Δήλωση της Π. Πέρκα σχετικά με την μηδενική κατανομή θέσεων μελών Δ.Ε.Π. στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Δήλωση της Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Φλώρινας Π. Πέρκα σχετικά με την μηδενική κατανομή θέσεων μελών Δ.Ε.Π. στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας

Για μία ακόμα φορά επιβεβαιώνονται όλες οι προβλέψεις που παρέπεμπαν στην απαξίωση του δημόσιου, περιφερειακού Πανεπιστημίου της περιοχής μας. Με την υπ’ αριθμ. πρωτ.Φ/114817/Ζ2/03-09-2020 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ: ΩΩΖΣ46ΜΤΛΗ-ΜΓ8) της κ. Κεραμέως, δεν πιστώνεται καμία θέση μέλους Δ.Ε.Π. στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας.

Η τέλεση της τρίτης πράξης, έπειτα από την διαγραφή των 37 Τμημάτων που ιδρύθηκαν επί Κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ από τα επιστημονικά πεδία και την αναστολή λειτουργίας τους με το αρ. 33 του Ν.4653/2020, αφορά στη μηδενική στήριξη του Ιδρύματος για την πρόσληψη νέου διδακτικού προσωπικού.

Σε ένα χρονικό και ιστορικό συγκείμενο, όπου μας παρουσιάζουν υποτιθέμενα Master Plan και διαρρηγνύουν τα ιμάτια τους για την υποστήριξη της Φλώρινας και της Δυτικής Μακεδονίας, συντελούν μεθοδικά στην αποψίλωση και οδηγούν σε μαρασμό τον τόπο μας.

Η Ν.Δ. με οδηγό την Κεραμέως, απορρυθμίζει το δημόσιο περιφερειακό Πανεπιστήμιο στην περιοχή που διαλύεται οικονομικά και κοινωνικά λόγω απολιγνιτοποίησης και οι δυτικομακεδόνες Βουλευτές της συμπολίτευσης, νομίζουν πως ασκούν αντιπολίτευση. Τελικά, μήπως τα καρφιά του «χτισίματος» που επικαλέστηκε προσφάτως ο τοπικός Βουλευτής της ΝΔ είναι αυτά της σταύρωσης, όπως τα προηγούμενα σχέδια Αθηνά;

TOP