Απολιγνιτοποίηση και Μετάβαση στη Μεταλιγνιτική Εποχή: Τι Πιστεύουν οι Πολίτες των Λιγνιτικών Περιοχών

Η απόφαση της απολιγνιτοποίησης και η συνεχιζόμενη, ραγδαία μείωση της λιγνιτικής παραγωγής, δημιουργεί νέα δεδομένα για την Κοζάνη, τη Φλώρινα και την Αρκαδία, η οικονομία των οποίων περιστρέφεται γύρω
από τον λιγνίτη εδώ και πολλές δεκαετίες. Η παρούσα δημοσκοπική έρευνα έχει ως στόχο να αποτυπώσει τις κυρίαρχες απόψεις των πολιτών αυτών των περιοχών γύρω από την απολιγνιτοποίηση και τις προοπτικές της μετάβασης σε ένα άλλο παραγωγικό μοντέλο στη μεταλιγνιτική εποχή.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι πολίτες καταλογίζουν ευθύνες στις κυβερνήσεις για τις καθυστερήσεις και την ολιγωρία στη λήψη αποφάσεων, με αποτέλεσμα οι τοπικές κοινωνίες των λιγνιτικών περιοχών να βρίσκονται σήμερα μπροστά σε διογκωμένα προβλήματα έχοντας ελάχιστο χρόνο για να τα αντιμετωπίσουν. Οι πολίτες των λιγνιτικών περιοχών αναγνωρίζουν ότι η απολιγνιτοποίηση αποτελεί ευκαιρία για αλλαγή του αναπτυξιακού μοντέλου και προτάσσουν την αγροτική παραγωγή και τις τεχνολογίες καθαρής ενέργειας ως τους πιο βασικούς πυλώνες της μεταλιγνιτικής εποχής. Ωστόσο, η απολιγνιτοποίηση προκαλεί στους περισσότερους πολίτες αρνητικά συναισθήματα, ενώ σε ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό, οι πολίτες εμφανίζονται απαισιόδοξοι σχετικά με το μέλλον των τοπικών οικονομιών, την αναμενόμενη αύξηση της ανεργίας και τη φυγή των νέων.

Η έρευνα εντόπισε πολύ περιορισμένη γνώση των πολιτών σχετικά με τις προτάσεις που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης το οποίο έθεσε η κυβέρνηση σε δημόσια διαβούλευση όπως και για την ίδια την ύπαρξη της δημόσιας διαβούλευσης, ενώ σύγχυση επικρατεί σε ό,τι αφορά το ύψος των διαθέσιμων οικονομικών πόρων για την υλοποίηση της μετάβασης.

Τέλος, στο κομβικό ζήτημα της διακυβέρνησης, οι πολίτες αποζητούν ένα λιγότερο συγκεντρωτικό μοντέλο που να στηρίζεται περισσότερο στην τοπική αυτοδιοίκηση και λιγότερο στην κεντρική κυβέρνηση.

Κατεβάστε τη μελέτη ΕΔΩ

TOP