Αναφορά της Π. Πέρκα για τον επανακαθορισμό τιμών ανάθεσης υλοτομικών εργασιών και μεταφοράς καυσόξυλων οξυάς και δρυός για την κάλυψη ατομικών αναγκών των πολιτών της ΠΕ Φλώρινας

Η Βουλευτής Φλώρινας και Αν. Τομεάρχης Περιβάλλοντος & Ενέργειας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα, κατέθεσε ως Αναφορά προς τον Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας, την επιστολή του Σωματείου Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας Νομού Φλώρινας, με την οποία αναδεικνύουν το ζήτημα της αναπροσαρμογής τιμών ανάθεσης υλοτομικών εργασιών και μεταφοράς καυσόξυλων οξυάς και δρυός για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των πολιτών της περιοχής.

Η κ. Πέρκα ζητά από τον Υπουργό να εξετάσει την επιστολή του Σωματείου και να προβεί άμεσα σε ενέργειες για την ικανοποίηση του αιτήματος επανακαθορισμού των τιμών ανάθεσης, καθότι ο κλάδος οδηγείται σε πλήρη εκτροχιασμό λόγω ενεργειακής κρίσης και αυξημένου κόστους υλικών, αφού οι Δασικοί Συνεταιρισμοί αδυνατούν να καλύψουν τα υπέρογκα λειτουργικά τους έξοδα κι αυτό επίσης, δεν πρέπει να επηρεάσει τις ποσότητες καυσόξυλων που λαμβάνουν οι τελικοί καταναλωτές.

Το πλήρες κείμενο της Αναφοράς:

ΑΝΑΦΟΡΑ
προς τον κ. Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας

Θέμα: «Επανακαθορισμός τιμών ανάθεσης υλοτομικών εργασιών και μεταφοράς καυσόξυλων οξυάς και δρυός για την κάλυψη ατομικών αναγκών των πολιτών της ΠΕ Φλώρινας»

Η Βουλευτής Φλώρινας ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Θεοπίστη Πέρκα, καταθέτει ως αναφορά προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, την από 11/04/2022 επιστολή του Σωματείου Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας Νομού Φλώρινας, με την οποία αναδεικνύουν το ζήτημα της αναπροσαρμογής τιμών ανάθεσης υλοτομικών εργασιών και μεταφοράς καυσόξυλων οξυάς και δρυός για την κάλυψη των ατομικών αναγκών των πολιτών της περιοχής, που προβλέπεται στις διατάξεις του αρ.137 του Ν.Δ. 86/1969 «Περί Δασικού Κώδικα» και τις μετέπειτα τροποποιήσεις που προκάλεσε η Υ.Α. 151362/673/21-2-2017.

Το Σωματείο Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας Νομού Φλώρινας επισημαίνει ότι η τιμολογιακή πολιτική δεν συμβαδίζει με τις ιδιάζουσες συνθήκες που διαμορφώνονται στην ελληνική αγορά λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, της ενεργειακής κρίσης και της τρομακτικής ανόδου των τιμών των καυσίμων και των προϊόντων που χρησιμοποιούνται στην υλοτομία, με συνέπεια ο κλάδος να οδηγείται σε πλήρη εκτροχιασμό, αφού οι Δασικοί Συνεταιρισμοί αδυνατούν να καλύψουν τα υπέρογκα λειτουργικά τους κόστη.

Τα μέλη του Σωματείου Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας, ζητούν την άμεση παρέμβαση της Πολιτείας για επανακαθορισμό των τιμών ανάθεσης υλοτομικών εργασιών και λοιπών εργασιών συγκομιδής από τις Δασικές Υπηρεσίες σε δασικούς συνεταιρισμούς, ομάδες δασεργατών και μεμονωμένους δασεργάτες, με τέτοιο τρόπο ώστε οι εν λόγω τιμές να προσεγγίσουν τις αντίστοιχες τιμές του Πίνακα Διατίμησης Δασικών Προϊόντων, χωρίς να υπάρξει μείωση της ποσότητας καυσόξυλων που λαμβάνουν οι τελικοί καταναλωτές για την κάλυψη των ατομικών τους αναγκών.

Επισυνάπτεται η σχετική επιστολή.

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις σχετικές ενέργειες για άμεση ικανοποίηση του αιτήματος του Σωματείου Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας Νομού Φλώρινας

Η καταθέτουσα Βουλευτής
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

TOP