25η Νοεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Δικαιοσύνη παντού! Τέρμα στη βια κατά των γυναικών και των κοριτσιών

Επέκταση – αναβάθμιση – μονιμότητα όλων των Συμβουλευτικών Κέντρων, των Ξενώνων φιλοξενίας και της Γραμμής SOS 15900 για τη στήριξη των γυναικών (ν.4604/2019). Να μη κλείσει καμία δομή. Μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων στις δομές. Ίδρυση των Γραφείων Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα Πανελλαδικά – Επαρκή στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό. Ένταξη της οπτικής του φύλου και της σεξουαλικότητας στην εκπαιδευτική διαδικασία όλων των βαθμίδων με την αντίστοιχη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.

136809_1
TOP