Επίκαιρη ερώτηση της Πέτης Πέρκα: «Οι ενισχύσεις της επιχειρηματικότητας στις λιγνιτικές περιοχές δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών»

Η Βουλεύτρια Φλώρινας και Γραμματέας της Κ.Ο. ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ, Πέτη Πέρκα, κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών με θέμα τις ενισχύσεις της επιχειρηματικότητας στις λιγνιτικές περιοχές, οι οποίες δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών.

Ακολουθεί ολόκληρη η επίκαιρη ερώτηση:

 Επίκαιρη Ερώτηση:

προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών

Οι ενισχύσεις της επιχειρηματικότητας στις λιγνιτικές περιοχές δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών

Η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥΔΑΜ)  στις 8.01.2024 προέβη στην έκδοση δυο προσκλήσεων για την ενίσχυση υφιστάμενων, καθώς και  ίδρυση  νέων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΣΔΙΜ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Μεγαλόπολης και όμορων Δήμων.

Υπάρχουν αρκετές καταγγελίες, ότι οι προσκλήσεις αυτές δεν καλύπτουν τις υφιστάμενες ανάγκες των τοπικών επιχειρήσεων. Αποκλείουν από την χρηματοδότηση μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις γιατί το κόστος των εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου, δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη στο επενδυτικό σχέδιο.

Στην Επιτροπή Παρακολούθησης ΠΔΑΜ 2021-2027 ανακοινώθηκαν τέσσερεις νέες δράσεις, που αφορούν στην ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων νέων, υπό σύσταση και υφιστάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ)  και μεγάλων επιχειρήσεων στις άμεσα και έμμεσα πληττόμενες περιοχές της απολιγνιτοποίησης.

Από την κατανομή των πόρων προκύπτει ότι το 45,4% αφορά την ενίσχυση των μεγάλων επιχειρήσεων. Το 39,4% αφορά στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ) και το 15,2% αφορά στην ενίσχυση των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων. Ο κανονισμός 2021/1056 για τη  θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης δίνει έμφαση στην ενίσχυση των μικρών και ΜμΕ και όχι των μεγάλων επιχειρήσεων, ώστε να διαχυθεί το όφελος της μετάβασης στις τοπικές κοινωνίες

Ο ελάχιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός που θα προβλέπεται για τις ΜμΕ είναι €500.000 και για τις μεγάλες επιχειρήσεις τα €5 εκ. Προφανώς, η κυβέρνηση δεν έχει καμία επίγνωση των τοπικών οικονομιών στις λιγνιτικές περιοχές. Τα ελάχιστα όρια αυτά δεν μπορούν να καλυφθούν από τις τοπικές ΜμΕ και μεγάλες επιχειρήσεις.

Επιπλέον, το 40% των χρηματοδοτήσεων αφορά τις έμμεσα πληττόμενες περιοχές χωρίς να τεκμηριώνεται αυτή η άδικη μεταχείριση εις βάρος των λιγνιτικών περιοχών.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  • Θα αυξήσει τον συνολικό προϋπολογισμό για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων πολύ μικρών, μικρών και (ΜμΕ); Θα μειώσει τον ελάχιστο επιχορηγούμενο προϋπολογισμό για  τις επιχειρήσεις, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των λιγνιτικών περιοχών;
  • Θα τροποποιήσει τους όρους των προσκλήσεων, ώστε να μην προκαλούν τον αποκλεισμό οικογενειακών επιχειρήσεων από την χρηματοδότηση; Θα συμπεριλάβει το κόστος των εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών στις επιλέξιμες δαπάνες;

Η υπογράφουσα Βουλευτής

   Πέρκα  Θεοπίστη (Πέτη) 

TOP