Πέτη Πέρκα: «Αποκλείστηκαν από την χρηματοδότηση οι ενεργειακές κοινότητες για αυτοπαραγωγή που συγκροτούνται από πολίτες ή και τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις»

Η Ανεξάρτητη Βουλευτής Φλώρινας, Πέτη Πέρκα, κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα τον αποκλεισμό από τη χρηματοδότηση των ενεργειακών κοινοτήτων (ΕΚΟΙΝ) για αυτοπαραγωγή, που συγκροτούνται από πολίτες ή και τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις.  Η κ. Πέρκα επαναφέρει στη Βουλή το ζήτημα των Ενεργειακών Κοινοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αυξάνοντας την πολιτική πίεση στην κυβέρνηση στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου.

Η Βουλευτής Φλώρινας επικαλείται την πρόσφατη μελέτη του Green Tank, σύμφωνα με την οποία η Δυτική Μακεδονία είναι δεύτερη περιφέρεια πανελλαδικά στον αριθμό των ΕΚΟΙΝ και πρώτη πανελλαδικά στα εκκρεμή, μη ηλεκτρισμένα έργα από  ΕΚΟΙΝ.  Αφού υπάρχει τόσο ενδιαφέρον από τους πολίτες των λιγνιτικών περιοχών, αλλά και διαθέσιμοι πόροι από το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΠΔΑΜ 2021-2027), είναι άξιο απορίας γιατί δεν ενεργοποιούνται στοχευμένα, ενισχύοντας τη Δίκαιη Μετάβαση.

Η Ειδική Υπηρεσία Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΕΥΔΑΜ) δημοσίευσε στις 27.09.2023 πρόσκληση σχετικά με «Στήριξη ενεργειακών κοινοτήτων για την ανάπτυξη δράσεων αυτοπαραγωγής», με συνολικό προϋπολογισμό  41.795.000,00.€. Η εξέλιξη αυτή, αν εξαιρέσουμε τη μεγάλη καθυστέρηση της κυβέρνησης στην ενεργοποίηση πόρων για τις ΕΚΟΙΝ του ΠΔΑΜ και του Εθνικού Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης και τα εμπόδια, θεσμικά και χρηματοδοτικά, που εσκεμμένα προκάλεσε στον θεσμό των ΕΚΟΙΝ επί 4,5 χρόνια, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Βέβαια οι ελλείψεις του προγράμματος είναι ιδιαίτερα σημαντικές.

Από τους δικαιούχους της πρόσκλησης αποκλείονται οι  ΕΚΟΙΝ που συγκροτούνται από πολίτες, εκτός αν ζουν κάτω από το όριο της φτώχιας, και τοπικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις,  αφού η πρόσκληση αφορά μόνο ενεργειακές κοινότητες ΟΤΑ (κοινωφελών επιχειρήσεων, δημοτικών επιχειρήσεων κτλ) και πολίτες που ζουν κάτω από τα όρια της φτώχειας. Η αυτοπαραγωγη μέσω ΕΚΟΙΝ αποτελεί εργαλείο αντιμετώπισης της ενεργειακής κρίσης. Προφανώς, η κυβέρνηση αγνοεί τη δυναμική των  ΕΚΟΙΝ στις λιγνιτικές περιοχές της χώρας και την ενεργοποίηση των πολιτών για την κάλυψη των ενεργειακών τους αναγκών.

Ενώ είναι σαφές ότι η απολιγνιτοποίηση αφορά τις λιγνιτικές περιοχές, από τον συνολικό προϋπολογισμό της πρόσκλησης της ΕΥΔΑΜ, το 64% αφορά στις άμεσες και έμμεσες περιοχές της απολιγνιτοποίησης και το 36% αφορά στα νησιά Αιγαίου και την Κρήτη. Το κριτήριο κατανομής των πόρων σε καμία περίπτωση δεν ήταν το ενδιαφέρον στις αντίστοιχες περιφέρειες για τέτοιου είδους έργα, αφού σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ (Αύγουστος 2023) στο Βόρειο και Νότιο Αιγαίο δεν υπήρχε καμία αίτηση για έργο αυτοπαραγωγης από ΕΚΟΙΝ. Επίσης δεν προβλέπεται καμία διαφοροποίηση μεταξύ άμεσα (περιοχών Ζωνών Απολιγνιτοποίησης) και έμμεσα πληττόμενων περιοχών της απολιγνιτοποίησης.

Η κ. Πέρκα τονίζει ότι οι ΕΚΟΙΝ αποτελούν καθοριστικό εργαλείο διάχυσης του οφέλους της πράσινης μετάβασης στις τοπικές κοινωνίες, εξασφαλίζουν τη συμμετοχή της κοινωνίας, την κοινωνική αποδοχή της μετάβασης και ότι η μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα θα είναι δίκαιη.

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και δεδομένου ότι η κυβέρνηση δημιουργεί θεσμικά και χρηματοδοτικά εμπόδια στον θεσμό των ΕΚΟΙΝ και δεν εξασφαλίζει την επάρκεια του δικτύου, προκειμένου να εξυπηρετήσει μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, η κ. Πέρκα καταλήγει σε πέντε καίριες ερωτήσεις προς τον αρμόδιο Υπουργό.

Δείτε ολόκληρη την ερώτηση ΕΔΩ

 

 

 

 

 

TOP