori) αντίθετα συμφέροντα.

– Θέλατε να εξομοιώσετε απολύτως τους ΑΣ με τις λοιπές ιδιωτικές επιχειρήσεις, τι πράξατε όμως για να στηρίξετε οικονομικά τους ΑΣ, όπως στηρίξατε -για παράδειγμα- τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή τον τομέα των αεροπορικών ταξιδιωτικών εταιρειών, ή -πάντα επιλεκτικά αλλά ποτέ οριζόντια ή ισότιμα ή αναλογικά- άλλους επιχειρηματικούς κλάδους;

– οι ΑΣ αποκλείσθηκαν πανηγυρικά από το χρηματοδοτικό εργαλείο ενίσχυσης της ρευστότητας μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής α) επειδή κατά τους προηγούμενους μήνες (Νοέμβριο ως και Φεβρουάριο) δεν παρουσίασαν μείωση των εσόδων τους, καθώς παγίως τους χειμερινούς μήνες δεν έχουν παραγωγή, β) καθώς πωλούν αγροτικά προϊόντα για λογαριασμό των μελών τους, παρουσιάζουν έσοδα, που όμως δεν είναι πραγματικώς δικά τους, αλλά αυτό είναι αρκετό για να απορριφθούν λόγω του εισοδηματικού κριτηρίου.

Ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:

1. Τελούν εν γνώση των οικονομικών προβλημάτων των ανά την Ελλάδα Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΑΣ) εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19; Αν ναι, ποια είναι τα προβλήματα αυτά αναλυτικά καταγεγραμμένα, πώς τα έχουν κατηγοριοποιήσει και τι σκοπεύουν να πράξουν προς την κατεύθυνση της επίλυσης αυτών;

2. Έχουν εξαντληθεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην διάθεση των μελών της; Αν όχι, τι προϋπολογισμός προβλέπεται για το έτος 2021 για την ενίσχυση της ρευστότητας των Ελλήνων αγροτών ευθέως και εμμέσως, δια της ενίσχυσης της ρευστότητας των ΑΣ;

3. Πώς σκοπεύει να αξιοποιήσει η Κυβέρνησή σας το ελληνικό μερίδιο εκ των 672,5 δισ. Ευρώ του (μόλις εγκριθέντος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) Ευρωπαϊκού «Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» στην πρωτογενή παραγωγή;

4. Εναλλακτικώς και μέχρι τότε, τι ποσό σκοπεύει να διαθέσει η Κυβέρνησή σας από εθνικούς πόρους για τη θωράκιση της αγροτικής παραγωγής και την επιβίωση των Αγροτικών Συνεταιρισμών;

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς
Οικονομικών
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: «Οικονομική στήριξη των Αγροτικών Συνεταιρισμών
στην εποχή της πανδημίας του COVID-19»

Με το εδάφιο α’ του άρθρου 2 του ν. 4673/2020 «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’52/2020) διευκρινίσθηκε ότι οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ) είναι νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και έχουν εμπορική ιδιότητα. Ραχοκοκαλιά του νόμου που εισηγηθήκατε ως υπουργοί και ψήφισε το Σώμα της Βουλής είναι, η κατά πάγια ιδεολογική σας εμμονή, ενίσχυση της ταυτότητας κάθε δρώντος της οικονομίας, των ΑΣ μη εξαιρουμένων, ως οικονομικών μονάδων, κατ’ όνομα ισοτίμων προς τους λοιπούς οικονομικούς παράγοντες. Σε αυτό το πλαίσιο, ισχυρισθήκατε ενώπιον του σώματος των Βουλευτών, ότι ο άνω νόμος ανοίγει το δρόμο στα μέλη των αγροτικών συνεταιρισμών, μέσω των διατάξεων του καταστατικού που εκείνα θα ορίσουν, να διαμορφώσουν το κατάλληλο γι’ εκείνα πλαίσιο λειτουργίας του ΑΣ ως ιδιωτικής και αυτόνομης επιχειρήσεως, η οποία θα (υποτίθεται ότι) έχει πρόσβαση σε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Παραπάνω επισήμανα ότι το πράττετε «κατ’ όνομα» και εδώ προσθέτω το «κατ’ επίφαση», καθώς «Συνεταιρισμός» σύμφωνα με τη Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία [International Cooperative Alliance (ICA) που ιδρύθηκε το 1895 στο Λονδίνο] είναι μια «αυτόνομη ένωση προσώπων που συγκροτείται εθελοντικά για την αντιμετώπιση των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και επιδιώξεων τους, διαμέσου μιας συνιδιοκτήτης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης», δηλαδή οτιδήποτε άλλο εκτός από άλλη μία αυτοτελή, συνήθη οικονομική μονάδα του ιδιωτικού τομέα. Μάλιστα, οι συνεταιρισμοί (γενικότερα) αποτελούν ιστορικά τον κύριο κορμό της κοινωνικής οικονομίας στην Ελλάδα, που μακράν απέχει της ιδιωτικο-οικονομικής εξομοίωσης που βλέπετε ως Άγιο Δισκοπότηρο. Αλλά για την εγκατάλειψη της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (ΚΑλΟ) θα επανέλθω με έτερη κοινοβουλευτική πρωτοβουλία.

Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα που παρέχει πλέον ο νόμος της Νέας Δημοκρατίας (ν. 4673/2020) της μείωσης του ποσοστού παράδοσης από τον αγρότη της αγροτικής παραγωγής του στον ΑΣ από 80% σε 75% και τη δυνατότητα εισόδου στους ΑΣ «επενδυτών», που ουσιαστικά είναι είτε οι ανταγωνιστές των ΑΣ, είτε οι άλλοτε προμηθευτές ή αγοραστές των προϊόντων τους, πετύχατε αφενός τη χαλάρωση της έννοιας της «ένωσης κοινού σκοπού», αφετέρου αποδυναμώσατε πλήρως τη διαπραγματευτική τους δύναμη, καθίζοντας στο ΔΣ των ΑΣ αυτούς με τους οποίους οι ΑΣ έχουν εξ αρχής (a priori) αντίθετα συμφέροντα.

Ειρωνικά κατά τα ανωτέρω, σημειώνετε στην Αιτιολογική Έκθεση του άνω νόμου, ότι όλα αυτά «δεν αλλοιώνουν τον αγροτικό χαρακτήρα» του ΑΣ, ωστόσο ένα χρόνο μετά την ψήφιση και έναρξη ισχύος του διαλυτικού νόμου σας, που συμπίπτει χρονικά με την καταστροφική πανδημία εξαιτίας του κορωνοϊού COVID-19, είναι ανάγκη εκτός της αποτίμησης των νεωτερισμών της νομοθέτησής σας, να εξετάσουμε την κατάσταση των ΑΣ ανά την Ελλάδα υπό το τελευταίο πρίσμα, αυτό της οικονομικής τους επιβίωσης κατά την περίοδο της καθίζησης της οικονομίας εξαιτίας του κορωνοϊού.

Θέλατε να εξομοιώσετε απολύτως τους ΑΣ με τις λοιπές ιδιωτικές επιχειρήσεις, τι πράξατε όμως για να στηρίξετε οικονομικά τους ΑΣ, όπως στηρίξατε -για παράδειγμα- τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή τον τομέα των αεροπορικών ταξιδιωτικών εταιρειών, ή -πάντα επιλεκτικά αλλά ποτέ οριζόντια ή ισότιμα ή αναλογικά- άλλους επιχειρηματικούς κλάδους; Καλείστε δε στις απαντήσεις σας, να λάβετε υπόψη σας, ότι οι από εσάς απολύτως περιφρονημένοι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, είναι αυτοί που σας εξασφαλίζουν τα βασικά είδη διατροφής της καθημερινής σας διατροφής σε προσιτές τιμές (ακόμη) και όχι ως delikatessen.

Επειδή οι ΑΣ -υποχρεωμένοι κατά το νεοφιλελεύθερο σας αφήγημα- έπρεπε να επιδιώξουν την οικονομική τους ενίσχυση όπως όλοι οι ιδιώτες, αλλά σύμφωνα με τις πληροφορίες που εναγωνίως μου διαβιβάζουν τα μέλη των ΑΣ Πιερίας, οι ΑΣ αποκλείσθηκαν πανηγυρικά από το χρηματοδοτικό εργαλείο ενίσχυσης της ρευστότητας μέσω της επιστρεπτέας προκαταβολής α) επειδή κατά τους προηγούμενους μήνες (Νοέμβριο ως και Φεβρουάριο) δεν παρουσίασαν μείωση των εσόδων τους, καθώς παγίως τους χειμερινούς μήνες δεν έχουν παραγωγή, β) καθώς πωλούν αγροτικά προϊόντα για λογαριασμό των μελών τους, παρουσιάζουν έσοδα, που όμως δεν είναι πραγματικώς δικά τους, αλλά αυτό είναι αρκετό για να απορριφθούν λόγω του εισοδηματικού κριτηρίου.

