Επίκαιρη ερώτηση της Π. Πέρκα: Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις στην περιοχή της Αχλάδας Φλώρινας από την εταιρία Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας Α.Ε.

Επίκαιρη Ερώτηση
Προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Θέμα: «Αναγκαστικές απαλλοτριώσεις στην περιοχή της Αχλάδας Φλώρινας από την εταιρία Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας Α.Ε.»

Δυνάμει της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/57200/3381/17-06-2020 απόφασης, εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την εκμετάλλευση του λιγνιτωρυχείου Αχλάδας σε περιοχή των Τ.Κ Αχλάδας και Μελίτης, από την εταιρεία «Λιγνιτωρυχεία Αχλάδας Α.Ε.». Η ως άνω απόφαση τροποποιεί ουσιαστικά τους περιβαλλοντικούς όρους που είχαν εγκριθεί με την υπ` αριθμ. 176392/19-11-14 Απόφαση ΥΠΕΝ. Προϋπόθεση των άνω εγκρίσεων ήταν η αναγκαστική απαλλοτρίωση και η μετεγκατάσταση των οικισμών, για αυτό τον λόγο κηρύχθηκαν αναγκαστικές απαλλοτριώσεις.

Ενώ οι κάτοικοι υπομένουν την εξόρυξη του λιγνίτη σε πολύ κοντινή απόσταση από τις οικίες τους, στερούμενοι επιπλέον πολλοί από αυτούς τις αγροτικές τους εκτάσεις, καμία απαλλοτρίωση μέχρι σήμερον δεν έχει συντελεσθεί και κανένας δικαιούχος δεν έχει αποζημιωθεί. Περαιτέρω, είναι δέσμιοι στο να κατοικούν σε ένα περιβάλλον επιβλαβές. Σε άλλες απαλλοτριούμενες περιοχές που γειτνιάζουν με ορυχεία και με εδάφη που διαθέτουν λιγνιτοφόρα κοιτάσματα, αναγνωρίζεται η ανάγκη μετεγκατάστασης των κατοίκων για λόγους διακινδύνευσης των ιδιοκτησιών, της ζωής και της υγείας των κατοίκων του οικισμού.

Η αναγκαστική απαλλοτρίωση κυρήχθηκε με δαπάνες των Λιγνιτωρυχείων Αχλάδας ΑΕ, επ’ ωφελεία του Ελληνικού Δημοσίου. Παρόλα αυτά μέχρι σήμερα ενώ υπάρχει η εκμετάλλευση της εξόρυξης του λιγνίτη σε ιδιοκτησίες κατοίκων, δεν έχουν πληρωθεί οι δικαστικώς καθορισθείσες αποζημιώσεις (μέσα σε ενάμιση έτος ως ορίζει το αρ.17 Σ.)
Σε έκθεση του ΤΕΕ / Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας ήδη από το 2011, αναφέρεται η αναγκαιότητα άμεσης και εξαιρετικά κατεπείγουσας διαδικασίας μετεγκατάστασης της Αχλάδας. 2021 και ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η μετεγκατάσταση, τώρα οι τρεις οικισμοί της κοινότητας Αχλάδας έχουν πλήρως περικυκλωθεί. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της κοινότητας οι εκσκαφές έχουν φτάσει τα 150 με 100μ. μέτρα από τα σπίτια των κατοίκων και δεν τηρούνται καν οι αποστάσεις ασφαλείας.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
1. Γνωρίζετε ότι, ενώ έχουν εκδοθεί αποφάσεις καθορισμού προσωρινής τιμής μονάδος αλλά και απόφαση καθορισμού οριστικής τιμής μονάδος, οι δικαιούχοι δεν έχουν ακόμα αποζημιωθεί; Πώς θα εξασφαλίσει το ελληνικό δημόσιο την αποζημίωση των κατοίκων της Αχλάδας και των υπολοίπων δικαιούχων δυνάμει των κηρυχθεισών απαλλοτριώσεων; Θα αναλάβει το Ελληνικό Δημόσιο την αποζημίωση των κατοίκων; Γνωρίζετε ότι από τη μη συντέλεση των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων το ελληνικό δημόσιο στερείται των εμπραγμάτων δικαιωμάτων;

2. Τι προτίθεται να κάνει το Υπουργείο μετά την αποζημίωση; Θα συνεχιστεί η λειτουργία των ορυχείων ή θα κλείσουν; Θα προχωρήσει σε αποκατάσταση των εδαφών; Θα προχωρήσει σε μετεγκατάσταση της τοπικής κοινότητας Αχλάδας στο πρότυπο των Αναργύρων, όπως έκανε η Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για λόγους ευρύτερου δημοσίου συμφέροντος και της προστασίας της υγείας και της ζωής των κατοίκων;

Η ερωτώσα Βουλευτής

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

TOP