Εισήγηση Π. Πέρκα στο νομοσχέδιο “Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σερβίας για την αμοιβαία αναγνώριση των αδειών οδήγησης” (video)

Για το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών «Κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σερβίας για την αμοιβαία αναγνώριση των αδειών οδήγησης»

Στις 2.12.2019, η Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Φλώρινας και Αναπληρώτρια Τομεάρχης Μεταφορών, κα Πέρκα, ήταν Εισηγήτρια από πλευράς της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, στο Νομοσχέδιο του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών «Κύρωση της συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας της Σερβίας για την αμοιβαία αναγνώριση των αδειών οδήγησης». Η εισήγηση της κας Πέρκα είναι η κάτωθι:

«Η Συμφωνία Ελλάδας – Σερβίας για την αμοιβαία αναγνώριση των αδειών οδήγησης εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της αναβάθμισης των σχέσεων των δύο χωρών. Ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία, η στρατηγική αναβάθμιση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών είναι κρίσιμη, με δεδομένο τις ανησυχίες για το μέλλον της ευρύτερης περιοχής των Βαλκανίων, αλλά ταυτόχρονα και σε μία περίοδο που ανοίγονται νέες δυνατότητες και προοπτικές. Η συνεργασία με τη Σερβία περιλαμβάνει την υπογραφή έξι διακρατικών συμφωνιών που αφορούν στη συνεργασία στους τομείς του πολιτισμού και του τουρισμού, την ανάπτυξη των σιδηροδρομικών μεταφορών, της κοινωνικής ασφάλισης, της αναγνώρισης των αδειών κυκλοφορίας και των διπλωματικών ακαδημιών. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο συνεργασίας ανάμεσα στις δύο χώρες.

Ψηφίζουμε υπέρ της Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Σερβίας για την αμοιβαία αναγνώριση των αδειών οδήγησης. Η συγκεκριμένη συμφωνία είχε προωθηθεί επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και είχε υπογραφεί τον Ιούλιο του 2017 από τους αρμόδιους Υπουργούς. Το παρόν Νομοσχέδιο έρχεται για να κυρώσει νομοθετικά τη συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών.

Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη μέσω της συμφωνίας προχωρούν στην αμοιβαία αναγνώριση των αδειών οδήγησης που εκδίδονται στις δύο χώρες. Ειδικότερα, πλέον όλοι οι πολίτες που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα ή τη Σερβία ή έχουν προσωρινή διαμονή στη Σερβία, θα μπορούν να αποκτήσουν άδεια οδήγησης μέσω ανταλλαγής, χωρίς την υποχρέωση θεωρητικής και πρακτικής άσκησης, προσκομίζοντας μόνο τα σχετικά ιατρικά πιστοποιητικά υγείας.

Με τον τρόπο αυτό, η Συμφωνία επιτυγχάνει να βοηθήσει τους πολίτες των δύο χωρών που επιθυμούν να εγκατασταθούν στο έδαφος της άλλης χώρας να αποκτήσουν άδεια οδήγησης, στην οποία μάλιστα θα καταχωρούνται όλες οι κατηγορίες, για τις οποίες είχαν ήδη δικαίωμα να οδηγούν και που είναι σύμφωνες με τις αντίστοιχες κατηγορίες του άλλου συμβαλλόμενου μέρους.

Η παρούσα Συμφωνία έχει διάρκεια αορίστου χρόνου, ενώ μπορεί να καταγγελθεί ανά πάσα στιγμή από κάθε συμβαλλόμενο μέρος, με γραπτή κοινοποίηση στο άλλο μέρος μέσω διπλωματικής οδού. Μπορεί επίσης να τροποποιηθεί με αμοιβαία γραπτή συγκατάθεση των συμβαλλόμενων μερών.

Η συγκεκριμένη σύμβαση εστιάζει στη διαμόρφωση κατάλληλου ρυθμιστικού περιβάλλοντος μέσω της εναρμόνισης της νομοθεσίας και των κανόνων με στόχο την ενδυνάμωση της οδικής ασφάλειας.

Κάθε απόπειρα παρέμβασης σε ένα τόσο ευαίσθητο πεδίο πολιτικής όσο η οδική ασφάλεια, οφείλει να ξεκινά με μία πολλές φορές αυτονόητη, πλην όμως πολύ σημαντική παραδοχή: η συνετή και σύμφωνη με τους κανόνες οδική συμπεριφορά είναι στοιχείο κουλτούρας και πολιτισμού ενός λαού.

Η διαμόρφωση κουλτούρας οδικής ασφάλειας αποτελεί ένα σύνθετο εγχείρημα, που οφείλεται στην ίδια τη δόμηση, αλλά και την ουσία αυτής της συνεργατικής σχέσης μεταξύ των κρατών, της συνάντησης μεταξύ εθνικού και υπερεθνικού στοιχείου. Και ουσιαστική συνεργατική σχέση μεταξύ μας σημαίνει: ανταλλαγή εμπειριών, πρακτικών, ιδεών αλλά και κοινών κανόνων. Οι διακρατικές συμφωνίες σε κοινούς πολιτικούς στόχους, κατευθύνσεις και νομικές ρυθμίσεις, είναι πράγματι ο πιο σύντομος οδικός άξονας για τον προορισμό της μείωσης των θανάτων από τροχαία ατυχήματα.

Αλλά μιας και μιλάμε για το ευαίσθητο θέμα της οδικής ασφάλειας θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για την πρόοδο της πολύπαθης διαδικασίας για την έκδοση αδειών οδήγησης. Έχουν περάσει ήδη πάνω από 3 μήνες από την κατάργηση του δικού μας νόμου που έβαζε τάξη σε ένα στρεβλό και διεφθαρμένο σύστημα, ένας νόμος που είχε στόχο τη διαφύλαξη και προάσπιση του αγαθού της οδικής ασφάλειας, από κοινού με την επίτευξη του δημοσίου συμφέροντος».

TOP