Επειδή εναλλακτικώς, η οικονομική στήριξη των ΑΣ, λοιπών επαγγελματιών και επιχειρηματιών που δεν μπόρεσαν να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους εντασσόμενοι στο μέτρο της επιστρεπτέας προκαταβολής, μπορεί να επιτευχθεί και με την δανειοδότησή τους από το τραπεζικό σύστημα με χαμηλότοκα δάνεια, υπό την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου.

Επειδή η έννοια της στήριξης κάθε επιχειρηματικού κλάδου φέρει εγγενώς ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και καλύπτει κάθε φορά ιδιαίτερες του κλάδου ανάγκες, ενώ τα μετρήσιμα χαρακτηριστικά (τα κριτήρια υπαγωγής) ενός κλάδου σε κρίση δεν μπορεί να είναι τα ίδια για όλους του κλάδους, αλλά απαιτείται εξειδίκευση αυτών ανά κλάδο.

Ερωτώνται οι συναρμόδιοι Υπουργοί:

1. Τελούν εν γνώση των οικονομικών προβλημάτων των ανά την Ελλάδα Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΑΣ) εξαιτίας της πανδημίας του COVID-19; Αν ναι, ποια είναι τα προβλήματα αυτά αναλυτικά καταγεγραμμένα, πώς τα έχουν κατηγοριοποιήσει και τι σκοπεύουν να πράξουν προς την κατεύθυνση της επίλυσης αυτών;
2. Έχουν εξαντληθεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση στην διάθεση των μελών της; Αν όχι, τι προϋπολογισμός προβλέπεται για το έτος 2021 για την ενίσχυση της ρευστότητας των Ελλήνων αγροτών ευθέως και εμμέσως, δια της ενίσχυσης της ρευστότητας των ΑΣ;
3. Πώς σκοπεύει να αξιοποιήσει η Κυβέρνησή σας το ελληνικό μερίδιο εκ των 672,5 δισ. Ευρώ του (μόλις εγκριθέντος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο) Ευρωπαϊκού «Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας» στην πρωτογενή παραγωγή;
4. Εναλλακτικώς και μέχρι τότε, τι ποσό σκοπεύει να διαθέσει η Κυβέρνησή σας από εθνικούς πόρους για τη θωράκιση της αγροτικής παραγωγής και την επιβίωση των Αγροτικών Συνεταιρισμών;
Οι ερωτώντες Βουλευτές

Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Αραχωβίτης Σταύρος
Αβραμάκης Ελευθέριος
Αλεξιάδης Τρύφων
Αυγέρη Θεοδώρα (Δώρα)
Βαγενά Άννα
Βαρδάκης Σωκράτης
Βέττα Καλλιόπη
Γκαρά Αναστασία (Νατάσα)
Γκιόλας Ιωάννης
Δραγασάκης Ιωάννης
Ελευθεριάδου Σουλτάνα (Τάνια)
Ζεϊμπέκ Χουσεΐν
Ηγουμενίδης Νικόλαος
Θραψανιώτης Εμμανουήλ
Καλαματιανός Διονύσιος – Χαράλαμπος
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Καφαντάρη Χαρά
Κόκκαλης Βασίλειος
Λάππας Σπυρίδων
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος
Μάρκου Κωνσταντίνος
Νοτοπούλου Αικατερίνη
Παπαδόπουλος Αθανάσιος
Παπανάτσιου Αικατερίνη
Πέρκα Θεοπίστη
Πολάκης Παύλος
Πούλου Παναγιού (Γιώτα)
Σαντορινιός Νεκτάριος
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σπίρτζης Χρήστος
Συρμαλένιος Νικόλαος
Τελιγιορίδου Ολυμπία
Τζούφη Μερόπη
Τριανταφυλλίδης Αλέξανδρος
Τσίπρας Γιώργος
Φάμελλος Σωκράτης
Φωτίου Θεανώ
Χαρίτου Δημήτριος
Χατζηγιαννάκης Μιλτιάδης
Χρηστίδου Ραλλία

TOP